Vikisritis:Teisė/new

Jump to navigation Jump to search

Paieška

2012 m. vasario mėn. Sevvostlag · Omsukčianlag · Juzlag

2012 m. sausio mėn. Tenlag · Sevlag · Zaplag · Orhuso konvencija · Jungtinių Tautų Poveikio aplinkai įvertinimo tarpvalstybiniame kontekste konvencija · Pasaulio gamtos chartija · Afrikos konvencija dėl gamtos ir gamtos išteklių apsaugos · Rio deklaracija dėl aplinkos ir plėtros · Darbotvarkė 21 · Corina Casanova · Kyšininkavimo užsienyje indeksas · Pranešėjas · Besisukančios durys · Interesų konfliktas · Jungtinių Tautų Konvencija dėl kovos su dykumėjimu

2011 m. lapkričio mėn. Kategorija:Žmogaus teisės JAV · Kategorija:Lenkijos konstitucinė teisė · Lenkijos Respublikos pilietybė · Kategorija:Šlėzvigo-Holšteino teisinė sistema · Kategorija:Badeno-Viurtembergo teisinė sistema · Badeno-Viurtembergo notarų rūmai · Kategorija:Meklenburgo-Priešakinės Pomeranijos teisė · Meklenburgo-Pomeranijos notarų rūmai · Dainius Stasiulis

2011 m. spalio mėn.

Bavarijos notaro antspaudas

Saulės energetikos teisė · Vokietijos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas · Kategorija:Atsinaujinančių išteklių energetikos teisė · Akcinis kapitalas · Kategorija:Vokietijos notarai · Ulrich Bracker · Axel Adamietz · Šarūnas Vilčinskas · Darius Zabiela · Zigmas Pečiulis · Sigitas Groblys · Paulius Docka · Marius Devyžis · Vidmantas Drizga · Marius Matonis · Vilius Bernatonis · Adomas Kunčius · Nerijus Kasiliauskas · Vytautas Kalmatavičius · Petar Stojanov · Vladimiras Molovas · Stojanas Stalevas · Kategorija:Bulgarijos teisės mokslininkai · Kategorija:Bulgarijos teisinė sistema · Kategorija:Istoriniai Prancūzijos teisės šaltiniai · Kategorija:Teisiniai renginiai · Katorga · Bulgarijos Respublikos pilietybė · Kategorija:Istoriniai nacionalinės teisės šaltiniai · Kategorija:Istoriniai baudžiamieji kodeksai · Kategorija:Istoriniai Rusijos teisės šaltiniai · Kategorija:Istoriniai baudžiamieji kodeksai · Advokato karštoji linija · Vokietijos advokatų draugija · Daugpilio kalėjimas · Konstitucijos dienos · Šveicarijos civilinio proceso kodeksas · Tartu universiteto Teisės fakultetas · Kategorija:Šveicarijos teisinės organizacijos · Kategorija:Estijos teisinės organizacijos · Vestfalijos notarų rūmai · Estijos notarų rūmai · Šveicarijos notarų rūmai · Vokietijos advokatų notarų susivienijimas · Kategorija:Lietuvos diplomatai teisininkai · Kategorija:Notariatas Ukrainoje · Teismo pirmininko pavaduotojas · Salamankos mokykla · Kategorija:Vokietijos kanonistai · Kategorija:Viceoficiolai · Kategorija:Lietuvos religinė teisė · Kategorija:Religiniai teisininkai · Kategorija:Lietuvos religiniai teisėjai · Kategorija:Oficiolai · Kategorija:Jungtinės Karalystės teisės istorija · Kategorija:Baltarusijos teisės istorija · Kategorija:Ispanijos teisės istorija · Kategorija:Ukrainos teisės istorija · Lietuvos administracinė teisė · Bausmių vykdymo teisė · Kategorija:Nusikalstamų susivienijimų terminija

2011 m. rugsėjo mėn. LR atsinaujinančių energijos išteklių įstatymas · Vologdos srities advokatų rūmai · Sergejus Ivanovas · Kategorija:Nacionalinė civilinė teisė · Kategorija:Tarptautinė advokatūra · Kategorija:Advokatūros teisė · Kategorija:Rusijos advokatai · Kategorija:Prancūzijos advokatai · Kategorija:Prancūzijos civilinė teisė · Kategorija:Tarptautinis notariatas · Kategorija:Notarinės organizacijos · Kategorija:Notarinė literatūra · Kategorija:Elektroninis notariatas · Kategorija:Teisės žurnalai Vokietijoje · ‎Ligita Ramanauskaitė · Evaldas Rapolas · Vygantas Malinauskas · Michel Friedman · Vsevolodas Bojevas

2011 m. rugpjūčio mėn.

