Teisėjo padėjėjas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Teisėjo padėjėjas - teisėjo pagalbininkas, teikiantis teisinę, organizacinę bei metodinę pagalbą; teisinė pareigybė. Teisėjo padėjėjo pagrindinė funkcija - patarti teisėjui su įstatymų ir kitų teisės aktų analize, taikymu ar sisteminimu susijusiais klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje ir padėti vykdyti kitas teisėjo pareigas, nesusijusias su teisingumo vykdymu.

Funkcijos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 • Rinkti teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, analizuoti ir teikti išvadas.
 • Atlikti funkcijas teismo informacinėse sistemose (pvz., tokiose kaip „LITEKO“).
 • Išanalizuoti rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti bylose esančias teisės problemas ir referuoti apie jas teisėjui.
 • Rengti procesinių dokumentų projektus.
 • Teisėjo pavedimu nagrinėti (teisme gautus) asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus ir juos išnagrinėjus pateikti savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, parengti reikiamus raštus.
 • Prireikus rengti kitus teismo vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus.
 • Rašyti teismo posėdžių protokolus nagrinėjant bylas, teisėjo pavedimu atlikti kitus teismo posėdžių sekretoriaus darbus.
 • Teisėjo, teismo ar skyriaus pirmininko pavedimu, priskirtos kompetencijos ribose, atlikti išnagrinėtų bylų vykdymo darbus.
 • Teismo pirmininko ar skyriaus pirmininko pavedimu pavaduoti laikinai nesančius darbuotojus.
 • Vykdyti kitus teismo pirmininko, skyriaus pirmininko bei teisėjo pavedimus, susijusius su teismo funkcijų vykdymu.

Lietuva[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Lietuvoje teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas (Lygis – A, Kategorija – 12). Teisėjo padėjėjas tiesiogiai pavaldus skyriaus pirmininkui[1]. Jei teisme skyrių nėra - teismo pirmininkui.

Lietuvoje teisėjų padėjėjus vienija Teisėjų padėjėjų asociacija (TPA)[2]. Pirmininkas Darius Bolzanas (Lietuvos apeliacinis teismas).

Reikalavimai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 • Turėti aukštąjį universitetinį teisės bakalauro ir magistro ar vientisųjų teisės studijų magistro išsilavinimą, socialinių mokslų studijų sritis.
 • Turėti teisinio darbo patirtį teismų sistemoje.
 • Gerai žinoti Lietuvos Respublikos bei tarptautinius teisės aktus bei teismų praktiką.
 • Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų projektų rengimo taisykles, procesinių dokumentų rengimo metodiką, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet Explorer).
 • Savarankiškai ir nuolat kelti profesinę kvalifikaciją.
 • Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, gebėti bendrauti.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]