Tanko įgula

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Tanko T-26 (TSRS) įgula

Tanko įgula (angl. tank crew) – tanką valdantis ir ginantis personalas. Skirtingų tipų tankų įgulas sudarė nuo 2 iki 12 tankistų, su skirtingomis funkcijomis. Anksčiau naudoti sunkieji tankai, ypač keliabokščiai, neretai turėjo dideles įgulas, o lengvieji tankai – mažas, iš dviejų žmonių.

Šiuolaikinių tankų įgulas paprastai sudaro 4 tankistai. Jeigu tankas turi automatinį užtaisytuvą (angl. autoloader), įgulą paprastai sudaro 3 žmonės, nes nereikia užtaisytojo.

Istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pirmojo pasaulinio karo laikų tankai dažnai turėjo itin gausias įgulas. Pvz., vien tanko vairavimu užsiimdavo 4 tankistai: vairuotojas veikė kaip tanko vadas, perduodavo komandas kitiems trims ir valdė stabdžius; antrasis vairuotojas valdė pavarų dėžę ir droselį; du pavarininkai kiekvienas valdė savo vikšrą, stabdydami ar spartindami savo vikšrą jie keitė tanko judėjimo kryptį.

Dideles įgulas turėjo keliabokščiai tankai. Vieno iš tanko T-35 (TSRS) variantų įgula:

 • viršutiniame (pagrindiniame) bokšte:
  • tanko vadas (atlikdavo ir taikytojo funkcijas),
  • kulkosvaidininkas,
  • radistas (atlikdavo ir užtaisytojo funkcijas, vieta bokšto gale).
 • 45 mm patrankų bokštuose (tanke buvo jų buvo du):
  • taikytojas (dviejuose bokštuose – du),
  • kulkosvaidininkas (dviejuose bokštuose – du)
 • kulkosvaidžių bokštai (tanke jų buvo du):
  • kulkosvaidininkas (dviejuose bokštuose – du)
 • korpuse:
  • mechanikas vairuotojas.

Prieš Antrąjį pasaulinį karą Prancūzijos tankai paprastai turėjo įgulas iš dviejų žmonių. Tokių tankų vadai buvo perkrauti, nes jie turėjo ne tik vadovauti tankui, bet ir užtaisyti patranką, nutaikyti ir iššauti.

Antrojo pasaulinio karo metais keliabokščiai tankai išnyko kaip nepraktiški (sunkūs, aukšti, techniškai sudėtingi) ir neefektyvūs, tad įgulos sumažėjo ir jas ėmė standartiškai sudaryti 4 ar 5 tankistai. Penkių narių įgulas turinčiuose tankuose paprastai bokšte būdavo 3 tankistai, o du – korpuse (vairuotojas ir kulkosvaidininkas radistas).

Tanko T-34-76 įgula:

 • tanko vadas – vieta bokšte, kairiau patrankos, prie taikymo prietaisų.
 • mechanikas vairuotojas – tanko korpuso priekyje, valdymo skyriuje, kairėje.
 • užtaisytojas – vieta bokšte, dešiniau patrankos.
 • radistas kulkosvaidininkas – vieta valdymo skyriuje (korpuse), priekyje, dešiniau vairuotojo.

Tokia įgulos struktūra buvo neoptimali, nes tanko vadas turėjo atlikti ir taikytojo funkcijas, kas trukdė tinkamai stenėti aplinką ir vadovauti. T-34 modernizavus iki T-34-85 šio tanko bokštas buvo gerokai padidintas, jame atsirado vieta taikytojui, tanko vado darbas buvo palengvintas. Įgula padidėjo iki 5 žmonių.

Gerai suprojektuotos tanko įgulos narių darbo vietos yra svarbus tanko efektyvumo veiksnys, nes užtikrina tankistų nenuvargimą, spartesnius jų veiksmus, geresnę sąveiką.

Standartinė tanko įgula[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Tanko įgulos pareigybės:

 • Tanko vadas. Vadovauja tankui ir tanko įgulai tiek kovos veiksmų metų, tiek mokantis ar atliekant tanko techninę priežiūrą. Tanko vadas pavaldus tankų būrio vadui, o pats yra visos tanko įgulos tiesioginis vadas. Paprastai tankų vadais skiriami specialiai parengiami tankistai.

