Uosto kapitonas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Uosto kapitono kateris Trogiro uoste (Kroatija)

Uosto kapitonas (angl. harbourmaster, harbormaster; rus. Капитан порта) – pareigūnas, atsakingas už laivybos saugumą uoste, prižiūrintis tvarką uoste, tinkamą uosto įrengimų veikimą, prekybinės laivybos reikalavimų vykdymą. Uosto kapitonas vadovauja ir uosto locmanų, gelbėjimo ir signalinei tarnyboms.

Nedideliuose uostuose panaši, tik kiek siauresnėmis pareigomis, yra uosto viršininko (rus. гаванский начальник) pareigybė.

Uosto kapitonas gali būti civilis arba bet kokio rango laivyno karininkas.

Uosto kapitono trobelė Hingham uoste (Hingham, Masačusetsas)
Uosto kapitono kontora Tisporte (D. Britanija)

Istoriškai visi uostų kapitonai būdavo laivyno karininkai. Net ir šiandien jie turi turėti jūrininkų patirties, būti atitarnavę kariniame ar prekybiniame laivyne.


Uosto kapitonai Lietuvoje[1][redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Lietuvoje uosto kapitonas yra asmuo, atsakingas už laivybos priežiūrą ir užtikrinantis tvarkos palaikymą jūrų uosto akvatorijoje bei krantinėse. Uosto kapitoną skiria ir atleidžia uosto administracijos vadovas.

Uosto kapitonas užtikrina jūrų uosto veiklą, susijusią su saugia laivyba ir taršoslaivų prevencija. Uosto kapitono reikalavimu uoste esantys laivai, panaudodami turimas priemones, privalo suteikti pagalbą uoste nelaimės ištiktiems laivams ir žmonėms.

Uosto kapitono sprendimai jo kompetencijai priklausančiais klausimais yra privalomi ir turi būti vykdomi nedelsiant. Uosto kapitono sprendimai ir veiksmai gali būti skundžiami LR administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Uosto kapitono pagrindinės funkcijos:

 • Uosto kapitonas per jam pavaldžias tarnybas:
  • organizuoja laivų eismą ir locmanų veiklą;
  • vykdo taršos incidentų likvidavimo darbus uosto akvatorijoje;
  • kontroliuoja uosto akvatorijos gylį, vykdo uosto navigacinių įrenginių ir uosto navigacijos ženklų priežiūrą;
  • kontroliuoja laivų grimzlę;
  • kontroliuoja uosto krantinių būklę;
  • teikia uosto administracijai ir laivams uosto navigacinę ir hidrometeorologinę informaciją;
  • leidžia laivams įplaukti į uostą ir išplaukti iš jo, registruoja laivų įplaukimą ir išplaukimą;
  • susidarius ekstremalioms situacijoms uoste, perdislokuoja laivus;
  • kontroliuoja pavojingų krovinių pakrovimą, iškrovimą ir judėjimą uoste.
 • Uosto kapitonas privalo neleisti laivui išplaukti iš uosto, jeigu:
  • gautas inspektoriaus sprendimas dėl draudimo laivui išplaukti iš uosto;
  • laivas pakrautas daugiau nei leidžia laivo krovos žymės;
  • įvykus laivo (laivų) avarijai, nepateikta avarijai tirti reikalinga informacija;
  • pakrautas laivas kelia grėsmę saugiai laivybai;
  • gauta teismo nutartis dėl laivo arešto ar sulaikymo.
 • Uosto kapitonas turi teisę neleisti laivui išplaukti iš uosto:
  • jeigu laivo ir (arba) krovinio savininkas nesumokėjo uosto rinkliavų ir baudų,
  • laivas sužalojo ar sunaikino uosto infrastruktūrą ir (ar) suprastruktūrą,
  • nepadengė išlaidų, kurias uosto administracija patyrė organizuodama laivo ar krovinio gelbėjimo darbus bei taršos iš laivų prevencijos ar likvidavimo darbus, arba nepateikė tokį atsiskaitymą (žalos atlyginimą) užtikrinančios garantijos.
 • Uosto kapitonas turi teisę neleisti laivui įplaukti į uostą, jei laivas neatitinka tarptautinių, Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų saugios laivybos reikalavimų.

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]