Jonas Tamulionis

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Jonas Tamulionis (1894 m. spalio 5 d. Marcinkonyse, Varėnos r.1971 m. vasario 3 d. Nashua, NH, JAV), vargonininkas, chorvedys ir dainininkas.

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Iš mažens mėgo muziką, giedojo vietos bažnyčios chore. Vargonininkas B. Žilinskas pastebėjęs jo gražų tenoro balsą, patarė mokytis muzikos. Tad ūkininkaudamas įsigijo armoniką ir išmoko ja groti. Taip pat išmoko griežti ir bažnyčios fisharmonija, eidavo į bažnyčią groti ir giedoti per rytines pamaldas. Vėliau lankė J. Naujalio vargonininkų kursus Kaune. Apie 1910 m. išvyko į JAV, kur iš pradžių dirbo fizinį darbą, o vakarais lankė anglų kalbos kursus ir pas įvairius pedagogus lavino balsą ir mokėsi vargonuoti. Vienur kitur pabandęs vargonininkauti, nuo 1930 m. gavo pastovią vargonininko ir chorvedžio vietą Šv. Kazimiero lietuvių parapijoje Nashua, kur dirbo iki mirties. Išugdė skambų chorą, su kuriuo daug koncertavo įvairiose lietuvių kolonijose, dalyvavo tautiniuose renginiuose. Turėdamas gražų balsą, įdainavo nemažai plokštelių. Transliuota per Bostono lietuvių radiją. M. Petrauskui apsigyvenus Bostone, MA, J. Tamulionis buvo priimtas dainuoti jo statomose operetėse. Gerai grojo ir akordeonu, subūrė orkestrėlį ir visur su juo dalyvaudavo. Taip pat vadovavo vyrų chorui ir vokaliniam kvartetui, uoliai propagavo dzūkiškas dainas. Dalyvavo visuomeniniame gyvenime, priklausė įvairioms lietuvių draugijoms.

Nuo 1936 m. ALRK vargonininkų sąjungos narys, buvo rinktas Centro valdybos raštininku, priklausė Naujosios Anglijos provincijos Vargonininkų sąjungai.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.