Vikisritis:Fizika/Sritys

Jump to navigation Jump to search

Medžiagos fizika

Medžiagos fizika Medžiagos fizika

Lydinys • Korozija • Kristalografija • Deformacija • Fazės diagrama • Elastingumas • Kietumas • Grūdinimas • Kaitinimas • Agregatinė būsena • Feroelektra • Feromagnetizmas • Izoliacija • Medžiaga • Medžiaga • Metalas • Jungo modulis • Polimeras • Fononas • Pjezoelektrinis efektas • Kvazikristalas • Puslaidininkis • Superlaidininkas • Tribologija • Stiklas • »

Termodinamika Termodinamika

Kalorimetras • Šiluminis talpumas • Karno ciklas • Entropija • Būsenos lygtis • Būsenų funkcijos • Idealios dujos • Negrįžtamas procesas • Loi de Joule-Thomson • Termodinamikos dėsniai • Fizikinė statistika • Maksvelo ir Bolcmano statistika • Temperatūra • Molekulinė kinetinė teorija • Fazinis virsmas • Būsenos kitimas • »

Atomas Atomo fizika

Atomas • Vandenilis • Bozė-Einšteino kondensatas • Elektronų konfigūracija • Elektronų apvalkalas • Aufbau principas • Fermioninis kondensatas • HOMO/LUMO • Kvantinis skaičius • Atominis skaičius • Spektrinės linijos • Elektroninio ryšio struktūra • »

Branduolio fizika Branduolio fizika

Branduolys • Neutronas • Protonas • Atominis skaičius • Izotopas • Izotopų lentelė • Pusėjimo trukmė • Radioaktyvumas • α • β ir γ • Apsauga • Terapija • Datavimas • Branduolinė energija  • Branduolinė reakcija • Branduolio dalijimasis • Branduolių sąlaja • »

Tarpdisciplininė fizika

Astrofizika Astrofizika

Didysis sprogimas • Van Aleno radiacinis žiedas • Kosmologija • Žvaigždžių evoliucija • Reliktinis spinduliavimas • Gravitacinis lęšis • Čandrasekaro riba • Žvaigždėdara • Nukleosintezė • Juodoji skylė • Saulės vėjas • »

Biofizika Biofizika

Bionika • Biofotonika • Molekulinis variklis • »

Geofizika Geofizika

Seismologija • Giromagnetizmas • Magnetosfera • Vidaus geofizika • Žemės magnetinis laukas • Okeanografija • »

Chimie physique Fizikinė chemija

Cheminė kinetika • Elektrochemija • Cheminis ryšys • Branduolinių magnetinis rezonansas • Spektroskopija • Termochemija • »

Nanotechnologija Nanotechnologija

Autosusirinkimas • Mikroelektronika • Minatec • Nanomedžiagos • »

Optinė elektronika Optinė elektronika

Optinė elektronika • Optronika • Elektrooptinis efektas • Elektronika • Optika • Dalelių krūvių optika • Šviesolaidis • »

Elektronika Elektronika

Elektroninis filtras • Elektroninė lempa • Elektronikos simboliai • Elektroninis stiprintuvas • Analoginė elektronika • Mikroelektronika • Skaitmeninė elektronika • »

Įrankiai ir sąvokos

Pagrindinės sąvokos Pagrindinės sąvokos

Dimensijų analizė • Laukas • Fundamentalios fizikos konstantos • Energija • Erdvė • Materija • Matavimo vienetas • Simetrija • Laikas • Vienetas • »

Nuvola apps edu mathematics-p.svg Matematiniai metodai

Spektrinė analizė • Vektorinis skaičiavimas • Reliatyvistiniai skaičiavimai • Nepilnos diferencialinės lygtys • Diferencialinė lygtis • Matrica • Groupe de Lie • Bendrosios reliatyvumo teorijos matematika • Konvoliucija • Koordinačių sistema • Tenzorius • Furjė transformacija • »


Bangų fizika

Optika Optika

Spalva • Difrakcija • Bangos-dalelės dualumas • Interferencija • Lazeris • Lūžimo dėsnis • Šviesa • Geometrinė optika • Impulso optika  • Optronika • Fotonas • Prizmė • Lūžimas • Atspindys • »

Elektromagnetizmas Elektromagnetizmas

Magnetas • Magnetinis laukas • Elektrostatika • Maksvelo lygtys • Elektromagnetinė jėga • Bangolaidis • Elektromagnetinė indukcija • Milžiniškas magnetorezistorius • Elektromagnetinė banga • Fotonas • Radijas • »

Akustika Akustika

Garsas • Doplerio efektas • Pagrindinis dažnis • Harmonika • Aidas • Dažnių spektras • Harmonikų spektras • Išsibarstymas • Garso greitis • »

Teorinė fizika

Kvantinė fizika Kvantinė fizika

Šriodingerio katė • Šriodingerio lygtis • Jungo eksperimentas •Kelio integralas • Hamiltono mechanika • Bra-ket notacija • Operatoriai • Dalelė dėžėje • Paulio draudimo principas • Sukinys • Kvantinė teleportacija • Trikdymo teorija • »

Dalelių fizika Dalelių fizika

Dalelių greitintuvas • Bozonas • Higso bozonas • Kvantinė elektrodinamika • Elektronas • Fermionas • Gliuonas • Standartinis modelis • Neutrinas • Elementarioji dalelė • Fotonas • Kvarkas • Kvantinė lauko teorija • barioninis skaičius • leptoninis skaičius • »

Reliatyvumas Reliatyvumas

E=mc2 • Maikelsono-Morlio eksperimentas • Erdvėlaikis • Gravitacija • Gravitacinės bangos • Dvynių paradoksas • Kopėčių paradoksas • Lygiavertiškumo principas • Bendroji reliatyvumo teorija ir Specialioji reliatyvumo teorija • Pasaulio linija • Vienalaikiškumo reliatyvumas • Šviesos greitis • Šviesos riba • »

Unification Bendroji suvienytoji teorija

Elektromagnetizmas • Gravitacija • Ciklinė kvantinė gravitacija • Fundamentalioji sąveika • Silpnoji sąveika ir Stiprioji sąveika • Supersimetrija • Stygų teorija ir Superstygų teorija • M teorija • Styga • Calabi-Yau vamzdynas • Brana • »

Physique statistique Statistinė fizika

Įtempimas - ištempimas • Padalijimo funkcija • Bolcmano formulė • Grupių renormalizacija • Brauno judėjimas • Bose-Einšteino statistika • Fermi-Dirako statistika • Būsenos kitimas • »

Mechanika

Niutono mechanika Niutono mechanika

Kinematika • Dinamika • Kinetinė energija ir Potencinė energija • Mechaninis darbas • Jėga • Momentas • Jėgos momentas • Niutono dėsniai • Masė • Harmoninis osciliatorius • Frenet–Serret formulės • Statika • Greitis • »

Skysčių mechanika Skysčių mechanika

Skysčių dinamika • Vide • Puazeilio ir Hagenso dėsnis ir Laminarinis tekėjimas • Venturi efektas • Navier-Stokso lygtys • Nespūdus skystis • Hidrostatika • Hidrodinamika • Reinoldso skaičius • Archimedo dėsnis • Slėgis • Bernulio dėsnis • Klampumas • »