Vytautas Kerbelis

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Vytautas Kerbelis (1921 m. gegužės 1 d. Kaune1995 m. lapkričio 5 d. Seminole, FL – JAV, 1996 m. gegužės 1 d. palaikai perlaidoti Petrašiūnų kapinėse) – kompozitorius, vargonininkas, chorvedys, dailininkas.

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Tėvas buvo kariškis – pulkininkas, motina – dainininkė. Nuo devynerių metų mokėsi skambinti pianinu, o mokydamasis gimnazijoje dalyvavo užklasiniuose renginiuose.

1940 m. baigęs Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją, įstojo į Kauno konservatoriją, kur pas Antaną Budriūną, Stasį Šimkų ir Juozą Tallat-Kelpšą mokėsi chorvedybos, pas prof. Juozą Gruodį – kompozicijos. 1943 m. vokiečiams uždarius konservatoriją, kurį laiką mokėsi privačiai.

1944 m. pasitraukė į Vakarus, pateko į Italiją, 19451948 m. Romoje studijavo Šv. Cecilijos muzikos akademijoje pas prof. J. Garoffolo. 1948 m. išvyko į Argentiną ir Buenos Airėse dirbo įvairų muzikinį darbą, aktyviai dalyvavo lietuvių kultūriniame gyvenime.

1955 m. atvyko į Kanadą ir užėmė vargonininko ir chorvedžio vietą Aušros Vartų bažnyčioje Monrealyje. Choras giedojo bažnyčiose, viešai koncertavo. 1959 m. atvykęs į JAV, pradėjo vargonininkauti ir vadovauti chorui Viešpaties Atsimainymo lietuvių parapijoje Maspethe, NY. Choras, nors ir nedidelis, turėjo turiningą repertuarą, giedojo bažnyčiose, rengė koncertus, dalyvavo 1971 m. 4-ojoje JAV ir Kanados lietuvių dainų šventėje Čikagoje ir kituose tautiniuose renginiuose.

19671988 m. vargonininkavo lietuvių parapijoje Niujorke, nuo 1988 m. – St. Petersburgo, FL, lietuvių parapijos vargonininkas ir lietuvių klubo choro vadovas. 19771981 m. – ALRK Vargonininkų ir kitų muzikų Centro valdybos pirmininkas (narys nuo 1968 m.), 1977–1981 m. – žurnalo „Muzikos žinios“ redaktorius ir administratorius.

V. Kerbelis žinomas ir kaip kompozitorius. Yra sukūręs apie 150 instrumentinių ir vokalinių kūrinių. Tai dainos chorams ir solistams, giesmės ir mišios, kantatos „Jūratė ir Kastytis“, „Agonija ir Triumfas“. Jo giesmę „Tautos globėjui“ gieda ir „Ąžuoliuko“ choras, giesmė įrašyta į plokštelę. 1950 m. „Margučio“ konkurse už dainą „Burės nakties jūroje“ pelnė antrąją premiją, antroji premija buvo paskirta ir 1975 m. konkurse už „Lietuvišką siuitą“ (konkursas buvo skirtas M. K. Čiurlionio gimimo 100-osioms metinėms). Ypač daug rašė vaikams: 1950 m. išleistas 32 dainų rinkinys „Lietuvių liaudies dainos jauniesiems pianistams“. Parašė kūrinių smuikui.

V. Kerbelis buvo ir tapytojas, sukūrė daug modernių paveikslų, dalyvavo parodose. Jo paveiksluose daug muzikinės minties, įvaizdžių. Tai ryšku kūrinyje „Mano paveikslai“.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.