Pereiti prie turinio

Studijų kokybės vertinimo centras

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Buveinė

Studijų kokybės vertinimo centras – valstybės įstaiga, įkurta 1995 m. (steigėjas - Švietimo ministerija), įgyvendinanti aukštojo mokslo kokybės priežiūros politiką ir prisidedanti gerinant laisvo asmenų judėjimo sąlygas. Centras savo veikla įgyvendina Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo gaires ir nuostatas.

Veiklos tikslas – prisidėti prie Lietuvos studijų sistemos suderinamumo su Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatomis.

Pagrindiniai Centro uždaviniai yra: skatinti aukštųjų mokyklų veiklos kokybę per išorinį vertinimą bei institucijų ir studijų programų akreditavimą bei kurti palankias laisvo asmenų judėjimo sąlygas organizuojant ir vykdant užsienio institucijose įgytų, su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų vertinimą ir (arba) pripažinimą Lietuvos Respublikoje.

Studijų kokybės vertinimo centro valdymo organai yra Centro taryba ir direktorius. Centre veikia šie struktūriniai padaliniai: Studijų vertinimo skyrius, Institucinio vertinimo skyrius, Kvalifikacijų vertinimo skyrius, Mokslininkų mobilumo centras, Teisės skyrius, Finansų skyrius.

Veikla[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Studijų kokybės vertinimo centras, skatindamas aukštųjų mokyklų veiklos kokybę per išorinį vertinimą bei institucijų ir studijų programų akreditavimą:

 • pasitelkęs Lietuvos bei užsienio ekspertus vertina ir akredituoja vykdomas studijų programas;
 • vertina ir akredituoja ketinamas vykdyti (naujas) studijų programas;
 • atlieka ekspertinį aukštojo mokslo institucijų veiklos kokybės vertinimą;
 • vertina aukštųjų mokyklų steigimo paraiškas;
 • teikia pasiūlymus aukštojo mokslo kokybei tobulinti;
 • pataria, kaip tinkamai parengti aukštųjų mokyklų savianalizės suvestines;
 • skleidžia informaciją apie kitų šalių aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo patirtį;
 • supažindina visuomenę su vertinimo rezultatais.

Studijų kokybės vertinimo centras, kurdamas palankias laisvo asmenų judėjimo sąlygas:

 • vertina užsienyje įgytas vidurinio ir aukštojo mokslo kvalifikacijas norintiems studijuoti ar dirbti Lietuvoje;
 • atlieka Europos nacionalinių informacijos centrų tinklo ir Nacionalinio akademinio pripažinimo informacijos centrų tinklo (ENIC/NARIC) nario funkcijas;
 • teikia informaciją apie Lietuvos ir užsienio šalių švietimo sistemas;
 • skleidžia informaciją apie tarptautinę kvalifikacijų pripažinimo patirtį;
 • teikia informaciją apie kvalifikacijų akademinį ir profesinį pripažinimą Lietuvoje ir užsienyje;
 • teikia informaciją bei pagalbą besirenkantiems studijas Lietuvoje bei užsienyje;
 • konsultuoja dalinių studijų įskaitymo ir profesinio pripažinimo klausimais.

Lietuvos mokslininkų mobilumo centras yra Europos mokslininkų mobilumo centrų tinklo EURAXESS, vienijančio daugiau nei 200 mokslininkų mobilumo centrų 37 Europos valstybėse, narys. EURAXESS tinklas yra skirtas palengvinti mokslininkų mobilumą Europoje, todėl pagrindinės Lietuvos mokslininkų mobilumo centro funkcijos yra:

 • teikti praktinę informaciją įsidarbinimo, socialinės apsaugos, kultūrinės integracijos klausimais;
 • teikti visokeriopą pagalbą mobiliems mokslininkams ir tyrėjams, tiek atvykstantiems dirbti į Lietuvą, tiek išvažiuojantiems dirbti į užsienio šalis;
 • kaupti ir teikti informaciją apie laisvas darbo vietas mokslininkams ir tyrėjams Lietuvoje ir kitose Europos valstybėse;
 • teikti informaciją apie finansavimo galimybes mokslinėms stažuotėms bei projektams;
 • organizuoti informacinius renginiu mokslininkams, tyrėjams, doktorantams, Lietuvos mokslo ir studijų institucijų darbuotojams, atsakingiems už mokslininkų mobilumą ir pan.

