Pereiti prie turinio

Viktoras Vaidotas Palys

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
   Šį puslapį ar jo dalį reikia suformatuoti pagal Vikipedijoje taikomus reikalavimus.
Jei galite, sutvarkykite.
Viktoras Vaidotas Palys
Gimė 1941 m. spalio 11 Kaune
Tėvas Viktoras Palys
Motina Magdalena Katiliūtė-Palienė
Vaikai Viktoras Palys
Adomas Palys
Veikla architektas, dailininkas, pedagogas, visuomenės veikėjas, alpinistas

Viktoras Vaidotas Palys (g. 1941 m. spalio 11 d., Kaunas) – architektas, dailininkas, visuomenės veikėjas, profesorius, alpinistas.

1958 m. baigė Kauno 22-ąją vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno politechnikos instituto Architektūros fakultetą. 1964 apgynė diplominį darbą įgijo architekto profesiją ir buvo paskirtas vyresniuoju architektu į Žemės ūkio statybos ir projektavimo institutą. 1966–1969 m. buvo Kauno politechnikos instituto aspirantu. Paskui dešimt metų dirbo Vandens ūkio planavimo vyriausiuoju architektu. Apgynė disertaciją „Architektūros erdvinės agrolandšafto struktūros organizavimas“.

Dirbdamas architektu V. V. Palys savo kūrybinius darbus eksponavo daugelyje Lietuvoje rengiamų parodų. Projektavo gyvenamuosius namus ir visuomeninius pastatus. Jo kraštotvarkos (kraštovaizdžio architektūros) darbai buvo pripažinti ir vertinami ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Be to, V. V. Palys dalyvavo daugelyje tarptautinių konkursų, skaitė programinius pranešimus Lietuvos ir užsienio mokslinėse konferencijose, savo tyrimų duomenis skelbė spaudoje, kėlė Lietuvos kraštotvarkos problemas.

Vilniaus dailės instituto Kauno pramoninės dailės fakultete įsteigus dieninio mokymo grupes, buvo plečiamas mokymo turinys, diegiamos naujos specializacijos. 1979 m. V. V. Palys buvo pakviestas į šį fakultetą dirbti vyresniuoju dėstytoju, Gilindamas dailės dalykų žinias nuo 1982 m. studijavo Vilniaus dailės instituto Dailės pedagogikos katedroje ir 1985 m. įgijo dar vieną – dailininko pedagogo kvalifikaciją. Tais pačiais metais V. V. Paliui buvo suteiktas docento vardas. V. Bujauską paskyrus šio fakulteto dekanu, V. V. Palys 1984 m. išrenkamas Gamybinės aplinkos katedros vedėju.

Perėmęs katedrą, V. V. Palys drauge su kitais dėstytojais plėtojo architektūros mokymo sistemą, įtraukė į mokymo sistemą naujų mokymo dalykų. Taip pat drauge su kitais pedagogais jis aktyviai veikė, jog Kaune būtų atkurtas savarankiškas dailės institutas. 1989 m. Vilniaus dailės institutas (dabar Vilniaus dailės akademija) išrinko V. V. Palį prorektoriumi mokslui ir kūrybai. Tvarkant dailės dalykų mokymą Lietuvoje, Kauno pramoninės dailės fakultetui buvo suteiktas Dailės instituto statusas Vilniaus dailės akademijos ribose. V. V. Paliui suteiktas profesoriaus vardas ir 1991 m. jis buvo išrinktas atkurtojo Kauno dailės instituto rektoriumi. Be to, dar tapo ir Vilniaus dailės akademijos senato nariu.

Tapęs rektoriumi V. V. Palys ir toliau visomis išgalėmis kovojo už visišką Kauno dailės instituto savarankiškumą. To siekdamas kėlė šias problemas miesto vykdomosios valdžios atstovams, tarėsi su Kauno miesto šviesuomene ką darytu, instituto rektorato posėdžiuose gvildeno šią problemą su katedrų vadovais, kitais dėstytojais. Kita vertus, aktyviai plėtė mokymo turinį, telkė darbui patyrusius specialistus. Mokymo ir mokslo srityje stengėsi aktyviai bendradarbiauti su kitomis aukštosiomis mokyklomis, Institute suformavo mokslo skyrių.

1995 m. išrinktas į Kauno miesto savivaldybės tarybą.

Be savo tiesioginių pareigų Kauno dailės institute, V. V. Palys buvo Lietuvos kultūros ir meno studijų institucijų asociacijos viceprezidentas, Lietuvos katalikų mokslo akademijos narys, Lietuvos architektų ir dizainerių sąjungos narys ir mokslinis tęstinių leidinių „Urbanistika ir architektūra“, „Lietuvos kultūros tyrinėjimai“ redakcinių kolegijų narys. Dirbo vizituojančiu profesoriumi Toronto universitete. Pastaruoju metu gyvena ir kuria Kanadoje. V. V. Palio pedagoginis, mokslinis ir visuomeninis darbas įnešė daug naujo į Lietuvos architektūros ir dailės plėtrą, paliko gilų savo veiklos pėdsaką Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės institute.

Jaunystėje aktyviai užsiiminėjo alpinizmu, įkopė į šias viršūnes: 1962 m. G.Akstino, Ž.Diuklo – „4270“ traversas, Lietuvos alpinistų v., Tian Šanis. 1963 Lysenkos, Skriabino, Teke Toras, Tian Šanis. 1964 Kirovo v., Spartakiados v., Teke Toras Tian Šanis. 1965 Kirovo v., Tian Šanis. 1966 Kirovo v., Teke Toras, Semionovo Tian Šanskio – Skriabino v. traversas, Tian Šanis. 1967 Šubino v., Tian Šanis. 1968 Ak Tau, Boksas, Teke Toras, Tian Šanis.

Tėvas – skulptorius Viktoras Palys, brolis dvynys – architektas Jurgis Rimvydas Palys, sesuo architektė Rūta Palytė-Biliūnienė