Aptarimas:Baltarusijos istorija

Straipsnio aptarimas iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Baltarusijos istorija buvo pateikta nuslepiant Lietuvos zemiu pagrobimus..,[redaguoti vikitekstą]

teko taisyti...ir tai vadinosi mėnesio straipsnis...trūksta žodžių ....Baltarusijos istorija be jotvingių nutautinimo -ne istorija...susirūpinęs Turbo 16:03, 15 Vasario 2006 (EET)

Nu tai gal net genocidas jotvingių buvo? :) O tai suprask savanoriškai jotvingiai į Sembą išsikėlė? Kaip enciklopediškai skamba "atsibastė"? Atmetu tuos pakeitimus, kadangi jie tikrai nepagerino straipsnio, o tik pridėjo visokių POV.Dirgela 21:58, 15 Vasario 2006 (EET)

Na ir supratimas - parašiau, kad juos puolė Kijevo rusia, germanai, lenkai. Ėjo ir ėjo plėšti.... trumpai drūtai -Jotvingius skerdė, bet dalis sugebėjo užsislėpti pelkingose miškingose vietose, todėl išliko. Baltarusijos istorija be jotvingių tragedijos, tai ne istorija. Man vienas istorikas šiandien net pasakė, kad žlugus sovietmečiui jų parlamente net buvo ...jotvingių partijos atstovų... aš buvau nurodęs, kad jie ir pasitraukė - jei norit tiksliau - 1280-1283 m. net tris kartus. Rodos giliai pastudijavau - šiandien net baltarusių požiūrį į problemą tyrinėjau jų Archeologijos enciklopedijoje. O būta kažko panašaus į etnocidą...bet jau patys politologai geriau parenka terminus - nenoriu atimti duonos. Atsibastė skamba įtaigiai -tai lietuvių kalbos žodis, turintis paniekos atspalvį. Paskaitykite slavų apibūdinimą pateiktą Gimbutienės. Su dregovičiais man mįslė - dar slavų apologetas Nyderlė rašė, kad jie stipriai migravo iš pietų. Bet kodėl ne kur nors į kur šilčiau, o į pajotvingį - man pačiam mįslė - prieš sveiką logiką. Jei tamsta radote priekabę dėl šio žodžio - atsibastė, galėjote pakeisti pvz, į atklydo, atžygiavo ir t.t. Slavų istorikams (kai kuriems) būdingas noras išauginti jų etnosą iš vietinio substrato - diskutuojama ir dėl pvz, Tšineco kultūros kilmės...Tai va - krivičius bent jau hipotetiškai galima sieti su Krėva, kriviais, vyčiais, konsultavausi šiandien su jų paminklus kasinėjusiu archeologu - sako ryškus baltiškas indėlis, jie iš tikro galėjo formuotis stiprių baltiškų įtakų srityje, o dregovičiai atrodo tikri bastūnai su savo Prahos vadinamaja kultūra "užvažiavę" ant milogradiško - jotvingiško substrato. Taigi, p. Dirgela, naikindamas visus pataisymus, vieno neįtikusio, nors, atrodo, taiklaus žodžio kaip toje patarlėje... Kokios išvados peršasi - Lukašenka ES laikomas paskutiniu Europos diktatoriumi , o p. Dirgėla uoliai tai slepia,,,tai gal pats geriau jų akmens amžių nušviesi...gal įrodysi prof. Z.Zinkevičiui, kad neurus laikyti baltais -absurdiška, kad ir berods Rybakov apie tai rašęs prikūrė iš neturėjimo ką veikti...kad jotvingius net ir patys baltarusiai įtraukę į savo enciklopedijas niekus dirba....kad carinės slavinimo politikos ten nebūta -tai kaipgi išnyko lietuvių kalba ten driekusis ir piečiau Mensko ir t.t. ...o kaip ten su Gardino - Lydos-Ašmenos-Naručio... aneksavimu 1939 metais ...oj oj oj...ir tai buvo mėnesio straipsnis...ko ten jus Klaipėdoje mokė ar moko...Klaipėdoje stipriai veikia ruskių žvalgyba, tai gal tu jų prisibijai?... o jei žiūrėti teisiškai, tai norėčiau žinoti - 1. koks wiki rekomendacijų punktas apibrėžia reikalavimus enciklopedijos kalbos sausumui (gyvi taiklūs žodžiai, man atrodo kaip tik pageidautini) 2. koks punktas istorijos nutylėjimus, niekšybių slėpimus vertina kaip specifinę veiklą 3. kaip atrodod politologijoje neargumentuotas nesilaikymas ES pozicijos...p Dirgėlai nepaaiškinus šių dalykų, teks jį laikyti - neobjektyviu autoritarizmo apologetu, slavianofilu (nacionalizmo forma), istorijos nusikaltimų dangstytoju, dezinformatoriumi panaudojus - barbariškus, vandališkus veiksmus, nesilaikančio konsensuso principo autoritariniu administratoriumi. - pasipiktinęs Turbo 02:33, 16 Vasario 2006 (EET)

