Incoterm

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Incoterm (angl. international commerce terms) – tarptautinės prekybos (sutarčių) sąlygos; tarptautinės taisyklės, numatančios specifines prekių pristatymo sąlygas užsienio prekyboje, jų rinkinys.

Incoterms 1936 m. pirmą kartą sudarė Tarptautiniai prekybos rūmai (angl. International Chamber of Commerce, ICC), siekiant palengvinti sutarčių sudarymą. Verslininkai taupydami laiką ir pinigus vietoj pristatymo sąlygų sutartyje įrašo tik jų sutrumpinimą, o dažnai iš vis sutarties nesudaro, o tik pristatymo sąlygų sutrumpinimą įrašo į sąskaitą – faktūrą.

Taisyklės suskirstytos į grupes E, C, F ir D.

2010 šios sąlygos šiek tiek pasikeitė. Galiojimo lentelė:

NCOTERMS 2000 INCOTERMS 2010
EXW EXW
FCA FCA
CPT CPT
CIP CIP
DAF DAP
DES*
DDU
DEQ* DAT
DDP DDP
FAS* FAS*
FOB* FOB*
CFR* CFR*
CIF* CIF*

Šaltinis http://www.verslilietuva.lt/lt/eksporto-pletra/eksporto-proceduros/prekiu-pristatymo-salygos/ Archyvuota kopija 2015-04-27 iš Wayback Machine projekto.

E grupė[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Šiai grupei priklauso tik vienas terminas EXW (Ex works). EXW (Ex Works) – vienas iš Incoterm terminų, reiškiantis iš įmonės. Pardavėjas sutartą datą pristato prekę pirkėjui savo teritorijoje (įmonėje, sandėlyje, fabrike). Transportavimo ir draudimo išlaidas apmoka pirkėjas. Šis terminas reiškia, kad įmonė pirkėja turi tvarkyti eksporto dokumentus tiekėjo šalyje, kas šiais laikais dažnai sunkiai įmanoma. Pagal šį terminą pardavėjas pateikia prekes pirkėjui savo teritorijoje (įmonėje, sandėlyje). Eksportuotojas neprivalo pakrauti prekių į pirkėjo transportą, gauti muitinės leidimo išvežti prekes. Atskirais atvejais sutartyje gali būti numatyta pardavėjo atsakomybė už prekių pakrovimą. Pirkėjui tenka visos išlaidos ir rizika, susijusi su prekių transportavimu. Šis terminas gali būti taikomas visoms transportavimo rūšims.

C grupė[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Šiai grupei priklauso CFR, CIF, CPT ir CIP terminai. Pagal šiuos terminus pagrindinė dalis pristatymo išlaidų yra padengiama eksportuotojo.

 • CFR (Cost and Freight) – kaina ir frachtas – pagal šį terminą eksportuotojas apmoka visas išlaidas ir frachtą iki nurodyto punkto (uosto). Prekių praradimo ar sugadinimo rizika, taip pat papildomos išlaidos, atsirandančios po perdavimo laivo denyje (kai prekės perkeliamos per laivo bortą išsiuntimo uoste), tenka pirkėjui. Pagal CFR terminą pardavėjas privalo gauti leidimą išvežti prekes. Šis terminas taikomas tik vandens transportui.
 • CIF (Cost, Insurance and Freight) – kaina, draudimas ir frachtas – pagal šį terminą eksportuotojas apmoka išlaidas kaip ir CFR atveju, tik papildomai privalo apdrausti krovinį jūriniu draudimu ir nuo rizikos dėl prekių praradimo ar sugadinimo transportavimo metu. Draudimo suma gali būti minimali. Pagal šį terminą eksportuotojas turi gauti muitinės leidimą išvežti prekes. Šis terminas taikomas tik vandens transportui.
 • CPT (Carriage Paid To) – transportavimas apmokėtas iki … – pagal šį terminą eksportuotojas sumoka frachtą už prekių transportavimą iki nurodytos vietos. Prekių praradimo ar sugadinimo rizika, taip pat papildomos išlaidos pereina pirkėjui po to, kai prekės yra perduodamos vežėjui. Pagal šį terminą eksportuotojas turi gauti muitinės leidimą išvežti prekes. Šis terminas taikomas visoms transporto rūšims.
 • CIP (Carriage and Insurance Paid to) – transportavimas ir draudimas apmokėtas iki … – pagal šį terminą eksportuotojas turi tuos pačius įsipareigojimus kaip ir pagal CPT terminą, tik papildomai privalo apdrausti krovinį nuo rizikos dėl prekių praradimo ar sugadinimo transportavimo metu. Draudimo suma gali būti minimali. Pagal šį terminą eksportuotojas turi gauti muitinės leidimą išvežti prekes. Šis terminas taikomas visoms transportavimo rūšims.

