Pereiti prie turinio

Į laisvę

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Į Laisvę pirmas numeris 1941 m. birželio 24 d.

Į laisvędienraštis, leistas 1941 m. birželio 24 d. – 1942 m. gruodžio 31 d. Kaune.

Istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Leido Lietuvių aktyvistų frontas, siekęs atkurti Nepriklausomą Lietuvą (ne tik nuo komunistų (bolševikų), bet ir nuo nacių). Jo spauda ir propaganda rūpinosi Jonas Virbickas, Antanas Strabulis ir Petras Gailiūnas. 1941 m. birželio 23 d. spaudos ir propagandos dalinys užėmė spaustuvę. Laikraščio „Į laisvę“ pirmą numerį rengė Valaitis, Verbickas, Strabulis ir kiti. Jį redagavo Juozas Ambrazevičius-Brazaitis, Zenonas Ivinskis, Jonas Grinius ir Jonas Virbickas.[1] Jį spausdino per naktį ir jis pasirodė birželio 24 d. rytą, vokiečiams dar neįžengusiems į Kauną.[2] Jame skelbiama:

Susidariusi laikinoji vėl naujai atgimstančios Lietuvos Vyriausybė šiuo skelbia atstatanti Laisvą ir Nepriklausomą Lietuvos Valstybę.

Laikraštis buvo antikomunistinis (antibolševikinis), taip pat antisemitinis.[reikalingas šaltinis] Jame skelbta:

Galvotrūkščiais bėga ir bolševikų sėbrai žydai, kuriems komunizmas buvo geriausioji priemonė išnaudoti kitus ir valdyti, nes bolševizmas ir žydai yra vienas ir tas pats neperskiriamas dalykas. [3]

Kai vokiečių okupacinė valdžia uždraudė Lietuvių aktyvistų frontą, dienraštį leido bendrovė „Spaudos žodis“, jos pirmininkas buvo Kazys Bauba. Redaktorius Jonas Virbickas. Tiražas 1941 m. – 200 000 egz., 1942 m. – 100 000 egz.

Uždraudus „Į laisvę“, leista „Ateitis“. [4] Kartu nuo 1943 m. sausio 15 d. leistas ir pogrindinis periodinis leidinys „Į laisvę“. Nuo 1953 m. gruodžio mėn. JAV leidžiamas žurnalas „Į laisvę“.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

  1. N.Būtautas "'Į Laisvę' verpetuose. Prisiminimai ir įspūdžiai iš spaudos darbo vokiečių okupacijoje." Draugas, Čikaga. Nr.225(334) 1981.09.26
  2. Antanas Martinionis. Sukilimas 1941 m. birželio 22-25 d. Pilypas Narutis. ps.58-62
  3. Į laisvę. Priespaudą numetant. 1941 m. birželio 24 d.
  4. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 165-166 psl.