Vikipedijos aptarimas:Stilius/(VLKK) statusas Vikipedijoje

Straipsnio aptarimas iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Diskusija perkelta iš Aptarimas:Valstybinė lietuvių kalbos komisija. ([1], [2]) --Martynas Patasius 21:25, 2009 sausio 2 (EET)

 • VLKK statusas Vikipedijoje nėra apibrėžtas, todėl jos rekomendacijų neprivalu laikytis.

Iškeliu, gal vertėtų čia ir tęsti ankščiau kilusias susijusias diskusijas. Mano nuomone, reiktų apibrėžti ar mes pilnai laikomės ar iš dalies atsižvelgiame į VLKK, nes dabar kai nėra aiškus statusas atsiranda įvairūs interpretavimai, ir mano nuomone klaidingi rekomendacijų laikymai tarsi jos būtų neginčytinos normos (kaip kad su hostingu - priegloba, induizmu - hinduizmu, o ir paieškojus daugiau atsirastų). Tačiau kol kas, jei nenurodyta prie Vikipedijos taisyklių, tai ir neprivalu laikytis.--Atlantas 15:36, 2009 sausio 2 (EET)

Abejočiau ar Vikipedijoje bent kiek galioja Lietuvos įstatymai, kadangi projektas nėra valstybinis ir jo nefinansuoja Lietuvos valstybė. Ši versija yra lietuvių kalba, tačiau tai nereiškia, kad mes turime aklai laikytis VLKK rekomendacijų-nutarimų, nesame valstybinė įstaiga. Taip pat dargi todėl, kad VLKK atlieka skatinamąją, o tai yra tik rekomendacinę funkciją. Ji siekia sukurtais terminais išguiti nusistovėjusios tarkim informatikoje iš anglų kalbos kilusius terminus, tačiau analogiškai kaip hostingas, taip ir monitorius, serveris, pats tas kompiuteris yra gajūs ir naudojami informatikos, IT srityje, todėl mano nuomone jie turėtų būti naudojami ir Vikipedijoje. Vikipedija neturi būti sugalvotų, ir praktiškai niekeno nenaudojamų terminų propagavimo įrankis, kaip ir tai nurodo vienas iš Kas nėra Vikipedija punktų, kad Vikipedija nėra propagavimo platforma. --Atlantas 15:36, 2009 sausio 2 (EET)

Todėl praktiškai šiuo klausimu nuspręstume ar varžome lietuvių kalbą pagal instituciją, kuri turi tik rekomendacinę galią (pačiai kalbai), bei tokiu būdų apsunkiname skaitymą ir supratimą eiliniam žmogui, visur rašydami VLKK naujadarus. Ar paliekame kaip yra ir nepropaguojam VLKK naujadarų, kurie tada patys turėtų išsikovoti sau gyvavimą lietuvių kalboje be Vikipedijos pagalbos, ir galiausiai išplitę labiau nei natūraliai atsiradę variantai, patektų į Vikipediją. --Atlantas 15:46, 2009 sausio 2 (EET)