Nusikalstamumo kontrolė · Islandijos Aukščiausiasis Teismas · Hamburgo apygardos teismas · Apygardos teismas Vokietijoje · Giedrius Kadziauskas · Nerijus Meilutis · Kategorija:Apygardos teismai · Kategorija:Apygardos teismai Vokietijoje · Memorandum 17 · Kategorija:Advokatūros profesijos · Kategorija:Notarinės pareigybės · Kategorija:Notariatas Vokietijoje · Kategorija:Notariatas Rusijoje · Kategorija:Istorinės teisinės pareigybės · Pieter Kooijmans · Kategorija:Teisės mokslai Nyderlanduose · Kategorija:Nyderlandų teisinės organizacijos

2011 m. liepos mėn. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso komentaras · Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras · Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso komentaras

2011 m. birželio mėn. Allen & Overy · Freshfields Bruckhaus Deringer · Linklaters · Slaughter and May · Kategorija:Valstybinės sienos · Kategorija:Kalėjimų muziejai · Kategorija:Lietuvos valstybinės sienos

2011 m. gegužės mėn. Laisvės atėmimas · Kilnojamasis turtas · Lietuvos komercinė teisė · Lietuvos privatinė teisė · Lietuvos darbo teisė · Europos socialinė chartija · de jure · Protingumas · LITEKO · LR administracinio proceso kodeksas · Etapavimas · Kategorija:TSRS teisininkai · Eugenijus Pašukanis · Kategorija:Saksonijos teisinė sistema · Saksonijos notarų rūmai · Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom · Hogan Lovells · Bnt Heemann Klauberg Krauklis · White & Case · Vokietijos mokesčių mokėtojų federacija · Notarine tvarka patvirtintų įgaliojimų registras · Centrinė hipotekos įstaiga · Hipotekos ir įkeitimo sudarymo ir registravimo elektroninė paslauga · Juridinių asmenų registravimo elektroninė paslauga · Bendrosios kompetencijos teismas · Kazys Zubauskas · Barbara Grunewald · Teismo medicina Lietuvoje · VU Medicinos fakulteto Patologijos, teismo medicinos ir farmakologijos katedra · Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras · Kelno universiteto Teisės fakultetas · Teismo posėdžių sekretorius · Kategorija:Vokietijos žemių teisė · Laimonas Skibarka · Saulius Aviža · Pakruojo rajono apylinkės teismas · Raseinių rajono apylinkės teismas · Akmenės rajono apylinkės teismas

2011 m. balandžio mėn.

Ištrauka iš 1600 m. pradėto paveldėjimo registro

Kardomosios priemonės · ‎Teisė tylėti · Japonijos Aukščiausiasis Teismas · Tokijo aukštesnysis teismas · ‎Specialisto išvada · Gynėjas baudžiamajame procese‎ · ‎Priesaika · ‎Nukentėjusysis · ‎Nutarimas · Kaltinamasis aktas‎ · ‎Ikiteisminio tyrimo teisėjas · ‎Europos arešto orderis · ‎Kasatorius · ‎Apeliantas · ‎Parodymai · ‎Teisė atsisakyti duoti parodymus · Apklausa teismo procese · ‎Akistata · ‎Krata · ‎Procesinės prievartos priemonės · Išteisintasis‎ · Teisiamasis‎ · ‎Nuteistasis · ‎Įtariamasis · ‎Kaltinamasis · Laikinas sulaikymas‎ · ‎Rašytinis pasižadėjimas neišvykti · Namų areštas‎ · ‎Ieškinio pareiškimas · Žalos atlyginimas‎ · ‎Civilinis atsakovas baudžiamajame procese · ‎Leideno notariato studentų brolija · Preventyvioji justicija · ‎Notarinė apylinkė · Teisiškai patvirtintas vertimas · Elektroninis notaras · Notarizacija · Notariato akademinė draugija · Notariato teisė · Rusijos Federacijos notariato įstatymas · Notaro praktika · ‎Notarinis įrašas · Notarų, nukentėjusių nuo nusikaltimų ir neteisėtumo, atminimo diena · ‎Notariato diena · ‎Teismo byla · ‎Dublikatas · Notarinė forma · Paveldėjimas · Paveldėjimo byla · Paveldėjimo teisės liudijimas · Notaro byla · ‎Notarinis dokumentas · ‎Notarinis registras · Notarinis liudijimas · Tvirtinamasis įrašas · ‎Johann Jakob Bachofen · Čekijos advokatų rūmai · Čekijos Konstitucinis Teismas · ‎Čekijos notarų rūmai · ‎Notaro atsakomybė · ‎Notarų rūmų prezidiumas · Notaro atstovas · Epingeno notariatas · Notarinis atlyginimas · Kandidatas į notarus · Notaro padėjėjas · ‎Apeliacinis skundas · Konstitucinis skundas · Ukrainos teisinė sistema · Ukrainos Konstitucinis Teismas · Ukrainos Aukščiausiasis Teismas · ‎Teisinių paslaugų įmonė · Teisinių paslaugų įmonių asociacija · Marijampolės rajono apylinkės teismas · ‎Lazdijų rajono apylinkės teismas · ‎Šilutės rajono apylinkės teismas · Skuodo rajono apylinkės teismas · Varėnos rajono apylinkės teismas · Rokiškio rajono apylinkės teismas · Pasvalio rajono apylinkės teismas · Vokietijos notariato įstatymas · Lietuvos Respublikos notariato įstatymas · Notariato įstatymas · Notaro archyvas · Notarinis instrumentas · Deutsche Notar-Zeitschrift · Notaro ženklas · Valstybinis notaras · ‎Ukrainos notarų rūmai · Latvijos prisiekusiųjų notarų kolegija · Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie · Apylinkės prokuratūra · Apygardos prokuratūra · Zofija Abeciūnienė · Tomas Raudys · Artūras Tepelys · Kategorija:Vokietijos konstitucionalistai · Kategorija:ES Teisingumo Teismo teisėjai