Stephen Christopher Rowell

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Stephen Christopher Rowell (g. 1964 m. gegužės 9 d.) – medievistas, istorijos mokslų daktaras, Lietuvos istorijos instituto vyr. mokslo darbuotojas, vertėjas.

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Kembridžo universitete 1991 m. įgijo filosofijos mokslų daktaro (Ph. D. (Cantab)) laipsnį už studiją „Krikščionybės vaidmuo paskutinėje Europos pagoniškoje valstybėje: Lietuva 1315–1342“ (The role of Christianity in the last pagan state in Europe: Lithuania, 1315-1342). Iki atvykimo į Lietuvą dirbo Kembridžo universiteto padaliniuose: Šv. Marijos Magdalietės koledže (Magdalene College) ir Klaros koledže (Clare College). Tyrinėjo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ankstyvąją istoriją, dirbo Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Vatikano ir kt. valstybių archyvuose. Surinktos medžiagos pagrindu parengė studiją Lithuanian Ascending, kurią 1994 m. išleido Cambridge University Press leidykla (iki 2000 m. išleistos trys papildomos knygos laidos). 1993 m. Alvydo Nikžentaičio kvietimu atvyko dirbti į Klaipėdos universitete įsteigtą Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centrą. Dėstė Klaipėdos universitete profesoriaus pareigose, 19981999 m. buvo minėto centro direktorius. Nuo 1999 m. rudens dirba Lietuvos istorijos instituto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriuje vyr. mokslo darbuotoju, yra šio instituto leidžiamo mokslinių darbų anglų kalba leidinio Lithuanian Historical Studies vyr. redaktorius. 2004 m. Vilniaus miesto savivaldybės už nuopelnus mokslui apdovanotas Šv. Kristoforo statulėle.

Svarbiausios publikacijos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Lietuvos ir užsienio moksliniuose leidiniuose S. C. Rowell yra paskelbęs daugiau kaip 50 straipsnių apie viduramžių Europą ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ankstyvąją istoriją, parengęs daugelį šaltinių publikacijų. Tarp svarbiausių jo publikacijų yra:

 • Rowell, S. C. „Lithuania and the West 1337–41 – A Question of sources“. Journal of Baltic Studies, 1989, Vol. 20, Issue 4, p. 303–326.
 • Rowell, S. C. „Pagans, peace and the Pope 1322–1324: Lithuania in the centre of European diplomacy“. Archivum Historiae Pontificiae, 1990, t. 28, p. 63-98.
 • Rowell, S. C. „A pagan’s word: Lithuanian diplomatic procedure 1200-1385“. Journal of Medieval History, 1992, Vol. 18, Issue 2, p. 145–160.
 • Rowell, S. C. „Between Lithuania and Rus’. Dovmont-Timofey of Pskov, his life and cult“. Oxford Slavonic Papers, new series, Vol. 25, 1992, p. 1–33.
 • Rowell, S. C. „Of men and monsters: Sources for the history of Lithuania in the time of Gediminas (ca. 1315-1342)“. Journal of Baltic Studies, 1993, Vol. 24, Issue 1, p. 73-112.
 • Rowell, S. C. „The letters of Gediminas: Gemachte Lüge? Notes on a controversy“. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 1993, Nr. 41 (3), S. 321–360.
 • Rowell, S. C.; Mažeika, R. „Zelatores maximi: Pope John XXII, Archbishop Frederick of Riga and the Baltic Mission 1305-1340“. Archivum Historiae Pontificiae, 1993, t. 31, p. 33-68.
 • Rowell, S. C. „Gediminaičių dinastinė politika Žemaitijoje 1350–1430 m.“. Žemaičių praeitis, 1994, t. 3, p. 125–136.