Paskutiniais dešimtmečiais TSRS ginkluotosiose pajėgose ir RF ginkluotosiose pajėgose tanko vadas yra skyriaus vadas (tanko įgula atitinka kitų kariuomenės rūšių skyrių) ir turi seržanto laipsnį.[1]

 • Taikytojas. Tanko patrankos taikytojas būna tanko vado pavaduotojas. Kovos veiksmų metu taikytojas šaudo iš patrankos bei suporinto kulkosvaidžio į taikinius, kuriuos nurodo tanko vadas arba kuriuos aptinka pats. Taikytojo darbo esmė yra tiksliai nutaikyti patranką ir iššauti.
Vaizdas į tanko M1 Abrams taikytojo (kairėje apačioje) ir tanko vado (dešinėje viršuje) vietas.

Dabartinėse RF GP taikytojo pareigybė vadinasi taikytojas operatorius (rus. наводчик-оператор). Standartinis taikytojo laipsnis – jefreitorius.[2].

 • Mechanikas vairuotojas. Mechanikas vairuotojas ne tik vairuoja tanką, bet ir yra tiesiogiai atsakingas už tanko važiuoklės, variklio ir susijusios įrangos (elektrinės, hidraulinės ir kt.) priežiūrą. Tanko vairuotojas turi gebėti vairuoti tanką įvairiomis sąlygomis (kovinėje rikiuotėje, važiuojant kolona, įveikiant raižytą vietovę, kliūtis ir užtvaras, parinkti optimalų važiavimo maršrutą ir režimą). Vairuotojas taip pat stebi mūšio lauką ir praneša tanko vadui ir taikytojui apie aptiktus objektus. Vairuodamas tanką turi užtikrinti tokią tanko padėtį, kad būtų galima šaudyti tanko patranka. Ankstesniais tankais, kurių patrankos buvo nestabilizuotos, vairuotojas prieš iššaunant sustabdydavo tanką, kad taikytojas (ar vadas, jei tanke nebūdavo atskiro taikytojo) galėtų tiksliai nusitaikyti. Taip pat vairuotojas atsako už taupų degalų bei tepalų naudojimą.
Mechaniko vairuotojo vietos tanke T-54 vaizdas[3]

Dabartinėse RF GP vairuotojo pareigos vadinasi mechanikas vairuotojas (rus. механик-водитель). Standartinis laipsnis – eilinis[4]

 • Užtaisytojas. Kartu su taikytoju paruošia patranką šaudymui. Prižiūri ryšių techniką. Stebi vado nurodytą sektorių. Tanko užtaisytojas turi būti įsisavinęs taikytojo pareigas ir, esant reikalui, šį pakeisti. Paprastai padeda mechanikui vairuotojui papildyti tanką degalais ir vandeniu. Turi būti įsisavinęs tanko zenitinį kulkosvaidį ir genėti iš jo šaudyti į oro taikinius.

Dabartinėse RF GP standartinis užtaisytojo laipsnis – eilinis.[5].


Commons-logo.svg

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 1. „Командир танка (ТВ)“. Информационно-справочная система о военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. Suarchyvuotas originalas 2012-06-05. Nuoroda tikrinta 2012-02-21. 
 2. „Наводчик орудия танка (ТВ)“. Информационно-справочная система о военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. Suarchyvuotas originalas 2012-06-05. Nuoroda tikrinta 2012-02-21. 
 3. Dalis priekinio šarvo pašalinta, nes šis tankas naudotas kaip mokymo priemonė mokant tankistus.
 4. „Механик-водитель танка (ТВ)“. Информационно-справочная система о военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. Suarchyvuotas originalas 2012-06-05. Nuoroda tikrinta 2012-02-21. 
 5. „Заряжающий танка (ТВ)“. Информационно-справочная система о военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. Suarchyvuotas originalas 2012-06-05. Nuoroda tikrinta 2012-02-21.