Misija, vizija ir vertybės[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Studijų kokybės vetinimo centro misija – gerinti aukštojo mokslo kokybę ir skleisti žinojimą apie ją per studijų ir įgytų kvalifikacijų vertinimą.

Studijų kokybės vetinimo centro vizija – Studijų kokybės vertinimo centras – įtakingas aukštojo mokslo kokybės idėjų skleidėjas, diegėjas ir kūrėjas.

Studijų kokybės vetinimo centro vertybės - partnerystė, profesionalumas, kokybė bei tobulėjimas. Partnerystė suprantama kaip abipusė pagarba tarp vertinamųjų ir vertintojų. Profesionalumas – tai atsakingas patikėtų uždavinių sprendimas, nešališkumas ir skaidrumas. Kokybė – geriausio rezultato siekimas, analizuojant savo veiklą ir koreguojant veiklos kryptis. Tobulėjimas - kaip naujų žinių ir patirties įgijimas, dalinimąsis su kitais, nuolatinis mokymąsis.

Apie SKVC paprastai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Jeigu Jūs - būsimas studentas

 • patarsime, kuo reikėtų pasidomėti renkantis aukštąją mokyklą Lietuvoje ar užsienyje;
 • informuosime apie Lietuvoje vykdomų studijų programų vertinimo rezultatus;
 • įvertinsime Jūsų užsienyje įgytą vidurinį išsilavinimą.

Jeigu Jūs - Lietuvos aukštosios mokyklos absolventas

 • patarsime, į kurias užsienio valstybės institucijas reikia kreiptis dėl Lietuvoje įgyto aukštojo išsilavinimo pripažinimo;
 • pateiksime papildomą informaciją apie baigtas studijas Lietuvoje, jei norite, kad išsilavinimo pripažinimas užsienyje būtų paprastesnis;
 • patarsime, kaip rasti patikimą užsienio universitetą tolimesnėms sėkmingoms Jūsų studijoms.

Jeigu Jūs - užsienio aukštosios mokyklos absolventas

 • įvertinsime aukštąjį išsilavinimą, jei ketinate studijuoti ar dirbti Lietuvoje;
 • patarsime, į kokias Lietuvos institucijas reikia kreiptis, jei siekiate išsilavinimo pripažinimo.

Jeigu Jūs - darbdavys

 • teiksime konsultacijas apie Jūsų darbuotojų išsilavinimą;
 • suteiksime informacijos apie Lietuvoje vykdomas studijas.

Jeigu Jūs - aukštosios mokyklos atstovas

 • patarsime rengiant savianalizės suvestines;
 • padėsime tobulinti studijas, vertinimui pasitelkdami užsienio ir Lietuvos ekspertus;
 • įvertinsime galimybes pradėti studijas pagal ketinamą vykdyti studijų programą, jei norite ją įregistruoti ir akredituoti;
 • įvertinsime galimybes steigti aukštąją mokyklą Lietuvoje;
 • suteiksime informacijos apie užsienyje baigtas studijas;
 • padėsime rasti reikalingą informaciją siekiant pritraukti darbui ar bendradarbiavimui mokslininkų ir tyrėjų iš Lietuvos bei svečių šalių.

Jeigu Jūs – mokslininkas arba tyrėjas

 • patarsime, kaip ieškoti darbo vietos mokslo srityje Lietuvoje ir užsienyje;
 • patarsime, kaip ieškoti finansavimo galimybių moksliniams tyrimams ir stažuotėms.

Nuorodos, šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]