F grupė[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Šiai grupei priklauso terminai FCA, FAS, FOB. Pagal šiuos terminus pagrindinio transportavimo išlaidas apmoka pirkėjas.

 • FCA (Free Carrier) – franko transportuotojas – pagal šį terminą eksportuotojas gavęs muitinės leidimą išvežti prekes, jas perduoda pirkėjo nurodytam transportui paskirtame punkte. Jei prekių perdavimas vyksta pardavėjo patalpose, tai pardavėjas turi ir pakrauti prekes, jei prekių perdavimas vyksta kitur, tada pardavėjas prekes pakrauti neprivalo. Jei pirkėjui reikalinga eksportuotojo pagalba sudarant kontraktą su transportuotoju, eksportuotojas tai gali atlikti pirkėjo rizika ir sąskaita. Šis terminas taikomas visoms transportavimo rūšims.
 • FAS (Free Alongside Ship) – franko laivas – pagal šį terminą eksportuotojas perduoda visus įsipareigojimus pirkėjui, kai prekės yra pristatomos iki laivo krantinėje arba į lichterį nurodytame išsiuntimo uoste. Pagal šį terminą eksportuotojas turi sutvarkyti visus muitinius formalumus. Šis terminas taikomas tik vandens transportui.
 • FOB (Free On Board) – franko laivo denis – pagal šį terminą eksportuotojas perduoda visus įsipareigojimus pirkėjui, kai prekės yra įkeliamos per laivo bortą nurodytame išsiuntimo uoste. Pagal šį terminą eksportuotojas turi gauti muitinės leidimą išvežti prekes. Šis terminas taikomas tik vandens transportui.

D grupė[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Šiai grupei priklauso terminai DAF, DES, DEQ, DDU, DDP. Pagal šiuos terminus eksportuotojas prekes pristato iki nurodyto punkto.

 • DAF (Delivered At Frontier) – pristatyta iki sienos – pagal šį terminą eksportuotojas, gavęs muitinės leidimą išvežti prekes, jas pateikia pirkėjui į nurodytą pasienio punktą (dažniausiai prieš gretimos šalies pasienio punktą). Tačiau „siena“ gali turėti ir kitokias reikšmes (pvz., eksportuotojo šalies siena), todėl būtina tiksliai apibrėžti pristatymo vietą ir punktą. Šis terminas gali būti taikomas visoms transporto rūšims, nors dažniausiai vartojamas geležinkelių ir automobilių transportui.
 • DES (Delivered Ex Ship) – pristatyta laive – pagal šį terminą eksportuotojas perduoda prekes ir įsipareigojimus laivo denyje nurodytame paskyrimo uoste. Eksportuotojui nereikia gauti leidimo įvežti prekes. Eksportuotojas prisiima visas išlaidos ir riziką iki prekių atgabenimo į nurodytą paskirties punktą. Šis terminas taikomas tik vandens transportui.
 • DEQ (Delivered Ex Quay) – pristatyta krantinėje (muitas sumokėtas) – pagal šį terminą eksportuotojas perduoda prekes bei įsipareigojimus nurodyto paskyrimo uosto krantinėje. Eksportuotojas prisiima visas išlaidas ir riziką iki prekių atgabenimo į nurodytą paskirties punktą. Visus muitinius formalumus sutvarko ir importo muitus sumoka pirkėjas. Šis terminas taikomas tik vandens transportui.
 • DDU (Delivered Duty Unpaid) – pristatyta, muitas nesumokėtas – pagal šį terminą eksportuotojas perduoda prekes ir įsipareigojimus pirkėjo šalyje. Eksportuotojas prisiima riziką ir visas išlaidas, atsirandančias gabenant prekes į nurodytą vietą, išskyrus muitinės dokumentų sutvarkymo išlaidas ir riziką po prekių pateikimo pirkėjui. Pirkėjas taip pat apmoka papildomas išlaidas, kurios gali atsirasti laiku negavus muitinės leidimo įvežti prekes ir prisiima visą su tuo susijusią riziką. Šis terminas vartojamas visoms transportavimo rūšims.
 • DDP (Delivered Duty Paid) – Pristatyta, muitas sumokėtas – pagal šį terminą eksportuotojas prekes ir įsipareigojimus perduoda importuotojo nurodytoje jo šalies vietoje. Eksportuotojas, gavęs muitinės leidimą įvežti prekes, prisiima prekių pristatymo į nurodytą vietą išlaidas, įskaitant įvairius mokėjimus ir rinkliavas ir riziką. Šis terminas taikomas visoms transportavimo rūšims. Jei EXW reiškia minimalų eksportuotojo įsipareigojimą, tai terminas DDP – maksimalų

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]