Ką jūs parašėte yra visiška nesąmonė. jūs bandote sukurti labai blogą precendentą ir įvelti į ilgiausius redagavimo karus. Manau geriausias būdas viską tai pamiršti ir grįžti prie šio klausymo po sakykim 1 metų. O dabar paskelbti maratoriumą ir palikti satus quo t.y. kaip yra taip. O vėliau nusistovės ir savaime pasitvarkys--Qwarc 16:01, 2009 sausio 2 (EET)
Ką gi, akivaizdu, kad šita vieta yra labai subjektyvaus vertinimo taikinys todėl išsakysiu ir aš savo nuomonę:
 • Visų pirma dėl VLKK. Atlantai, interpretuoji iš vienos pusės. Deja, VLKK uždavinys - ne vien rekomendacinis, atidžiau pastudijuok įstatymus: [3] [4] 9nepamirštant krūvos norminių teisės aktų, nepamirštant Seimo patvirtintų komisijos nuostatų).
 • Antra, gerai, Wikimedia Foundation projektams negalioja Lietuvos įstatymai tol, kol nesikerta su pačia WF politika. Bet, įstatymai galioja Lietuvos pieliečiams, pildantiems enciklopediją, ir jie atsako pagal vidines WF taisykles ir pagal tos šalies įstatymus. Taigi, WF, pažeidžianti Lietuvos įstatymus, nenusižengia, tačiau naudotojas, turintis Lietuvos pilietybę - nusižengia. Taigi, teisės aktais priimtų terminų nenaudojimas ir jų keitimas barbarizmais ir skoliniais iš esmės yra nusižengimas įstatymams, jei keitėjas - Lietuvos pilietis. Taigi, bet kokiu atveju, daugumai naudotojų galioja Lietuvos įstatymai. Tai minima WF straipsniuose. Todėl administratoriai iš esmės neturi teisės rakinti straipsnių ir neleisti jų pervadinti kiriems naudotojams. – Andrius // 16:20, 2009 sausio 2 (EET)
 • Trečia, grįžtant prie VLKK statuso. Siūlau surengti visuotinį balsavimą ir sudaryti tam tikras taisykles, kad Vikipedijoje mes laikomės VLKK taisyklių:
  • Dėl fizikos, mateatikos ir kitų tiksliųjų mokslų terminų niekas nediskutuoja, visi kažkodėl su tuo sutinka. Matyt dėl to, kad sritis specifiškesnė, ne visiem "įkandama", ne visi gali "pasišakoti".
  • Geografinius straipsnius pildantys asmenys laikosi VLKK, dėl to ginčų kyla nedaug, jie pavieniai.
  • Su biologiniais, zoologiniais straipsniais tas pats.
   • Tad klausimas pabaigai: TAI KODĖL INFORMATIKOS TERMINOLOGIJA YRA IŠIMTIS? Kodėl būtent ji? Nes kažkam kažkas nepatiko?
Yra absurdiška vieniems terminams laikytis VLKK kitiems - ne, todėl vardan enciklopedijos vientisumo siūlau visiškai laikytis VLKK išdėstomos terminologijos. Vikipedija yra dinamiška, ne popieriuje spausdinta, negi su keitimais problemų yra? Esant tokiems atvejams, kaip hostingas -> priegloba, galima minėti abu terminus su išnaša į paaiškinimus dėl aprobuotų terminų ir t.t. Negi tai sunku ir taip problematiška? Sulietuvintas angliškas, vokiškas ar prancūziškas terminas nėra "natūraliai nusistovėjęs" terminas, o šlykščiai įsibrukęs barbarizmas iš kitos kalbos, kadangi jo atsiradimo metu 3,5 mljn. gyventojų negali iškarto sugalvoti ir priimti vieno ir vienodo termino. Kodėl anglų kalbos skverbimasis į lietuvių kalbą laikomas pagirtinu dalykų, o jos siekis ją išsaugoti ir tausoti - "žemu" reikalu? Kalba yra gyva ir kintanti, tačiau angliški skoliniai ją daro stabarėjančia, nuvertėjančia ir nutautėjančia. Bet čia jau filosofija :)
Taigi tie argumentai dėl "gajų ir nusistovėjusių" informatikos terminų yra gerokai juokingi, nes lygiai taip pat yra daug nusistovėjusių rusiškų barbarizmų dar nuo sovietinių laikų, tačiau jų vengiama ir t.t. ir pan. Taip sakant, vieni argumentai iškeliami, kiti sąmoningai nutylimi :) – Andrius // 16:20, 2009 sausio 2 (EET)

Andrius // 16:20, 2009 sausio 2 (EET)

