Vikipedijos aptarimas:Vikipedijoje vartotinos santrumpos

  Straipsnio aptarimas iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

  Normatyvinio liet. VP vartotinų santrumpų sąrašo reikalingumo pagrindimas[redaguoti vikitekstą]

  pagrįsdamas siūlomo sąrašo reikalingumą pasakysiu tik tiek, kad oficialus tokio sąr. egzistavimas daugeliui liet. VP naudotojų tiesiog leistų sutaupyti daugybę jiems taip brangaus laiko. Gugis 10:55, 2007 Balandžio 20 (EEST)

  Dėl ko bus balsavimas - ar kad privalomai būtų naudojamos santrumpos ar dėl to, kad tokias santrumpas galima naudoti, o kitokių ne? --Dirgela 21:42, 2007 Balandžio 22 (EEST)

  siūlau bals. už tai, kad VP dalyviams būtų leidžiama vartoti tik į šį sąr. įtrauktas santrumpas -- kartu nedraudžiant vartoti ir pilnų atitinkamų žodžių formų Gugis 16:08, 2007 Birželio 14 (EEST)

  Atsižvelgiant į birželio 14 d. paaiškinimą balsavimas pratęsiamas iki liepos 1 d.

  BALSAVIMAS (3:0)[redaguoti vikitekstą]

  :

  PRIEŠ:


  Priimtas sprendimas[redaguoti vikitekstą]

  Taisyklės priimtos balsavimu.--Dirgela 18:28, 2007 Liepos 17 (EEST)

  Diskusija[redaguoti vikitekstą]

  man rodos čia šiek tiek persistengta, reiktų kad santrumpų būtų kuo mažiau, kad bet kas užklydęs į Vikipediją galėtų rišliai skaityti tekstą net neskaitydamas santrumpų (siūlomi "aps.", "ide.", "m. – miestas", "min. veik." ir kiti nėra vienareikšmiški, dėl to neturint po ranka sąrašo kartais gali būti suprasti klaidingai). Taigi, siūlyčiau smarkiai apkarpyti sąrašą ir palikti tik visai intuityvias santrumpas. knutux 07:13, 2007 Sausio 17 (EET)

  gerai, pabandysiu apkarpyt. Gugis 14:19, 2007 Sausio 17 (EET)

  Dėl kaimo (km.) ir miesto (m.) kaip norite - galima įtraukti, galima išbraukti. Bendruose tekstuose km. lyg ir dažniau teko sutikti negu k., bet enciklopedijoje gal ir kitaip. CD 17:06, 2007 Sausio 18 (EET)

  aš tai siūlyčiau apsistoti ties "km." ir "m." (galbūt, nurodant, kad šias santr. leidžiama vartoti tik skliaustuose teikiamuose paaišk.?..). Gugis 11:44, 2007 Sausio 24 (EET)
  Mano galva praktiškai reikalingi tik du trys iš čia minimų sutrumpinimų, kurie ir taip yra gana intuityvūs (pvz.,;pr.m.e.)--Dirgela 16:13, 2007 Sausio 20 (EET)
  gal aš ir pats dar ne viską gerai supratau, bet visgi matau reikalą pačiam paaiškinti, kad čia bandoma sudaryti sąrašą tokių santrumpų, kurių vartojimas VP nebūtų draudžiamas, - mano supratimu, jei kas nenorėtų šių santr. vartoti, tai ir neprivalėtų to daryti... Gugis 12:15, 2007 Sausio 24 (EET)

  kažkaip labai jau "nuosaikiai" čia vyksta [galima sakyti, išvis nevyksta] to santr. sąrašo proj. aptarimas... Gugis 15:39, 2007 Vasario 20 (EET)

  Aš irgi palaikau nuomonę kuo mažiau naudoti sutrumpinimų ir ypač daugiareikšmių. Pačiame tekste juk galima apsieiti ir be m., km. ir rašyt miestas, kaimas. O, pvz., kokiose lentelėse kaip tik reikėtų sutrumpinti, jog per daug neišsiplėtot.
  Siūlyčiau dar įrašyt „t.t.“ (taip toliau). Arba pasinaudot šituo gėriu [1], išmetant tikrai nereikalingus sutrumpinimus. - andrius.v 16:13, 2007 Vasario 20 (EET)
  taip ir padarysiu. Gugis 15:25, 2007 Kovo 20 (EET)

  Dėl šio balsavimo kiek netaisyklingai viskas gaunasi - tik paskutinę dieną parašyta kada balsavimas baigsis, nemažai laiko užtruko išsiaiškinti už ką balsuojama, taigi kažin ar nevertėtų balsavimo paskelbti iš naujo pagal visas formalias taisykles (paliekant jau esančius balsus)? knutux 07:07, 2007 Birželio 20 (EEST)

  Kalbų pavadinimų santrumpų vartojimas[redaguoti vikitekstą]

  O kaip su tokiomis santrumpomis kaip vok., rus., pranc., isp. ir kitomis kalbinėmis? Manyčiau, jei jau sudaromas leistinų santrumpų sąrašas, šios turėtų būti. Daug kur tenka aiškinti terminų, geografinių ar organizacijų pavadinimų kilmę. --rencas 21:27, 2007 Kovo 28 (EEST)