Yra atskiras straipsnelis - kas nėra Vikipedija. O įvairiausių sapalionių rašymas kartais nustelbai ir vieną kitą teisingą sakinį, bet deja kartais atrinkinėti pelus nuo grūdų užtrunka nepateisingamai ilgai. O dėl tų vis besikartojančių rašinėjimų apie kažkokias žvalgybas, sąmokslus, bandymus važiuoti asmeniškai aš jau parašiau Wikipedia:Problemos, lauksim bendruomenės reakcijos. Dirgela 09:56, 16 Vasario 2006 (EET)

p.Dirgėla - 1. atsiverskite A.Šapokos 567 psl. ir atkreipkite dėmesį kur buvo Lietuvos ir Baltarusijos siena de jure pagal 1920 m. sutartį. Jei laikote tai nereikšmingu dalyku (tarp jų ir Gardino pagrobimą) 1939, tai susikrauk lagaminus ir varyk pas Lukašenką, arba aiškiai visiems pasakyk - 1939 m.su dalies Vilniaus krašto perdavimu Lietuvai (pamynus tą pačią Lietuvių diplomatų iškovotą neblogą 1920 liepos 12 d. sutartį su jos siena) Stalinas faktinai įvykdė ir Lietuvos žemių, tų kurių kurios buvo perduotos BTSR, ANEKSIJĄ. Dėl regimų sapalionių - patariu diskutuoti (Akmens amžiujs - Nemuno kultūra, Kundos kultūra - su neperseniausiai kasinėjusiu ir prie Ūlos habil.dr. A.Girininku dirbančiu Klaipėdoje - oj gausi per kepurę - jis dar kada pervažiavęs ir visus Baltarusijos muziejėlius, išžiūrėjęs fondus, diskutavęs...). Dėl jotvingių apėjimo - trūksta žodžių...dr.A.Kuncevičius Lietuvos archeologų draugijos pirmininkas buvo paskelbęs straipsnį apie Baltarusių istoriografų vykdomas klastotes - kieno tos klastotės užsakytos ir kas vykdo informacinius karus -konsultuokis Karo akademijoje, ar pas KAM II operatyvininkus (Klaipėdoje pučo metu Karaliaučiaus krytpimi dingo 1500 GRU agentų, kurie patys niekur nedingo kartoteka...kaip ten su švedų garbės konsulo nužudymu, a...strateginis uostas visgi...). 3. 1990 m. gavau tokią Lietuvos jaunų mokslininkų konkurso premiją (pirmą) - beje iš srities, kuri nėra tiesiogiai susijusi su studijuota matematika...jei manai, kad bendrijai ir tokie nereikalingi, tai man gaila...svajojum, kad vikipediją imtųsi recenzuoti mokslininkai su laipsniais... atliekamiems tyrimams esu pakankamai reiklus...ir mėgstu žvelgti tiesiog giliau - vakar pvz. įkrėčiau anglų hunologui, kritikavusiam anksčiau už Jordan rašiusį Sidonių...betgi tas istorikas apėjo autoriteto tiriant Romos istoriją Edward Gibbon duomenis...o kaip tai tavo taisymai gelbstint baltarusijos prestižą po kovos su sapalione priedanga atrodo de jure: konstitucija teigia - kiekvienas turi teisę laisvai skleisti informaciją -wikipedija, kaip ir Baltarusijos istorija nėra p Dirgėlos nuosavybė...arogantiškas Dirgėla neargumentuoja, neįrodo, kad ten nebuvo Nemuno kultūros...neigia jotvingių substrato svarbą, nors dauguma tiesiai sako - Baltarusiai - nutautėję baltai...taigi, "nevažiuok" tiesiai ant mano straipsnių, bei kitų tekstų, o pasikonsultuok bent jau pirma, ir įvertink objektyviai Stalino aneksinę politiką bei suvok politologe, pasiskaitęs mano straipsnelį apie knygnešystę, kodėl Lukašenką laiko Europa diktatoriumi....dar labiau susirūpinęs Vasario 16 dieną Turbo 13:27, 16 Vasario 2006 (EET)