Qwarc, klausimą dėl VLKK reikia visuotinai išspręsti, nes panašūs ginčai Vikipedijoje tikrai neišvengiami ir ateityje... – Andrius // 16:20, 2009 sausio 2 (EET)
Bėda su informatika ta, kad terminologija žymiai naujesne nei kitų sričių ir greičiau atsiranda naujų terminų nei tarkim chemijoje, kur mano nuomone aiškios vardinimo taisyklės. Dėl įstatymų negi mes dabar kiekvieno klausim ar jis Lietuvos pilietis, gal nepradėkim raganų medžioklės? O jei aš Lietuvos pilietis ir man nusispjauti į VLKK rekomendacijas, tai gal man bauda duos, už tai, kad parašysiu ne pagal jų normas, niekas nieko nepersekios? Nuo kada persekiojama už tai, kad šneki lietuviškai. O jei egzistuoja kažkokie neracionalūs įstatymai, kurių laikosi tik valstybinės įstaigos... Baikit juokus, tai grynai mūsų susitarimo reikalas ir nustatyti turėtų tik Vikipedijos taisyklės. Galime net parašyti ar VLKK ir paklausti ar ji turi kokia nors teisine galią tarptautiniuose projektuose, kurie rašomi lietuviu kalba, kad priverstų laikytis jos siūlomų variantų. Labai abejočiau ar turi. Kalbos evoliucija natūralus procesas, kuri, mano nuomone, mėginama dirbtinai suvaržyti, nors tas pats kompiuteris ir kiti informatikos terminai puikiai prigijo. Jokio skirtumo iš kur kilo žodis, svarbu ar ji naudojamas dalykinėje srityje ir ar ten yra prižįstamas. Kas būtų jei vietoje oksidas, VLKK nutartų vadinti jį deguonidu ar kas nors iš chemikų to laikytųsi? Analogiškai su induizmu visi naudoja šį terminą ir niekam (beiveik :)) nekyla mintis apie kitokį variantą, tačiau grupelė kalbininkų nusprendė, kad turi būti hinduizmas ir atsirado naudotojas, kuris pagal tai nusprendė pakeisti visa induizmo straipsnį ir kategorijos, tačiau kažkodėl tokie pakeitimai buvo atmesti tiek aš tai atlikau ką tik, tiek ir ankščiau mačiau buvo mėginta, bet atmetė kitas naudotojas? Tai kur ta riba iki kurios mes privalome laikytis tokios institucijos rekomendacijų-nurodymų. P. S. induizmas ne iš informatikos srities ...
Dėl barbarizmų ar hostingas pripažintas barbarizmu, tačiau kažkodėl jį naudoji visi, net komerciniai puslapiai? Tai jei visi taip supranta ką tai reiškia, tai kodėl nenaudoja tokio "visiems aiškaus" termino kaip priegloba. O kad jis paminėtas literatūroje kuri išleistas net prieš 4 metus, tai čia jau precedentas, naudoti tik jį, o ankščiau visai nebuvo tokio termino ir visi naudojo tik žargono prieglobos įvardinimui. Netikiu.
Jei įteisintume VLKK diktatą Vikipedijoje būtų didelė klaida, būtų ne tik perlenkta lazda kalba su perdėtų kalbos tausojimu. Bet ir pats skaitytojas, šiuo atveju informatikas nesuprastų apie ką ta priegloba, jei nebūtų skliaustuose parašytas hostingas (jau nekalbant kiek nevisiškai nesuprantamų terminų, buvo prigalvota modemui, monitoriui ir kitiems IT ir informatikos terminams, kurie sėkmingai naudojami toliau). Tai taip pat atgrasys kitus tos srities atstovus rašyti straipsnius apie šią sritį, nes atvirai sakant bus reikalaujama rašyti nesąmoningais ir niekam nežinomais terminais.
