Pereiti prie turinio

Lietuvos mokinių ir studentų sporto centras

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Lietuvos mokinių ir studentų sporto centras (LMSSC) - valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga. Centras tęsia Lietuvos moksleivių kūno kultūros ir sporto centro veiklą.

Centro steigėja - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

1955 m. gruodžio 31 d. Lietuvos TSR švietimo ministro gruodžio 31 d. (įsakymu Nr. 1837) Vilniaus miesto vaikų ir jaunių sporto mokykla reorganizuota į Respublikinę vaikų sporto mokyklą. Jai 1981 m. birželio 12 d. suteiktas Respublikinės olimpinio rezervo specializuotos vaikų ir jaunių sporto mokyklos vardas.

1990 m. birželio 28 d. sporto mokykla buvo reorganizuota į Lietuvos moksleivių kūno kultūros ir sporto centrą (LR kultūros ir švietimo ministro įsakymu Nr.42 P).

Nuo 1990 m. Respublikinė olimpinio rezervo specializuota vaikų ir jaunių sporto mokykla koordinuoja ne tik sporto mokyklų, bet ir bendrojo lavinimo mokyklų, gimnazijų, profesinio mokymo ir aukštesniųjų mokyklų sportinę veiklą. Dėl to ji 1990 m. birželio 28 d. reorganizuota į Lietuvos moksleivių kūno kultūros ir sporto centrą, šis 2007 m. liepos 11 d. - į Lietuvos mokinių ir studentų sporto centrą.

Pagrindiniai Centro veiklos tikslai ir uždaviniai:

 • plėtoti šalies mokinių ir studentų kūno kultūrą ir sportą;
 • planuoti ir vykdyti šalies ir tarptautinius mokinių ir studentų kūno kultūros ir sporto renginius, ugdyti kilnaus elgesio principus, formuoti teigiamą požiūrį į kūno kultūrą ir sportą;
 • pagal kompetenciją plėtoti mokinių ir studentų fizinio aktyvumo ir saviraiškos formas, gerinti jų kokybę, sudaryti sąlygas mokinių ir studentų socializacijai.

Įgyvendindamas nustatytus tikslus ir uždavinius, Centras vykdo šias funkcijas:

 • rengia iš valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšų finansuojamų mokinių ir studentų sporto renginių programas, koordinuoja jų įgyvendinimą;
 • organizuoja ir vykdo sporto renginius bendrojo lavinimo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokiniams ir aukštųjų mokyklų studentams;
 • koordinuoja su gabių mokinių ugdymu ir kryptingu užimtumu susijusias sportines veiklas;
 • rengia akcijas, konkursus, žygius, projektus, skirtus mokinių ir studentų sporto populiarinimui, užimtumui, vasaros poilsio organizavimui;
 • pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą švietimo įstaigoms;
 • organizuojant mokytojų ir trenerių kvalifikacijos tobulinimą, bendradarbiauja su Pedagogų profesinės raidos centru, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijomis;
 • atrenka ir rengia sportininkus atstovauti Lietuvos Respublikai pasaulio, Europos jaunių, studentų čempionatuose, universiadose ir kitose tarptautinėse varžybose;
 • organizuoja ir vykdo neformaliojo vaikų švietimo veiklą;
 • vykdo kitus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pavedimus.
 • Direktorė Ona Babonienė
 • Direktorės pavaduotojas Rimantas Bukšnaitis (Sporto mokymo įstaigų varžybų organizavimas; Sporto šakos: rankinis; Konkursas „Geriausieji mokiniai sportininkai ir jų treneriai“).