 • Rowell, S. C. Lithuania Ascending: A Pagan Empire within East-Central Europe, 1295–1345 (Cambridge studies in medieval life and thought, ser. 4, No. 25). Cambridge, 1994 (1995, 1997, 2000) [lietuviškas Osvaldo Aleksos vertimas: Rowell, S. C. Iš viduramžių ūkų kylanti Lietuva: pagonių imperija Rytų ir Vakarų Europoje, 1295–1345. Vilnius, 2001].
 • Rowell, S. C. „Pious princesses or the daughters of Belial: Pagan Lithuanian dynastic diplomacy 1279-1423“. Medieval Prosopography, 1994, Vol. 15 (1), p. 1-77.
 • Ivinskis, Z. Lietuvos istorijos šaltiniai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. III). Ats. red. S. C. Rowell. Klaipėda, 1995.
 • Rowell, S. C. „Forging a Union? Some reflection on the early Jagiellonian monarchy“. Lithuanian Historical Studies, 1996, Vol. 1, p. 6–21.
 • Rowell, S. C. „Gedimino laiškai miestams: diplomatikos aspektas“. In Metraščiai ir kunigaikščių laiškai (Senoji Lietuvos literatūra, Kn. 4). Ats. red. M. Vaicekauskas. Vilnius, 1996, p. 134–146.
 • Rowell, S. C. „Unexpected Contacts: Lithuanians at Western Courts, c. 1316–c. 1400“. The English Historical Review, Vol. 111, No. 442 (Jun., 1996), p. 557–577.
 • Rowell, S. C. „Bears and traitors, or: Political tensions in the Grand Duchy, ca. 1440–1481“. Lithuanian Historical Studies, 1997, Vol. 2, p. 28–55.
 • Rowell, S. C. „Išdavystė ar paprasti nesutarimai? Kazimieras Jogailaitis ir Lietuvos diduomenė 1440–1481 metais“. In Lietuvos valstybė XII–XVIII a. Vilnius, 1997, p. 45–74.
 • Rowell, S. C. „Swords for sale? Aspects of Gediminas Diplomacy (1323–1341)“. Lituanistica, 1997, Nr. 2, p. 3–19.
 • Rowell, S. C. „Amžinos pretenzijos arba kaip turime skaityti elitinę literatūrą?“ In Seminarai: straipsnių rinkinys. Red. A. Jokubauskas, A. Kulakauskas. Vilnius, 1998, p. 7–29.
 • Rowell, S. C. „Fostering self-confidence within and between etnic communities: Lithuanian experiences“. In Tarptautinė konferencija „Kultūrinis pliuralizmas ir taikos kultūra“ [Vilnius, 1997 m. gruodžio mėn.]. Vilnius, 1998, p. 66–74.
 • Rowell, S. C. „Rusena karas Žemaičiuose: keletas pastabų apie 1442 m. privilegijos genezę“. Žemaičių praeitis, 1998, t. 8, p. 5–28.
 • Rowell, S. C. „Lietuva, tėvyne mūsų? Tam tikrų XVI a. LDK raštijų pavyzdžiai“. In Senosios raštijos ir tautosakos sąveika: kultūrinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės patirtis (Senoji Lietuvos literatūra, Kn. 6). Pareng. R. Repšienė. Vilnius, 1998, p. 123–137.
 • Rowell, S. C. „Casimir Jagiellończyk and the Polish gamble, 1445-7“. Lithuanian Historical Studies, 1999, Vol. 4, p. 20–38.
 • Rowell, S. C. „Winning the living by remembering the dead? Franciscan tactics and social change in fifteenth-century Vilnius“. In Tarp istorijos ir būtovės. Studijos prof. Edvardo Gudavičiaus 70-mečiui. Sud. A. Bumblauskas, R. Petrauskas. Vilnius, 1999, p. 87–121.
 • Rowell, S. C. „Custom, rites and power in Mediaeval and Early Modern Lithuanian society“. In Kultūrų sankirtos: skiriama dr. Ingės Lukšaitės 60-mečiui. Vilnius, 2000, p. 46–65.