Taip mes galime filosofuoti iki neaišku kiek, tačiau situacija vargu ar pasikeis, o naudos žmonės tik prigijusius terminus, o kitų ne, kol jie natūraliai neišplis. Klausimas tik kiek tai bus naudinga Vikipedijai ir jos plėtrai? Mano nuomonė nekinta, kad Vikipedija neturėtų tapti VLKK terminų, kurie nenaudojami, propagavimo įrankiu. --Atlantas 17:37, 2009 sausio 2 (EET)
Atlantai, priimi viską paviršutiniškai. Na niekas neims ir nepersekios tavęs, kad vartoji terminą hostingas... Ką reiškia "neracionalūs įstatymai". Tau neracionalūs, o man - racionalūs. Tačiau jie yra įstatymai ir visiems galioja vienodai.
Fizikoje taip gana dažnai atsiranda naujų terminų, ypač kalbant apie teorinę kryptį ir čia netgi yra sudėtingesni atvejai, nes ne viską galima išvesti iš jau esamų žodžių pagal naujo termino (kita kalba) esmę. Pvz., šviestukas yra problematiškesnis ir kvailesnis terminas, kadangi jis visiškai neatitinka LED konkrečios reikšmės šviesos diodas. Kai tuo tarpu priegloba bent jau atitinka esmę ir nuo jos nenukrypsta.
VLKK įteisinimas Vikipedijoje nebūtų klaida, tiesiog būtų išlaikytas vientisumas, išvengta redagavimo karų, ypač tose srityse, kur straipsnių autorių nuomonės skiriasi (minėtoj geografijoj viskas vyksta pakankamai sklandžiai, nes labai aiškūs tos srities pildytojai ir prižiūrėtojai).
šiuo atveju informatikas nesuprastų apie ką ta priegloba, jei nebūtų skliaustuose parašytas hostingas - aš gi minėjau, kad tokiose probleminėse situacijose bet kokiu atveju būtina išnaša su paaiškinimais, o ne aklas lietuviško termino įteisinimas ir viskas.
Beje, Atlantai, kodėl drįsti teigti, kad nauji (4-5 metų senumo) terminai yra "niekam nežinomi". Jei tu nežinai, nereiškia, kad niekas daugiau nežino. Tas pats minėtas "gūglio" kriterijus išmeta labai daug rezultatų su "priegloba", kur ji vartojama hostingo apibrėžimu, ir nemažai jau nuo 2004-2005 (įvertinant pagal indeksavimą ir straipsnių senumą pagal dat). Gal prieš tai neigiant vertėtų praverst keliolika paieškos puslapių? – Andrius // 17:54, 2009 sausio 2 (EET)
Minėjau liktais, kad beveik niekam. Akivaizdu, kad grupelė informatikų, kurie sumąstė kartu su kalbininkais žinos tą terminą. Didžioji dalis jo nežinos. Dėl persekiojimo tiesiog paryškinau ką tu teigei. --Atlantas 20:44, 2009 sausio 2 (EET)
Akivaizdu - iš kur toks akivaizdumas? Asmeninė nuomonė, ar kažkuo gali pagrįsti? Propaguoji vienus Vikipedijos principus, pamini kitus. Labai įdomiai elgiesi :) Beje, VLKK tikslas yra tuo pačiu ir skleisti informaciją apie kalbą. Terminą anksčiau ar vėliau bet kokiu atveju sužinos. Ką, sulietuvintus angliškus terminus irgi iškart visi, ne grupelė žinojo? Na, nemanau, praėjo gi kažkiek laiko, kol paplito mažam tarpe, po to išplito plačiau. Et, bergždžias reikalas... – Andrius // 21:00, 2009 sausio 2 (EET)
O šiaip, dvi nuomonės aiškios: viena už, kita - prieš. Bet reikia žymaus Vikipedijos naudotojų indėlio šiame reikale. Gal visgi reikia užvesti rimtą apklausą, kurioje kiekvieno naudotojo balsas - lygaus svorio :) – Andrius // 17:54, 2009 sausio 2 (EET)

