Aptarimas:Ignas Domeika

Straipsnio aptarimas iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Ignas Domeika ilgai gyveno ir dirbo Čilėje, bet jis taip pat yra lietuvių kilmės mokslininkas, kurį kaip asmenybę išaugino ir išugdė LDK kultūrinės tradicijos. Atkreipkite dėmesį, kad lenkai savoje wiki Domeiką drąsiai priskiria saviems. Lygiai taip pat lietuviškajai, o ne vokiškajai tradicijai priskiriame Mažojoje Lietuvoje dirbusius Donelaitį, Mažvydą ir kitus; tas pats taikytina Jonui Čerskiui, dirbusiam Rusijoje etc. Konsultantas 08:41, 2006 Lapkričio 21 (EET)

Domeyko didžiąją gyvenimo dalį gyveno ir dirbo Čilėje ir kam kergti nebūtus lietuviškumus (tuo metu jokios Lietuvos net nebuvo!). Priskyrimas lenkams da iš bėdos būtų tinkamas, bet išvis geriausia būtų kategorija Žečpospolitos asmenybės, kur būtų galima sudėti visus Micekvičius, Domeikas, Kosciuškas, Kalinauskus, kurie nebuvo jokios konkrečios dabartinės šalies asmenybėmis.

PS. O kad Vikipedija lietuviška, nereiškia kad turi būti rašoma kažkokia prolietuviška propaganda, savaip iškraipanti faktus. * Hugo ¿díme? 12:14, 2008 birželio 22 (EEST)

Vienaip ar kitaip tik prie Čilės jo negalima palikti, kadangi nemažą dalį gyveno ir Lietuvoje, tuo labiau kovėsi dėl jos nepriklausomybės tam tikra prasme. P.S. Hugo ispaniškos propagandos irgi nereikia. --Atlantas 13:04, 2008 birželio 22 (EEST)
Žiūrint pagal šalis galima būtų priskirti tiek Balatrusijai, kur gimė, tiek Lenkijai, tiek Lietuvai, tiek net Rusijai, kur oficialiai gyveno iki Čilės. --Atlantas 13:07, 2008 birželio 22 (EEST)
Hugo, pavardės rašymas pagal ĮSITVIRTINUSIĄ LIETUVIŠKĄ TRADICIJĄ nėra faktų iškraipymas, todėl prašyčiau susilaikyti nuo įžeidinėjimų! Tiesiog siūlau elgtis taip, kaip elgiasi kitų kalbų vikipedijos. Nes Hugo siūlymas teikti prioritetą "oficialiai pavardei" sukeltų sumaištį. Ar tada tikrai turėtume rašyti Giovanni Paolo II, o ne Jonas Paulius II? Ką darysime su "oficialiais vardais", kaip "pagal lietuvišką propagandą faktus iškraipančiais" Jėzumi Kristumi, Moze? Ar vis dėlto laikysimės "propagandinės" lietuviškos vartosenos? Ar tikrai turime pereiti prie "oficialių" vardų Witowt, Mendog, Jagiello? Aš tai kategoriškai nesutinku. Ar tikrai profesorius Julius Greimas, didžiąją gyvenimo dalį dirbęs ir gyvenęs Turkijoje ir Prancūzijoje, turėtų pagal prancūzišką praktiką būti Žiuljenas? O ką darysime su Jurgiu Baltrušaičiu - pagal oficialią pavardę vadinsime Jurgiu Kazimirovičiumi Baltrušaičiu? Konsultantas 13:43, 2008 birželio 22 (EEST)
Aš ir nepervadinėju straipsnio (pataisiau tą taip užkliuvusią pradžią). Tebūnie, nes gi nerašom ir Cristobal Colon nei Fernão de Magalhães. Bet labiausiai užkliuvo "lietuviškų" kategorijų pritempinėjimas. Nekovojo Domeika už jokios tada neegzistavusios Lietuvos nepriklausomybę, tada sukilimas buvo už Žečpospolitos nepriklausomybę. Kad mokėsi VU joks ne rimtas faktas, tada tai buvo vienas iš regiono mokslo centrų, todėl nieko keisto, kad ten mokėsi. Gimė Baltarusijoj, bet tada nei tokios šalies, nei tautybės irgi nebuvo (o Pilsudskis nors gimė Lietuvos teritorijoj, nieks lietuviu nevadina). Lenkija realesnis variantas, nes kalbėjo, mokėsi lenkiškai, ir augo lenkiškoje kultūroje. O bendra kategorija visiems to laikmečio veikėjams tada tikrai išspręstų problemas. * Hugo ¿díme? 14:05, 2008 birželio 22 (EEST)
Gal ir būtų teisingiausia sukurti "Žečpospolitos asmenybės" kat., tačiau ji vis vien pakliūtų į Lenkijos ir Lietuvos asmenybių kategorijas .... .--Atlantas 18:08, 2008 birželio 22 (EEST)

Na taip, bet ir idėja yra ta, jog apimtų būtent Lenkiją, Lietuvą (turbūt ir Baltarusiją) ir tada nebūtų ginčo - ar labiau lietuvis, ar labiau lenkas ir tt. Tik klausimas dėl kategorijos pavadinimo, nes XIX a. ATR formaliai jau nebebuvo, bet kultūriškai egzistavo. * Hugo ¿díme? 18:12, 2008 birželio 22 (EEST)

O čia ir nereikia kokių nors diskusijų, ar labiau lenkiškas, ar lietuviškas. Jeigu kalbame apie pavardės rašymą, teikiame prioritetą lietuviškai rašybai; o jeigu kalbame apie atstovavimą vienai ar kitai kultūrai, tai anaiptol nereikia priskirti tik vienai kuriai, nes didžiosios asmenybės dažnai neišsitenka vienos kultūros rėmuose. Tarkime, kas buvo H.Heinė - vokiečių ar žydų kultūros atstovas? Taip pat pavojinga aprašomąjį asmenį sieti su kokia nors tradicija, remiantis dabartinių valstybių teritorija, nes gali kilti painiavos pradedant jau senąja Graikija ir baigiant Mažosios Lietuvos mokslininkais ir rašytojais. Todėl tegu tokias garsenybes, kaip A.Mickevičius, I.Domeika, Č.Milošas ramiai sau "savinasi" kiekviena nors kokį tam pagrindą turinti tauta ar šalis, nematau čia nieko blogo. O mes mėgaukimės tais šių asmenybių veiklos niuansais, kurie daro garbę Lietuvai, pradedant "Pono Tado" įžanga, Česlovo Milošo mintimis apie tai, kad, lenkų požiūriu, lietuviška ir ypač žemaitiška bajoro kilmė yra garbingesnė už grynai lenkišką ir Dostojevskio dukters parašyta savo tėvo biografija, kurioje nėra net nukrypimo nuo teiginių, kad Dostojevskis buvo lietuvis. Konsultantas 16:26, 2008 birželio 23 (EEST)

Tai tiems,kurie sudarinėja Domeikų giminės medį. Antanina Domeikaitė(1899) buvo pulkininko Jono Asevičiaus-Acuko trečia žmona.Jo biografija Vikipedijoje. Jo ketvirta žmona aprašyta straipsnyje "Elitą ir kandžių suėstu paltu atpažinsi"(rasti per google.com).