 • Rowell, S. C. „1446 and all that“. In Lietuva ir jos kaimynai: nuo normanų iki Napoleono: prof. Broniaus Dundulio atminimui. Vyr. red. I. Valikonytė. Vilnius, 2001, p. 189–207.
 • Rowell, S. C. „The Face beneath the Snow: The Baltic Region in the Seventeenth and Eighteenth Centuries“. The Historical Journal, Vol. 44, No. 2 (Jun., 2001), p. 541–558.
 • Rowell, S. C. „Krėvos aktas: diplomatijos ir diplomatikos apžvalga“. In 1385 m. rugpjūčio 14 d. Krėvos aktas (Lietuvos užsienio politikos dokumentai). Sudarė J. Kiaupienė. Vilnius, 2002, p. 69–79.
 • Rowell, S. C. „Dynastic bluff? The road to Mielnik, 1385–1501“. Lithuanian Historical Studies, 2001, Vol. 6. Vilnius, 2002, p. 1–22.
 • Rowell, S. C. „Lietuva – krikščionybės pylimas? Vienos XV amžiaus ideologijos pasisavinimas“. In Europos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis. Sud. D. Staliūnas. Vilnius, 2002, p. 17–32.
 • Rowell, S. C. „Social developments in the Grand Duchy of Lithuania in the mid- to late fifteenth century as reflected in Lithuanian correspondence with the Grand master in Prussia“. In Kancelarie krzyżackie. Stan badań i perspektywy badawcze. Red. J. Trupinda. Malbork, 2002, s. 211–223.
 • Rowell, S. C.; Griškaitė, R.; Rudis, G. A history of Lithuania. Vilnius, 2002 [Tas pats prancūzų (Histoire de la Lituanie. Vilnius, 2004), švedų (Litauens historia. Vilnius, 2004), italų (Storia della Lituania. Vilnius, 2006), vokiečių (Die Geschichte Litauens. Vilnius, 2008) kalbomis].
 • Chartularium Lithuaniae res gestas magni ducis Gedeminne illustrans / Gedimino laiškai. Tekstus, vertimus bei komentarus parengė S. C. Rowell. Vilnius, 2003.
 • Rowell, S. C. „The Jagiellonians and the stars: dynasty-sponsored astrology in the fifteenth century“. Lithuanian Historical Studies, 2002, Vol. 7. Vilnius, 2003, p. 23–42.
 • Rowell, S. C. „How did Długosz come to explain the origins of Prussia?“ In Istorijos akiračiai: skiriama profesoriaus habilituoto daktaro Antano Tylos 75-mečiui. Vilnius, 2004, p. 91–100.
 • Rowell, S. C. „Du Europos pakraščiai: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir ispanų karalysčių ryšiai 1411–1412 m. tekstuose“. Lietuvos istorijos metraštis 2003/1. Vilnius, 2004, p. 149–188.
 • Rowell, S. C. „Aspects of settlement in the Klaipėda District (Memelland) in the late fifteenth and early-sixteenth centuries“. In Klaipėdos visuomenės ir miesto struktūros (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XI). Sud. V. Vaivada, D. Elertas. Klaipėda, 2005, p. 22–34.
 • Rowell, S. C. „Procesy rozwoju i zaniku kultu świętych na Litwie i w Polsce w drugiej połowie XV wieku“. Zapiski historyczne: poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich, 2005, t. 70, z. 4, s. 7-26.
 • Rowell, S. C. „Smulkios žinios iš penkiolikto amžiaus Klaipėdos (apie 1400–1525 m.)“. In Klaipėdos visuomenės ir miesto struktūros (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XI). Sud. V. Vaivada, D. Elertas. Klaipėda, 2005, p. 47–69.
 • Rowell, S. C. „Trumpos akimirkos iš Kazimiero Jogailaičio dvaro: neeilinė kasdienybė tarnauja valstybei“[neveikianti nuoroda]. Lietuvos istorijos metraštis 2004/1. Vilnius, 2005, p. 25–56.