Retkarčiais pasitaiko, kai VLKK aprobuoti terminai būna netinkami, gana dažnai būna, kad VLKK aprobuoti terminai neprigyja praktinėje vartosenoje. Tačiau terminai iš VLKK aprobuotų žodynų bent 95% atvejų būna tinkami ir, aišku, tinkami Vikipedijai. Tie reti atvejai, kai kažkurie aprobuoti terminai nėra tinkami, galėtų būti Vikipedijoje aptariami atskirai. Net jei tai informatikos terminai :-). --rencas 18:05, 2009 sausio 2 (EET)

Tai būtent dėl tų 5 procentų manau ir netinkamą visiškai laikytis VLKK... --Atlantas 20:44, 2009 sausio 2 (EET)
Tai daug kas čia iki 5% netinkama tada, nes kiekvienas gali įžvelgt problemų jau priimtose taisyklėse, bet tai kur viso to prasmė? – Andrius // 21:00, 2009 sausio 2 (EET)
Nors aš nepritariau VLKK ignoravimui, bet tokie Andriaus argumentai kaip: ...įstatymai galioja Lietuvos pieliečiams, pildantiems enciklopediją, ir jie atsako pagal vidines WF taisykles ir pagal tos šalies įstatymus. Taigi, WF, pažeidžianti Lietuvos įstatymus, nenusižengia, tačiau naudotojas, turintis Lietuvos pilietybę - nusižengia. Taigi, teisės aktais priimtų terminų nenaudojimas ir jų keitimas barbarizmais ir skoliniais iš esmės yra nusižengimas įstatymams, jei keitėjas - Lietuvos pilietis... jau tikrai juokingi. O tai lietwiki naudotojas, gyvendamas kur JK, JAV ar dar kažkur užsienyje gali rašyti "hostingą", o LT gyventojas, bijodamas teisinės atsakomybės (lol), turi rašyti "Priegloba"? Arba pvz. ispanų wiki rašo naudotojai iš daugiau nei 20 šalių, tai kurios šalies įstatymais je turi vadovautis? Nenusivažiuokime iki absurdų. VLKK faktiškai Vikipedijoje neturi jokios galios, tik tiek - kiek mes leidžiame turėti ir jokia valstybė lygiai taip pat Vikipedijai neturi ir negali turėti jokios galios. Tačiau kitavertus Vikipedijai būtų labai patogu praktiškai visais atvejais vadovautis VLKK savanoriškai, kadangi tokiu atveju būtų laikomasi oficialios norminės lietuvių kalbos, kuria ir turėtų būti rašomas projektas. * Hugo ¿díme? 18:16, 2009 sausio 2 (EET)
Hugo, tai oficiali WF politika, pasiskaityk jų puslapiuose. Žinoma, niekas gi nepuls už tai sodinti į kalėjimą. Tiesiog skatinu šiokį tokį susipratimą, kad bet kaip rašyti enciklopedijos nevalia, o ne užsiimu gasdinimais kad dabar ims jus visus ir susems: visų pirma WF greičiausiai net neišduotų naudotojų IP adresų :) O absurdas tik tuo atveju, jei į tai žvelgiama paviršutiniškai.
o šiaip, sutinku su pasakymu kad "Vikipedijai būtų labai patogu praktiškai visais atvejais vadovautis VLKK savanoriškai". Todėl bent vienam vartotojui nusprendus pakeisti svetimybę aprobuotu terminu, neturėtų kilti tokios tuščios diskusijos :) – Andrius // 18:23, 2009 sausio 2 (EET)

Tai dabar - koks pakeitimas šiame straipsnyje („Valstybinė lietuvių kalbos komisija“) galėtų atsirasti pagal šios diskusijos rezultatus? Gal verčiau viską perkelti, tarkim, į Vikipedija:Enciklopedinis stilius aptarimą? --Martynas Patasius 19:12, 2009 sausio 2 (EET)