wikipedijoje, beje, galioje konsensuso - susitarimo, o ne balsavimo principas

Šiame pasisakyme matau bent kelis asmeninius užsipuolimus į kuriuos tikrai nesiruošiu atsakinėti. Visa kita argumentacija pavadinti sunku - šokinėjama nuo Lukašenkos prie hunologijos ir Nemuno kultūros, minimi niekuo su Baltarusija nesusiję GRU agentai. Taigi, jei norisi apie kažką diskutuoti tai ne tokiu stiliumi. Dirgela 20:09, 18 Vasario 2006 (EET)

Blogai matai - čia minimas su Baltarusijos istorijos pataisymus suniokiojęs toksai Dirgėla ir bandoma aiškintis aplinkybes kodėl taip nutiko...bandau suprasti - atrodo, tamstai parašiusiam atskirą straipsnelį apie jotvingius - (pradžia gera), kažkuo neįtiko jų gretinimas su Baltarusijos istorija. Problema - jotvingių plotai ir archeologija - tai labai sudėtinga nes per 3 valstybes jų palikimas... aš pabandžiau kai ką pateikti - tai kam trinti Turbo 21:18, 18 Vasario 2006 (EET)

Problema dėl Slavų atsiradimo Baltarusijos teritorijoje[redaguoti vikitekstą]

Slavų kaip etnoso identifikavimas istorijoje išlieka pakankamai sudėtingu uždaviniu. Bene I kartą jie paminėti Jordano V a. kaip Sclaveni. Manyti, kad jie atėjo su baltų grupe rizikinga, nes pvz. vokiečių kalbininkai atmeta Baltų-slavų pradinio bendrumo hipotezę, kuri sovietmečiu buvo diegiama. Manau, kad iki V a. vidurio jie buvo Panonijoje, gal prie Silezijos, Karpatų pietinėse priekalnėse, gal prie Dnestro -karališkų skitų hipotezė, todėl tą citatą reikia kažkaip subtiliai koreguoti, nes ji skiriasi ir nuo pagrindinio teksto. Šiek tiek susirūpinęs Turbo 11:58, 20 Vasario 2006 (EET)

LDK raštas ir Dirgėlos pozicija[redaguoti vikitekstą]

Archeologai Kernavėje (iki 1390) atkasė ir keletą "stilių" =lazdelių naudotų rašymo mokymui. Taigi LDK turėjo raštą ir jo mokino vaikus. Koks jis buvo - žr. E.Gudavičiaus str. apie runas ir kt. Dirgėla neturi informacijos - vadovaujasi pasenusiais štampais ir trina nuomonę, kuri skiriasi nuo jo. Kuo ne vandalas?

Prašom nurodyti patikrinamus šaltinius, su mano pozicija tai niekuo nesusiję. Dirgela 19:54, 14 Kovo 2006 (EET)