Gideonai

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
 Broom icon.svg  Šį puslapį ar jo dalį reikia sutvarkyti pagal Vikipedijos standartus.
Jei galite, sutvarkykite.

Gideonų Bendrijos įkūrimo istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

1898 m. rudenį, John H. Nicholson iš Džeinsvilio miestelio Viskonsine (JAV) atvyko į „Centrinį“ viešbutį Boskobelio mieste Viskonsino valstijoje vienai nakčiai. Viešbutis tą vakarą buvo perpildytas, todėl vyriškiui pasiūlė dvivietį kambarį, kuriame dar apsigyveno Samuel E. Hill.

Nicholson, būdamas dvylikos metų, pažadėjo savo mirštančiai motinai, kad jis skaitys Dievo Žodį ir melsis kasdien, ir visą savo gyvenimą tai darė vakarais prieš eidamas miegoti. Taip abu kambario kaimynai greitai įsitikino, kad abu esą krikščionys. Vakare kartu pasimeldę jie garsiai susimastė apie tai, kas vėliau išsivystė į Bendriją.

1899 metų gegužės 31 dieną jie susitiko Beaver Dam vietovėje ir nutarė suvienyti keliaujančius prekiautojus krikščionis kartu tarpusavio bendravimui, asmeniniam liudijimui ir bendrom Viešpaties pašlovinimo pamaldom. Tam jie pakvietė visus norinčius susirinkti tų pačių metų liepos 1 dieną Džeinsvile.

Atvyko tik trys vyrai: John H. Nicholson, Samuel E. Hill ir Will J. Knights. Jie paskyrė Hillą prezidentu, Knights – viceprezidentu ir Nicholson'ą – sekretoriumi ir iždininku. Daug buvo svarstoma apie būsimą bendrijos pavadinimą. Po to, kai jie maldoje paprašė Dievo pagalbos dėl pavadinimo, klūpojęs Knights pakilo ir tarė: „Mes vadinsimės Gideonais“. Jis perskaitė Teisėjų knygos 6 ir 7 skyrius ir parėmė tuo savo pasiūlymą pasivadinti „Gideonais“.

Gideonas buvo vyras, kuris norėjo elgtis tiksliai taip kaip Dievas to norėjo, neatsižvelgiant į žmogiškųjų planų ar rezultatų vertinimą. Nuolankumas, tikėjimas ir paklusnumas buvo Gideono charakterio būdingi bruožai. Tai yra elgesio standartas, kurio kiekvieno bendrijos nario atžvilgiu siekia Gideonų Bendrija. Kiekvienas vyras turėtų būti pasiruošęs vykdyti Dievo valią bet kuriuo metu, bet kurioje vietoje ir taip kaip veda Šventoji Dvasia.

Atsižvelgiant į tai, kad beveik visi Gideonų Bendrijos nariai jos susikūrimo pradžioje buvo keliaujantys žmonės, gana natūraliai iškilo klausimas kaip jie galėtų naudingiau paliudyti viešbučiuose, kur praleisdavo daug savo laiko. Vieno pasiūlymo esmė buvo tai, kad ant viešbučio registratūros stalelio gulėtų Biblija ir klientai galėtų ją pasiskolinti. Gideonai tai įsivaizdavo taip pat kaip nebylų liudijimą jiems patiems tuo metu nesant viešbutyje.

Šis, kaip jie vadino, „pagerinto darbo“, klausimas buvo rūpestingai apsvarstytas Kabineto susirinkime 1907 m. spalio 19 Čikagoje. Vienas iš Kabineto įgaliotinių net pasiūlė Gideonams paruošti Biblijas visų JAV viešbučių kiekvienam kambariui. Jis paaiškino: „…Mano nuomone, tai ne tik skatintų bendrijos narių veiklą, bet ir būtų malonus poelgis, visiškai atitinkantis dieviškąją Gideonų Bendrijos tarnystę.“ Už šį pasiūlymą balsavo Gideonų suvažiavimas 1908 metais Luisvilyje, Kentukio valstijoje.

Įdomu pažymėti, kad bažnyčių aukojimas Gideonų Švento Rašto programai prasidėjo nuo pastoriaus. Praėjus dviem mėnesiams po suvažiavimo Luisvilyje įvyko Ajovos valstijos gideonų suvažiavimas. Nacionalinis sekretorius Frenkas Gerlikas atvyko iš Čikagos. Jis ir ponas Muras atėjo į Pastorių Tarybą Tarnystei susitikimą, po kurio brolis Gerlikas buvo paprašytas ar negalėtų kreitis į pastorius dėl Gideonų Bendrijos veiklos. Jis pasakojo apie reikalą dovanoti Biblijas ir, jam po 10 min. baigiant kalbą Pirmosios presbiterionų bažnyčios pastorius daktaras Burkhalter atsistojo ir palaikė idėją, kad „Gideonų Biblijos būtų visuose vietiniuose viešbučiuose, o išlaidas padengti apsiimtų pati taryba.“ Pasiūlymui vieningai pritarė ir kiti, todėl jie paskyrė komitetą paskirstyti išlaidas bažnyčioms pagal jų finansines galimybes.

Taip atsirado idėja apie Gideonų, kaip bažnyčios „ilgosios rankos“, tarnavimą. Biblijų dovanojimo programą pradėjo remti lėšomis Bažnyčia. Gideonų bendrija dėkojo Viešpačiui už Jo plano apie vietinės bažnyčios duodamą reikalingą finansinę paramą atskleidimą. Per 1999 metus gideonai visame pasaulyje išplatino 56 mln. Naujųjų Testamentų ir Biblijų. Dabar yra 9 valstybės, kuriose surenkamų paaukojimų į Šventojo Rašto fondą pakanka jų pačių reikmėms ir lieka plėtros valstybių reikmėms tenkinti (iš viso veikla vyksta 175 valstybėse). Save išlaikančios yra šios: Kanada, JAV, P. Afrika, Australija, Vokietija, D. Britanija, Suomija, Švedija, Norvegija. Garbė Dievui, kad tikintieji nori tarnauti Dievui aukodami šiam kilniam tikslui lėšas.