Taip bene tinkamiausiai bus ten įrašyti.--Atlantas 20:39, 2009 sausio 2 (EET)
Taip patogu, tai patogu aš taip pat nieko prieš, kad būtų laikomasi tam tikrų taisyklių, o VLKK tuo ir užsiima. Tačiau aš nemanau, kad yra teisinga jos visiškai laikytis, kai tai susiję su jos naujadarais, vietoje buvusių terminų. Tik bėda yra ta, kad kas nuspręs kada laikytis, o kada ne? --Atlantas 20:39, 2009 sausio 2 (EET)
Naujadarai ne vietoj buvusių terminų, jie skirti neegzistuojamiems terminams, nes sulietuvinimas, kaip minėjau, pats savaime neturėtų reikšti termino atsiradimo :) O balškymasis tarp vienų taisyklų laikymosi, o kitų - ne, yra labai negeras dalykas. Jei tu brauki terminiją laukan, tai iš esmės telieka rašyba, skyryba, gramatika ir stilius + seni neteiktini žodžiai. Reiškia, rašyba/skyryba gali kisti, bet terminologija - ne (kablelio prieš kad nedėti neleidi, bet savo terminus susikurti jau galima)? Kodėl? :)
Todėl būtent dėl šios priežasties (kas nuspręs kada laikytis, o kada ne) reikėtų arba visko laikytis, arba tada nesilaikyti nieko :) Nes iš esmės ginčas išlieka tas pats, tik kitaip performuluojamas.
Ir reikia balsavimo, paskatinant balsuoti aktyvesnius naudotojus, nes dabar atrodo, kad tai aktualu tik 3-4 žmonėms :) Kas žino, gal bus nubalsuota "prieš" arba iki "rekomendacinių taisyklių" lygio :) – Andrius // 20:54, 2009 sausio 2 (EET)
Norėčiau kai ką patikslinti:
Terminai naujadarai kuriami ne tik naujai atsiradusioms sąvokoms pavadinti. Jie kuriami ir nesisteminiams terminams pakeisti. Tokių pavyzdžių labai daug, pvz., biologijoje, chemijoje. Panašus pavyzdys inžinerijoje yra terminas šviestukas, jisai greičiausiai pakeis LED ir šviesos diodą, kurie yra nesisteminiai, kai kalbama apie švietimo įtaisus - įtaisus, kurių funkcija yra šviesti, o ne valdyti elektros srovę, kam skirti paprasti diodai.
Naujadarus, kuriuos aprobuoja VLKK, dažniausiai siūlo ne kalbininkai, o žodynų sudarytojai specialistai. --rencas 22:22, 2009 sausio 2 (EET)
Terminas šviestukas, keičiantis šviesos diodą visiškai nukrypsta nuo esmės, kadangi terminas šviestukas intuityviai daugiau yra bendrinis (mažas šviesos šaltinis), kai tuo tarpu visiškai nepasako esmės, kad LED yra šviesos diodas. Paskritai šitoje vietoje yra mistika, kadangi vieni trumpiniai (laser, maser) aprobuojami sulietuvinti (lazeris, mazeris), kiti (LED) keičiami nesusijusiais naujadarais (šviestukas, vietoj sulietuvinimo ledas). Problema čia yra didesnė, nei kompiuteriniuose terminuose. – Andrius // 13:32, 2009 sausio 3 (EET)
Šviestukas ne nukrypsta nuo esmės, o yra kiek per bendras (ką ir pats paminėjai). Per didelį bendrumą būtų galima išspręsti patikslinant (pvz., diodinis šviestukas). Tačiau kol kas nėra kitų tokių smulkių šviestuką, tad niekas su tais diodiniais šviestukais nekonkuruoja.
LED yra prastesnis terminas už lazeris. Lazeris (su galūne) normaliai įsijungia į lietuvių kalbos sistemą. Tuo tarpu prie LED pridėjus galūnę gauname ledas, o šis gi užimtas... --rencas 14:41, 2009 sausio 3 (EET)

Tai kokia būtų alternatyva VLKK ir jos leidiniams? Kas bus daroma nusprendus nesilaikyti VLKK?--Ąžuolas 21:41, 2009 sausio 2 (EET)