  Su kalbų santrumpom manau kad reikia apsibrėžti paprastą taisyklę - kad tokias santrumpas galima naudoti tik jei yra nuoroda į kalbos straipsnį. Tokiu atveju net jei skaitantis straipsnį nežinos kokios tai kalbos santrumpa, pagal nuorodą iškart pamatys. knutux 07:53, 2007 Kovo 29 (EEST)
  pritariu Gugis 09:49, 2007 Balandžio 3 (EEST)
  jau ir pataisiau, ir atitinkamą pastabą prisabačijau. Gugis 10:25, 2007 Balandžio 3 (EEST)

  Dirgelai[redaguoti vikitekstą]

  tikiuosi, dabar jau labai aiškiai išaiškinau, už ką čia aš siūlau balsuoti (žr. trečiąją pastr. nuo viršaus; prisipažįstu, ankstesniame, dabar jau ištrintame "išaiškinime" buvau kažką visai ne į tvorą įvarvolijęs). o siūlomų taisyklių laužytojų baudimas, "auklėjimas" ar toleravimas iki tam tikros ribos -- atleiskite, bet yra absoliučiai ne mano reikalas. Gugis 16:08, 2007 Birželio 14 (EEST)

  Turi būti aiškumas - arba laikomasi griežtai ir nesilaikymas laikomas vandalizmu, arba rekomenduojame laikytis, tada tai daugiau ne taisyklė, o rekomendacija.--Dirgela 18:47, 2007 Birželio 15 (EEST)
  Kiek suprantu, čia daugiau ne rekomendacijos, bet "maksimalus leistinas" sąrašas - t.y. sąrašas santrumpų, kurių vartojimas yra toleruojamas, visais kitais atvejais santrumpų vartoti nebūtų galima. knutux 07:44, 2007 Birželio 18 (EEST)
  būtent taip ir aš suvokiu šio sąrašo "normatyviškumą" (beje, ateityje tą sąrašą galima?? būtų ir dar labiau sutrumpinti -- jei kas nors labai to įsigeistų, arba, iškilus būtinybei, papildyti jį viena kita nauja santrumpa) Gugis 17:12, 2007 Birželio 18 (EEST)

  Dėl visuotinai ir tarptautiniu mastu priimtų santrumpų-abriaviatūrų vartojimo[redaguoti vikitekstą]

  Ką daryti su visuotinai ir tarptautiniu mastu priimtomis santrumpomis? Ar jas galima naudoti straipsniuose? Ar priėmus šias taisykles jos jau nebegalės būti naudojamos it visur pakeistos į pilną pavadinimą? Pvz. RTGS, TARGET, LITAS-RLS, ir kt.--Vpovilaitis 20:45, 2007 Liepos 16 (EEST)

  aišku, ką -- straipsnyje vartojant kokią nors abreviatūrą, pirmą kartą ją pateikti su vidine nuoroda. pvz., JAV. dar norėč priminti, kad abreviatūros (t. y. raidinės žodžių samplaikų santrumpos) paprastai netapatinamos su žodžių santrumpomis. aprobuotojo sąrašo pavadinimas yra "Vikipedijoje vartotinos lietuviškų žodžių santrumpos", taigi dėlei tvarkingesnio tamstai rūpimų tarptautiniu mastu priimtų nelietuviškų žodžių samplaikų abreviatūrų vartojimo, matyt, reikėtų?? sudaryti atskirą sąrašėlį. Gugis 16:59, 2007 Liepos 26 (EEST)

  Netikslumai santrumpose[redaguoti vikitekstą]

  • šv. – šventasis, šventoji (tik prieš krikščionių šventųjų vardus, pvz., "šv. Kazimieras")
  • švč. – švenčiausiasis [Sakramentas], švenčiausioji [mergelė Marija / Dievo motina]

  VLKK:

  1. Di­džiąja rai­de ra­šo­mi tikriniai vardai ir išskirtinę reikšmę turintys pavadinimai bei terminai. Jeigu juos sudaro daugiau nei vienas žodis, didžiąja raide rašomi visi žodžiai.
  1.1. Die­vybių, re­li­gi­nių as­me­nų var­dai ir pavadinimai, pvz.: Die­vas,...Šven­čiau­sio­ji Mer­ge­lė Ma­ri­ja...
  1.2. Antriniai, metaforiniai dievybių, religinių asmenų pavadinimai, prievardžiai, pvz.: Vi­sa­tos Kū­rė­jas, Šven­čiau­sio­ji Die­vo Mo­ti­na Ma­ri­ja...
  1.7. Svarbiausių kulto aktų pavadinimai, pvz., pagrindinio sakramento – Šven­čiau­sia­sis Sak­ra­men­tas,...

  Pilną nutarimą galima rasti čia. Todėl siūlyčiau bent jau pavyzdžius parinkti neprieštaraujančius VLKK tomasdd

  šiaip jau pritarčiau VLKK teikiamų variantų vartojimui, tik dabar biškiuką "pasimečiau" dėl tos ofic. taisyklių keitimo tvarkos. reikės su adm. pasikonsultuoti. Gugis 09:12, 2007 rugsėjo 3 (EEST)