Aptarimas:Skalmantas (Gediminaičių protėvis)

Page contents not supported in other languages.
Straipsnio aptarimas iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

13 a. neva gyvenusių "Skumandų", "Skolomendų" ir pan. tikrasis vardas, t.y. Komant[a]s ["Komat"], yra paliudytas ankstyviausių šių asmenų paminėjimų, aptinkamų 13 a. rusėniškuose metr., - todėl ir grąžinu formą Komantas. Pažymėtina, kad vienas iš mūsų "Skomantų" vienuose šalt. įvardytas kaip "Koma[n]t", o kituose - [neabejotinai tas pats asmuo] - jau kaip "Skomant"; kai kuriuos slavakalbių raštininkų tokiu būdu "pagrąžintus" baltiškus vardus iš rusėniškų šaltinių bus nusižiūrėję ir lenkų bei kryžiuočių rašeivos (pvz., Krokuvos vyskupystės analuose rašoma, kad Mindaugo s. Vaišelga ir jo sėbras Teofilis nužudė "Stroynat princeps Lithuanorum", t.y. Lietuvos valdovą Treniotą; P.Dusburgietis Rusioje kurį laiką gyvenusį jotvingių kun-štį Komantą vadina "Skumandu"; deja, kai kurie mūsų istorikai 13 a. gyv. jotvingių vardus vis dar diletantiškai rekonstruoja į "Skomantas", "Skalmantas" ar dar baisiau - ir būtinai su parazitine "s" vardo pradžioje; plg., Lietuvoje iki šiol išliko greičiausiai su mūsų Komanto sritiniu valdymu susiję Kamantavo (Gardinas), *Kamantiškių--Kamintiškių (Merkinė) ir Gomantlaukio (Rietavas) kaimovardžiai - ir vienas, ir kitas, ir trečias - dar be slavakalbių raštininkų prikergtos "S" Gugis 15:29, 2006 Lapkričio 23 (EET)

Taigi Gedimino tevas buvo Pukuveras-Butvydas,o Skalmantas spejamas Pukuvero ir Butigeidzio tevas! duomenys is knygos "Gediminas" A.Nikzentaitis

nei te buvo, nei te ką. Butvydas šaltiniuose figūruoja tik kaip Vytenio tėvas; apie Gedimino tėvą ilgą laiką (iki atkreipiant dėmesį į aiškią ir nedviprasmišką "Zadonščinos" [galima sakyti, pačių Ged[i]mino anūkų] nuorodą šiuo klausimu) tik spėliota, remiantis labai nepatikima netiesiogine nuoroda, t. y. viename rygos miestiečių laiške figūruojančiu Vytenio įvardijimu Gedimino "broliu". Gugis 08:54, 2007 spalio 2 (EEST)

Kaip matau, Gugis vėl savavališkai, be jokių kitą vardą tiesiogiai patvirtinančių šaltinių, pervadino straipsnį į "Komantas". Būtų smagu, kag įsigilintumėte į Vikipedijos principus ir suprastumėte, kad netiesioginių šaltinių egzistavimo bei nepublikuotų išvadų neužtenka, būtina, kad faktai (šiuo atveju - vardas) būtų vienareikšmiškai paminėti kokiame nors šaltinyje (t.y., perskaičius tą šaltinį nereiktų dar ieškoti papildomų įrodymų ir daryti niekur nepublikuotų išvadų). knutux 13:53, 2007 spalio 2 (EEST)

gerai jau, -- paliksiu tą vaikiškai naivią Baranausko rekonstrukciją (Skalmantas; plg. su kt. ano meto rusėnų hipernormalizmais, pvz., DALMA(N)T < *DAUMANT), tik pridursiu ten kur nors ir kitus galimus "Skolomendo-Skaldimiero" vardo *rek. variantus (tikiuosi, tai nebus palaikyta baustinu nusikaltimu; beje, "Gediminaičiu" to nelaimingo Skolomendo gal vis dėlto nereikėtų vadinti...). Gugis 16:52, 2007 spalio 4 (EEST)

Nors domiuos istorija, bet tuomet nesuprantu kas čia per painiava gaunasi? Visur nurodoma, kad Vytenio tėvas - Pukuveras (Butvydas), o šiame straipsnyje teigiama , kad štai Gedimino tėvas buvo jau Skalmantas, nors visur rašoma, kad Vytenis ir Gediminas buvo broliai! Kaip tai suprasti? 81.7.98.250 10:24, 2007 spalio 3 (EEST)

kad Gedimino tėvas buvo Skolomendas, teigiama ne šiame straipsnyje, o "Zadonščinoje" (t p Baranausko ir kt istorikų darbuose). šis str. žingeidžius VP skaitytojus tik informuoja apie minėtą teigimą. Gugis 16:52, 2007 spalio 4 (EEST)

Ar nederėtų pavadinti tiesiog 'Skalmantas', kadangi daugiau tokių tikriausiai nėra buvę? CD 16:01, 2007 spalio 5 (EEST)

aišku, kad derėtų, -- vienintelis šiuo metu žinomas "Skolomendo" paminėjimas yra jo paminėjimas "Zadonščinoje". Gugis 16:12, 2007 spalio 5 (EEST)