 • Rowell, S. C. Distant friends draw nigh: the realms of Great Britain and Lithuania. Vilnius, 2006.
 • Rowell, S. C. „Nolite confidere in principibus: Mikhail Glinsky, Sigismund the Old and Council of Lords“. In Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne w Rzeczypospolitej XV–XVIII wieku. Red. M. Markiewicz, R. Skowron. Kraków, 2006, s. 77-100.
 • Rowell, S. C. „Pranciškonų (konventualų) ordino įsitvirtinimas Lietuvoje XV a.: Vilniaus pavyzdys“. In Pirmieji pranciškonų žingsniai Lietuvoje XIII–XVII a. Sud. D. Baronas. Vilnius, 2006, p. 32–53.
 • Rowell, S. C. „Rumour and ambiguity in diplomatic relations between the Jagiellonians and the Teutonic order, 1445-1446“. In Kanceliaria wielkich mistrzów i polska kanceliaria królewska w XV wieku: materjaly z międzynarodowej konferencji naukowej. Red. J. Trupinda. Malbork, 2006, s. 249–256.
 • Rowell, S. C. „1386: the Marriage of Jogaila and Jadwiga embodies the union of Lithuania and Poland“. Lithuanian Historical Studies, 2006, Vol. 11. Vilnius, 2007, p. 137–144.
 • Rowell, S. C. „Ginčai ir jų sprendimas XV amžiaus Lietuvoje: apgautų pirklių bei nusikaltusių kunigų pavyzdžiai“[neveikianti nuoroda]. Lietuvos istorijos studijos, 2007, t. 20, p. 9–20.
 • Rowell, S. C. „The Joyous entry of Casimir I and IV into Lithuanian and Polish cities“. Lithuanian Historical Studies, 2006, Vol. 11. Vilnius, 2007, p. 89–106.
 • Rowell, S. C. „Naujieji kryžiaus žygiuotojai: LDK ir Bizantijos santykiai XIV–XV a. sandūroje. Ar Vytautas Didysis buvo Lietuvos kryžiaus žygių prieš turkus bei totorius pradininkas?“. In Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinėje sąmonėje. Sud. R. R. Trimonienė, R. Jurgaitis. Šiauliai, 2007, p. 181–205.
 • Rowell, S. C. „Pomirtinis Vladislovo Varniečio gyvenimas: Vidurio Europos karalius Artūras iš Lietuvos“[neveikianti nuoroda]. Lietuvos istorijos metraštis 2006/2. Vilnius, 2007, p. 5–30.
 • Rowell, S. C. „Vilniaus pirklių partnerių tinklas XV a. viduryje: šaltiniotyrinis aspektas“[neveikianti nuoroda]. Vilniaus istorijos metraštis, 2007, t. 1, p. 19–27.
 • Rowell, S. C. „Vokiečių ordino archyvo smulkmenos, arba kas XV a. Prūsuose Vokiečių ordino didžiajam magistrui skolindavo pinigus?“ In Praeities pėdsakais: skiriama profesoriaus daktaro Zigmanto Kiaupos 65-mečiui. Vilnius, 2007, p. 337–348.
 • Rowell, S. C. „Ne visai primintinos kautynės: ką byloja šaltiniai apie 1399 m. mūšį ties Vorsklos upe?“. Istorijos šaltinių tyrimai, 2008, t. 1, p. 67–89.
 • Rowell, S. C. „Ką ankstyvieji rašytiniai šaltiniai byloja apie Kreivosios pilies vietą“. Lietuvos pilys, 4 (2008). Vilnius, 2009, p. 112–127.
 • Лауринавичюс, Ч.; Роуэлл, С. Многовековое соседство: исторические связы литовского и российского государств XIV–XX вв. Вильнюс, 2009.