Aptarimas:Pastorius

Straipsnio aptarimas iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Man regis, straipsnis nekorektiškas:

„Kaip vadinti evangelikų liuteronų dvasininką ir maldos namus? Lietuvoje masinėse informacijos priemonėse, knygose ir kitoje literatūroje, dažnai evangelikų liuteronų Bažnyčios dvasininkai neteisingai vadinami "pastoriais", "pasiuntiniais", o maldos namai - "kirchėmis", "kirkėmis". Tokių pavadinimų Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios terminologijoje nėra. Deja, žymieji mūsų dvasininkai Mažvydas, Bretkūnas, Donelaitis literatūros kritikų dažnai "pravardžiuojami" pastoriais. Tačiau jie patys savęs niekur taip nėra vadinę, o tituliniuose savo knygų lapuose pasirašydavo klebonais. Bažnyčios liturginėse knygose (agendose, giesmynuose), senuosiuose Mažosios Lietuvos žodynuose ir gramatikose taip pat vartojami terminai "kunigas" ir "bažnyčia", o ne "pastorius" ir "kirchė". Sinodas teigia, kad Lietuvos evangelikų liuteronų dvasininkai yra diakonai, kunigai ir vyskupas, o maldos namai yra vadinami "bažnyčia". Naujieji germanizmai "pastorius", "kirchė" Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčiai yra svetimi ir per visą jos egzistavimo laikotarpį joje nebuvo vartojami. Sinodas nutaria kreiptis į atitinkamas kalbos institucijas, į žodynų ir enciklopedijų leidyklas, prašant nevartoti Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčiai svetimų "pastoriaus" ir "kirchės" terminų. Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas Jonas KALVANAS. Tauragė, 1995 m. liepos 29 d.“ (iš liuteronų interneto svetainės).

Liuteronų dvasininkai anglų kalboje vadinami „priest“, vokiečių „priester“, rusų „svjaščennik“, kaip ir katalikų ar stačiatikių dvasininkai. Žodis „pastor“ anglų/vokiečių/rusų kalbose turi absoliučiai kitą reiškmę. Panašu, jog lietuviškas įprotis liuteronų kunigus vadinti „pastoriais“ žymi norą atskirti juos nuo „tikrų“ kunigų.