FIDE komisija

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

FIDE komisija – tai tarptautinės šachmatų federacijos (FIDE) valdymo organas, optimizuojantis atskirose FIDE veiklos baruose federacijos darbą. Komisijos yra pastovios ir laikinos. Dalį jų renka Generalinė asamblėja, o likusias sudaro prezidentas, kurias turi patvirtinti Generalinė asamblėja.

Komisijos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Dalis komisijų yra renkamos, dalį skiria FIDE prezidentas.

Renkamos komisijos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Jų narius ketveriems metams renka Generalinė asamblėja. Kandidatai turi būti iš skirtingų federacijų. Kandidatus į komisijų narius gali siūlyti: FIDE prezidentas, Žemynų prezidentai ir šachmatų federacijos. Jei narys nebegali eiti pareigų jį Generalinė asamblėja gali pakeisti kitu, o tarp sesijų – Vykdomasis komitetas.

Etikos komisija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Etikos komisija privalo ištirti bet kokius kaltinimus pažeidus FIDE etikos kodeksą. Etikos komisiją sudaro 5 nariai. Jie negali būti renkami daugiau, kaip dvi kadencijas iš eilės. Etikos komisija savo veikloje vadovaujasi FIDE etikos kodeksu. Pagal tyrimo rezultatus pažeidėjams paskiriamos disciplininės nuobaudos.[1]

Dėl komisijos priimtų sprendimų, Prezidento taryba gali iš kitų federacijų, nei etikos komisijos nariai, sudaryti nepriklausomą trijų narių grupę, kuri išnagrinėtų motyvuotą skundą.

Konstitucinė komisija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Konstitucinės komisijos tikslas yra peržiūrėti Statuto pakeitimus ir laiduoti, kad jie atlikti, prisilaikant numatytų statute procedūrų. Laiduoti, kad teisėto FIDE statuto yra pilnai prisilaikoma.

Konstitucinę komisiją sudaro 5 nariai. Ši komisija renkasi mažiausiai kartą per metus. Iškilus būtinumui, neeilinę sesiją gali sušaukti prezidentas, ar komisijos pirmininkas.

Patvirtinimo komisija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Patvirtinimo komisiją sudaro 3 nariai. Kandidatai į narius turi turėti finansinės ekspertizės patirties. Išrinkta komisija iš savo tarpo išsirenka komisijos pirmininką, kuris veikia, kaip FIDE vidinis auditorius. Pirmininkas gali vieną narį paskirti komisijos sekretoriumi. Patvirtinimo komisija renkasi kiekvienais metais iki liepos 31 d., jei yra paruošta iždininko metinė finansinė ataskaita ir išorinio auditoriaus patikros aktas.

Rinkimų komisija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Rinkiminė komisija savo darbe vadovaujasi statutu ir Rinkimų nuostatais.[2]

Į rinkiminę komisiją turi į eiti Konstitucinės komisijos pirmininkas ir po vieną narį iš kiekvieno žemyno. Kiekviena žemyno asociacija turi savo paskutiniojoje iki Generalinės asamblėjos sesijoje išrinkti atstovą į rinkiminę komisiją ir prieš 4 mėnesius iki Generalinės asamblėjos sesijos pradžios apie tai pranešti FIDE sekretoriatui. Komisijos pirmininku turi būti Konstitucinės komisijos pirmininkas.

Kiekvienas kandidatas į prezidentus turi teisę pasiūlyti savo atstovą į komisiją.

Rinkimų komisijos nariai negali būti išrinkti, ar būti pasiūlyti į bet kurias pareigas Prezidento taryboje.

Rinkimų komisija Generalinei asamblėjai išrinkus prezidentą ir išnagrinėjus visus skundus po mėnesio paleidžiama.

Komisija nagrinėja skundus, pateiktus rašytine forma, per dvi savaites nuo įvykio datos. Komisija privalo per 10 dienų išnagrinėti skundą. Sprendimus dėl skundų priima daugumos balsavimu, kai lygu, lemia pirmininko balsas. Rinkiminės komisijos sprendimas yra galutinis. Jis negali būti apskūstas Generalinėj asamblėjoj.

Nerenkamos komisijos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Prezidentas parenka komisijos pirmininką. Komisija susideda iš sekretoriaus ir komisijos pirmininko parinktų 3-jų tarybos narių, 8-ių konsultantų, kurių 4-ius parenka komisijos pirmininkas, o likusius – Žemynų prezidentai. Komisijoje turi būti dvi moterys, kurias parenka pirmininkas. Tarybos nariais turi būti parenkami patyrę Komisijos veiklos srities ekspertai. Kur įmanoma, turi būti visų žemynų atstovų. Jei komisijos narys atsistatydina, ar tampa neveiklus, jį galima pakeisti. Nariai paskiriami ketveriems metams po Generalinės Asamblėjos, išrinkusios renkamuosius FIDE pareigūnus. [3]

2014 m. nerenkamos komisijos

 1. Sukčiavimų prevencijos komisija (ACC)
 2. Arbitrų komisija (ARB)
 3. Šachmatų mokyklose komisija (CIS)
 4. FIDE tobulinimo komisija
 5. Moterų šachmatų komisija (WOM)
 6. Pasaulio čempionatų ir Olimpiadų komisija (WCO)
 7. Šachmatų žurnalistų komisija (CCJ)
 8. Vystymosi komisija (DEV)
 9. Varžybų komisija (EVE)
 10. Medicinos komisija (MED)
 11. Kvalifikacinė komisija (QC)
 12. Techninė komisija (TEC)
 13. Taisyklių ir turnyrų nuostatų komisija (RTR)
 14. Varžovų parinkimo sistemų ir programų komisija
 15. Socialinės veiklos komisija (SAC)
 16. Socialinių projektų komisija (SPC)
 17. Trenerių komisija (TRG) [4]

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 1. „FIDE etikos kodeksas“ (angl.). Archived from the original on 2010-03-09. Nuoroda tikrinta 2020 rugp. 12 d. 
 2. „Rinkimų nuostatai“ (angl.). Archived from the original on 2010-03-09. Nuoroda tikrinta 2020 rugp. 12 d. 
 3. „FIDE komisijos“ (angl.). Archived from the original on 2009-11-02. Nuoroda tikrinta 2020 rugp. 12 d. 
 4. „FIDE komisijų sąrašas“ (angl.). Archived from the original on 2010-03-09. Nuoroda tikrinta 2020 rugp. 12 d. 

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Kaip veikia FIDE etikos komisija (angl.)

FIDE trenerių komisija (angl.)

FIDE Sukčiavimo prevencijos komisijos pasiūlymai

Khanty Mansijskas. 81-asis FIDE kongresas