Gideonai pasaulyje[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Būstinė įsikūrusi Tenesio valstijoje, JAV. Jos adresas: The Gideons International, P. O. Box 1408000 Nashville, TN 37214-08000. Tinklalapis www.gideons.org. Šiuo metu pasaulyje yra apie 167 000 gideonų (ir 90,7 tūkst. jų žmonų, kurios turi pagalbininkių statusą). Veikla yra oficiali 189 valstybėse. Pagal savo Konstituciją neoficialiai gideonai niekur neveikia ir būrių nesteigia tose šalyse, kur krikščionybė yra kriminalizuota (Turkmėnija, Afganistanas, Iranas, Irakas, Sirija, Vietnamas, Laosas, Šiaurės Korėja, Š. Afrikos valstybės, Saudo Arabija, Jemenas ir kt.). Šiuo metu vedamos derybos su Kinijos valdžia, kad 58 būriuose esantys 1,4 tūkst. vietos gideonų galėtų veikti be valdžios kišimosi, todėl oficialaus statuso kaip gideonų valstybės Kinijos Liaudies Respublika dar neturi. Šv Raštas platinamas tik 5 vietose: kalėjimuose; kariuomenėje-teisėsaugos įstaigose; švietimo įstaigose; ligoninėse;viešbučiuose. Tai daroma sąmoningai, kad nebūtų dubliuojamos panašių organizacijų (Biblijos Lygos, Jungtinių Biblijų draugijų, atskirų konfesijų ar bažnyčių ir kt.) analogiškos pastangos platinti krikščioniškus raštus pasaulyje.

Pagal įstatus pagalbininkės tik platina Šv. Raštą med. personalo tarpe, ligoniams, moterų kalėjimuose, o kartu su gideonais platina ir švietimo įstaigose. Jos dalyvauja savaitiniuose Gideonų vietinio būrio susirinkimuose. Šių susirinkimų metu meldžiamasi (dideli būriai turi išsirinkę savo kapelioną tam tikslui), skaitoma Rašto ištrauka (be komentarų), dalijamasi liudijimais, aptariami planai. Kartą per metus vyksta būrio pareigūnų rinkimai: pirmininko (angl. president), sekretoriaus, iždininko, atsakingo už ryšius su bažnyčiomis ir kt.

Daugiausia gideonų yra Jungtinėse Amerikos Valstijose (86 900), iš kitų kontinentų – Brazilijoje (11 000), Pietų Afrikoje (2,7 tūkst.), o Europoje – Didžiojoje Britanijoje (3 360), Vokietijoje, Skandinavijos šalyse. JAV yra 3 121 vietinis gideonų būrys visose valstijose. Kiekvieno būrio teritorijoje yra nuo dviejų iki šimto vietinių bažnyčių, kurios materialiai remia Biblijos ir Naujojo Testamento, skirtų platinimui gideonų jėgomis, spausdinimą.

Gideonai Lietuvoje[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Lietuvoje 1992 metais po vieno norvegų gideono apsilankymo įkurti 4 būriai (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje). 2005 metais įkurtas Plungės-Telšių jungtinis būrys. Nors narių skaičius kasmet šiek tiek keičiasi, 2006 m. balandžio 15 dienos duomenimis visuose 5 būriuose yra ne daugiau kaip 25 gideonų, ne daugiau kaip 15 pagalbininkių. Lietuva priklauso 4 regionui (gideonai visas 180 valstybes, kuruose jie veikia, yra susikirstę į septynis regionus, išskyrus 9 save išlaikančias (angl.k. „self-supporting“) valstybes). Į 4-ąjį regioną dar įeina tokios Rytų Europos ir Artimųjų Rytų šalys kaip Jordanas, Izraelis, Kuveitas, Jungtiniai Arabų Emiratai, Tadžikistanas, Bosnija, Gruzija ir t. t.) Šį regioną nuo 2005 metų savo lėšomis lanko šveicarų verslininkas gideonas Paul Koch, jam padeda įvairių šalių savanoriai gideonai. Kartą per metus jie apsilanko ir kiekviename Lietuvos mieste, kur yra gideonų būrys, pasisako vietinėse bažnyčiose. Kitus regionus lanko kiti savanoriai, kurie keičiasi po metų ar dviejų.

Iš Gideonų konstitucijos (įstatų)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

PASAULINĖS GIDEONŲ BENDRIJOS (The Gideons International) KONSTITUCIJA (ištrauka)

1 STRAIPSNIS. – PAVADINIMAS

Bendrija vadinsis Pasauline Gideonų bendrija.

2 STRAIPSNIS.- „Tikslas“

Gideonų tikslas yra laimėti kitus žmones Viešpačiui Jėzui Kristui atliekant šiuos veiksmus:
a) bendraujant krikščionims verslininkams ir amato žmonėms Dievo šlovinime;
b) asmeniškai liudijant ir individualiai atliekant savo kaip Gideono pareigas;
c) suteikiant galimybę naudotis Biblija – Šventą Dievo Žodį – ar jos dalimis viešbučiuose, ligoninėse, mokyklose, organizacijose, taip pat dalinant ją asmeniniam naudojimuisi.

3 STRAIPSNIS. – NARYSTĖ

Nariais gali būti vyrai turintys verslą arba amatą, išskyrus dvasininkus, kurie tiki Biblija kaip įkvėptu Dievo Žodžiu.

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]