Alternatyvos nėra. Parenkant terminus vikipedijai seka turėtų būti tokia (mano nuomone):
Pirmasis šaltinis - VLKK šaltiniai, VLKK aprobuoti žodynai
Antrieji šaltiniai (jei pirmajame nėra ar vikipedijos autoriaus nuomone jie netinkami) - srities vadovėliai, mokslinė literatūra.
Tretieji šaltiniai - naudojama srities kalba, nors joje labai daug žargono su netinkamomis prasmėmis. Šioje diskusijoje ar diskusijoje dėl prieglobos/hostingo kažkas minėjo kaip rimtą šaltinį komercines interneto svetaines. Deja, komerciniuose šaltiniuose dažnai pasitaiko žargonas ir neteisingi terminai (pvz., „Maksimose“ vaisiai kartais pardavinėjami su etiketėmis, kuriose neteisingai nurodyta vaisių rūšis). Todėl komercinių šaltinių kaip terminijos šaltinio patikimumas nėra didelis. --rencas 22:22, 2009 sausio 2 (EET)
Hm, aš ką tik pagalvojau, kad mes skubotai priėjome absurdišką situaciją. Iš esmės kelių tokį patį klausimą, kaip antrasis Ąžuolo, bet... Straipsnio Vikipedija:Enciklopedinis stilius skyriuje „Straipsnio kalba“ labai aiškiai parašyta: Rašant laikomasi bendrinės lietuvių kalbos, gramatikos, stilistikos taisyklių. Taigi, šis teiginys iš esmės jau automatiškai nusako, kad rašant straipsnį turi būti laikomasi VLKK priimtų nuostatų, kadangi taisykles aprobuoja būtent VLKK. Kitaip tariant, termino, užvedusio visą šitą šurmulį, hostingas vartojimas pažeidžia jau esamas taisykles. Išskyrus tuos atvejus, kai žodžio vartojimas yra rekomendacinio pobūdžio, o ne priimtas nutarimu. – Andrius // 21:51, 2009 sausio 2 (EET)
man atrodo, koks ten skirtumas VLKK ar ne VLKK - svarbu argumentai. Dabar varoma ant vieno vienintelio argumento. ir tas argumentas GOOGLE. kuo google statistika yra geriau nei VLKK sprendimai? nekreipiamas dėmesys į jokius argumentus - nei leidinius, nei matematikos ir informacijos instituto straipsnius - žodžiu į nieką, išskyrus google skaičių. Na ir kas iš to bus aš nelabai žinau. Na nuspręsite balsavimu ką nors. Kaip jau buvo precendentas ankščiau - balsavimai negalioja ir sakys - "man visai vienodai, ką jūs balsuojat - google skaičius yra toks. darykit ką norit su tais balsavimais"--Qwarc 22:00, 2009 sausio 2 (EET)
Norėtųsi nuorodos iš kur toks pacitavimas, kas taip pasakė, dėl kad vienodai kaip balsuojat ir pan. :). Dėl to google, o kaip kitaip pagrįsi, kad terminas yra naudojamas, labiau nei naujadaras, kuris žodynuose atsirado prieš 4 metus? Jei įteisinsime Vikipedijoje visišką (ar švelnesnį) VLKK laikymąsi tokiais atvejais, tai ir tokių diskusijų nebus ar privalu laikytis ar ne. Man tai keistas, toks požiūris, kad Vikipedijos taisyklių galima nesilaikyti. Belieka tik apibrėžti, koks konkretus taisyklės tekstas turėtų būti.--Atlantas 23:47, 2009 sausio 2 (EET)
O tai ką apibrežia mano minėtas "Enciklopedinis stilius" punktas? :( (P.S. Be interneto yra daug spausdintos lieteratūros, todėl remtis vien google, kuriame indeksuojamas net menkiausias pirstelėjimas...) – Andrius // 23:57, 2009 sausio 2 (EET)

Kai prieš maždaug šimtą metų lietuvių kalbos tėvas Jonas Jablonskis užsuko į praduotuvę ir tarė: „Duokite man degtukų“ - visi labai juokėsi. Sakė - nėra tokio žodžio. Vaikystėje aš irgi vilkėjau kurtkę, nors dabar ji jau virto striuke. Ne taip seniai atsirado žiniasklaida, spausdintuvas ir t. t., ir pan. Tad mielas Atlanatai, nereikia kelti bangų. Suvokime: MES esame NE TIK kalbos NEŠĖJAI, bet ir jos KŪRĖJAI. O kas dėl Googlo - viskas labai paprasta. Rašykime lietuviškai, gražia, taisyklinga kalba, ir nuorodų skaičius pamažu pasikeis. --Eirimas 03:33, 2009 sausio 4 (EET)

