Knygų paieška

Jump to navigation Jump to search
Knygų šaltinių paieška


Jūs pasirinkote ISBN kuris identifikuoja knygą. Žemiau yra pateikiamas nuorodų sąrašas į bibliotekas ir knygų pardavėjus, kurie gali turėti daugiau informacijos apie šią knygą.

Bibliotekos Lietuvoje


Tarptautinės duomenų bazės

  • Ieškoti ISBN / Ieškoti ISSN : WorldCat nemokamame pasaulio bibliotekų kataloge
  • Ieškoti : Google Book Search duomenų bazėje
  • Ieškoti : Internet Book Database duomenų bazėje
  • Ieškoti : Internet Book List (IBList) duomenų bazėje
  • Ieškoti : LibraryThing bibliotekų kateloge
  • Ieškoti : OttoBib.com
  • Ieškoti : Copyright Clearance Center teisių duomenų bazėje


Naudokite interwiki nuorodas kairėje norėdami pasiekti knygų paiešką kitomis kalbomis.

Mokamos knygos


Redaguoti