Tau kryžius

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
   Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į patikimus šaltinius.
Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais.
Tau kryžius

Raidė T („T“ Thau) yra išskirtinis pranciškonų ordino ženklas. „T“ formos kryžių ir šiais laikais ant kaklo nešioja ir pranciškonų tretininkai.

Italijoje, netoli Asyžiaus, Fonte Colombo kalno Magdalenos koplyčioje, palangėje į kairę nuo altoriaus yra ženklas „T“, kurį raudonai nupiešė pats Pranciškus Asyžietis. Ši raidė – šventojo Pranciškaus talismanas.

Kryžiaus forma paimta iš graikų abėcėlės raidės, vaizduojančios kryžių.

„Thau“ raidė yra ir hebrajų abėcėlėje, tai paskutinis simbolis.

Šis ženklas būdavo išdeginamas kaliniams, pasmerktiems mirties bausmei. Senajame Testamente pranašas Ezekielis rašė, kad didelės žmonių masės prarado tikėjimą Dievu, o tokiu būdu prarado ir viltį kada nors sugrįžti į Pažadėtąją Žemę. Tik maža neturtingos tautos saujelė paneigė Babilonijos religiją ir kultūrą. „Kalbėjo Viešpats Dievas naikinančiam angelui: Pereik miestą išilgai, Jeruzalės vidumi, ir parašyk „Thau“ kaktose tų vyrų, kurie dūsauja ir dejuoja dėl visų jame vykstančių baisenybių“ (Ez.9,4), Dievas pranašui įsakė pažymėti ant ištikimo likučio kaktų raidės „T“ ženklą. Jie vieninteliai buvo išgelbėti nuo sunaikinimo.

Istorikai sutaria, kad Pranciškus dalyvavo Laterano IV (1215.XI.11) susirinkime, kur popiežius Inocentas III priminė pranašo Ezekielio regėjimą, raidę „Thau“ pažymėjo kaip turinčią kryžiaus formą, ant kurios buvo nukryžiuotas pasaulio Išganytojas. Šv. Pranciškus taip buvo susižavėjęs popiežiaus kalba, kad vėliau raidę „T“ pakeitė į antspaudą ir savo Ordino herbą.

Pranciškui „T“ buvo vilties simbolis jo dienų netvarkos paliestoje Bažnyčioje. Jis turėjo įžiūrėti aiškią analogiją tarp savo laikų ir tarp izraelitų nelaimių per ilgą Babilonijos nelaisvę. Ženklas „T“ buvo Pranciškui ir masinio išėjimo, ir piligrimo ženklas. Jam šios raidės ženklas reiškė patį Kristų, kuris atpirko žmoniją savo kryžiumi. Jis norėjo būti visiškai įsigilinęs į šį ženklą. Pranciškus pamokslavo apie jį taip dažnai ir su tokiu užsidegimu, kad brolis Pacifikas matė jį kaip spinduliuojančią šviesą virš jo kaktos.

Taip pat yra žinoma, jog Pranciškus jaunystėje labai nekentė raupsuotųjų. Tačiau po savo atsivertimo jis nesišlykštėdavo eiti bei patarnauti jiems. Būtent tada veikė maža ligoninė ir prieglaudos namai raupsuotiesiems, ir būtent tie nameliai vadinosi „Thau“.

Prieš mirtį, ant LaVernos kalno Pranciškus sukūrė ir ant pergamento užrašė padėkos giesmę, kitoje pusėje – palaiminimą broliui Leonui, paraštėje pažymėdamas raidę „T“ iš profilio kylančią aukštyn. Galėjo tai būti ir LaVernos kalno kontūras.

Asyžiaus neturtėlis šį ženklą užrašydavo ant sienų, langų visose vietose, kur jis kaip piligrimas melsdavosi. Šiuo ženklu jis pasirašydavo visus savo laiškus, „T“ buvo net ant jo celės durų.