Turbūt niekas ir nesiginčija dėl to, kad rašyti reikia taisyklinga lietuvių kalba. Nesutariama tik dėl to, kas yra taisyklinga lietuvių kalba. Štai ir Jūsų minėtu atveju: nuo kurio momento Vikipedija būtų turėjusi pervadinti straipsnį „Sierkučiai“ į „Degtukai“? Nuo tada, kai Jablonskis šį žodį sugalvojo? Nuo tada, kai pirmą kartą jį panaudojo sakinyje? Nuo tada, kai pirmą kartą jį panaudojo viešai? Nuo tada, kai šis žodis buvo įrašytas į pirmą žodyną? Nuo tada, kai jis prigijo? O juk kalbininkai yra sugalvoję ir šimtus žodžių, kurie neprigijo („vaidykla“ vietoj „teatras“, „vaizduoklis“ vietoj „monitorius“ ir pan.). Ir tokių norėtume į straipsnius nedėti. Šiaip jau norėtųsi, kad atsiradus VLKK rekomendacijai „Sierkučiai“ būtų keičiamas į „Sierkučiai arba degtukai“, naujam terminui prigijus - į „Degtukai arba sierkučiai“, senam terminui nunykus - „Degtukai“. Bet bėda ta, kad ne taip jau lengva nustatyti, kada terminas iš „pasiūlyto“ virsta „prigijusiu“... „Google“, deja, ne pats patikimiausias šaltinis... Bet gal įmanoma kažką panašaus nustatyti atlikus paiešką atitinkamos srities moksliniuose žurnaluose, „paprastuose“ srities žurnaluose, blogiausiu atveju - laikraščiuose? --Martynas Patasius 18:16, 2009 sausio 4 (EET)
nuo kurio momento Vikipedija būtų turėjusi pervadinti straipsnį „Sierkučiai“ į „Degtukai“? – nuo tada, kai šis terminas atsiduria kurioje nors VLKK patvirtintoje duomenų bazėje. Jei senasis žodis įtrauktas į kurią nors iš jų ir nepaskelbtas neteiktinu, straipsnis liktų nekeistas.
Bet gal įmanoma kažką panašaus nustatyti atlikus paiešką atitinkamos srities moksliniuose žurnaluose, „paprastuose“ srities žurnaluose, blogiausiu atveju - laikraščiuose?: a) tai būtų individualus tyrimas, o tokie čia yra nepageidaujami. Be to, kas patikrins? Gal aš išsigalvojau visa tai? Kas tuo užsiims? b) Spaudoje, jei ji redaguojama, paprastai laikomasi VLKK nutarimų ir rekomendacijų.--Ąžuolas 18:54, 2009 sausio 4 (EET)

Visiškas absurdas. Daromi balsavimai spręsti tai, kas NE JUMS spręsti. Viskas jau SENIAI nuspręsta ir priimta. Visos šios bergždžios diskusijos yra visiškai nereikalingos. Tai tarsi vieno asmens (Atlantas), kuris laiko save VIKIPEDIJA ir mano galįs pakeisti specialistų nuspręstus ir priimtus terminus, bandymas pasireikšti. Pagalvokite apie ateitį, Lietuvių kalbą ateityje. Jei jau dabar yra stengiamasi įbrukti užsienietiškų žodžių plagijatus, tai kas bus vėliau? Gerbkime Lietuvių kalbą ir plėtokime ją ateities kartoms! -- Mamas

Na, ramiau, ramiau. Nėra čia ko pradėti svaidytis įžeidimais. Ir, beje, žodis „lietuvis“ - bendrinis, o ne tikrinis daiktavardis, tad žodžių junginio „lietuvių kalba“ nereikėtų pradėti didžiąja raide. Šitai būtų lyg ir svarbiau už skolinių vijimą lauk... --Martynas Patasius 01:06, 2009 sausio 5 (EET)
Diskutuoti gali kiekvienas, kaip sakant čia Vikipedija ne Lietuva :). Mano ir jokio kito dalyvio nuomonė niekada nebuvo ir nebus oficiali pozicija, kiekvienas gali abejoti tiek esamomis taisyklėmis, tiek kiekvieno naudotojo sprendimais ar argumentais. ;) Vikipedijoje sprendžia būtent jos kūrėjai tai yra eiliniai žmonės ir tik jie gali nuspręsti, ko dera laikytis Vikipedijoje. O kad apibrėžime VLKK statusą Vikipedijoje ar nuo to tik nebus geriau? Kadangi dauguma palaiko suformuluotas taisykles ir aš atiduosiu balsą už, nes geriau tam tikros taisyklės nei esamas neaiškumas ir vėliau kylantys ginčai. --Atlantas 10:12, 2009 sausio 5 (EET)