Vikisritis:Technika

TECHNIKOS VIKISRITIS


Technika (iš graikų kalbos technikos – meniškas, meistriškas; techne – menas, amatas, mokėjimas) – tai:

  • Materialinės žmogaus veiklos priemonės, ypač gamybos procesams atlikti, gamtai pažinti ir įvaldyti.
  • Veiklos įgūdžiai, būdai, metodai, mokėjimas tais būdais naudotis, pavyzdžiui, grojimo, piešimo technika, čiuožimo technika (taip pat dar vadinama kompetencija).
  • Kurios nors veiklos srities arba veiklos baro mašinos, mechanizmai, įtaisai, įrankiai, pavyzdžiui, statybų, skaičiavimo technika, organizacinė technika, biuro technika.


>Plačiau…

Rinktinis straipsnis taisyti

Apgulties bokštas (schema)

Apgulties bokštas — apgulties ginklas, skirtas ginti šturmuojančius ir užtikrinti priėjimą prie apgultos pilies sienos viršaus.

Dažniausiai bokštai buvo tiesūs, ant keturių ratų. Bokšto aukštis bokštas buvo toks pat, kaip šturmuojamos sienos ar kiek didesnis, kad lankininkai galėtų šaudyti į sienos gynėjus iš aukščiau. Kadangi apgulties bokštai būdavo mediniai, apsaugai nuo ugnies juos padengdavo nedegia medžiaga - dažniausiai tai buvo tik ką nudirtos gyvulių odos, rečiau geležies lakštai.

Apgulties bokštai - labai dideli statiniai, todėl juos buvo sunku vežioti su kariuomene. Juos, kaip ir trebušetus, surinkdavo apgulties vietoje. Jų gaminimas užimdavo daug laiko, todėl juos gamindavo tik tuomet, jei nepavykdavo kiti šturmo būdai: paimti pilį šturmo kopėčiomis, sugriauti vartų ar sienų taranu.

Pagrindinė apgulties bokštų paskirtis būdavo padėti šturmo grupei pasiekti gynybinės sienos viršų. Apgulties bokštą pritraukdavo prie sienos ir nuleisdavo kopėčias. Tokiu būdu šturmuojantys galėdavo užimti dalį sienos ir leisti pagrindinėms jėgoms įsiveržti į miestą ar pilį.

Ar žinote, kad… taisyti

...neuroprotetika yra medicinos technikos sritis ?

...autoklavasslėginis prietaisas, skirtas medžiagoms ir įrankiams sterilizuoti?

...krumpliaratis yra dantyta ratų sistema, naudojama judesiui tarp besisukančių ratų ašių perduoti?