Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija: Skirtumas tarp puslapio versijų

Jump to navigation Jump to search
bendrąjį ir muzikinį ugdymą, sudaro sąlygas mokiniui prasmingai reikštis, realizuoti savo kūrybinius polinkius. Bendrosios programos atitinka pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo standartus, o muzikinės programos parengtos artimai bendradarbiaujant su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos atitinkamų katedrų specialistais. Mokiniai, sėkmingai išlaikę abitūros ir muzikinio parengimo egzaminus, gauna brandos atestatus ir yra pasirengę studijuoti muzikinio profilio aukštosiose mokyklose. Nepasirinkus muziko kelio, išlieka galimybė studijuoti bet kurioje aukštojoje mokykloje arba kolegijoje.
 
Konservatorijoje veikia 11 muzikos metodinių grupių:
== Skyriai ir specialybės ==
 
Šiuo metu Vilniaus konservatorijoje yra
 
* Muzikos skyrius:
Fortepijono
** Choro dirigavimas;
 
** Fortepijonas:
Styginių instrumentų
** Vargonai;
** Muzikos teorija- kompozicija (planuojama priimti ir kompozicija:į etnomuzikologijos specializaciją)
Liaudies instrumentų - akordeono
** Pučiamieji instrumentai;
Chorinio dirigavimo- vargonų
** Styginiai instrumentai:
Dainavimo
** Liaudies instrumentai;
Populiariosios muzikos
** Akordeonas:
Pučiamųjų- mušamųjų instrumentų
** Estradinė muzika;
Bedrosios teorijos
* Bendrojo lavinimo skyrius.
Bendrojo fortepijono
Bendrojo ugdymo
Humanitarinių dalykų
Tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų
Koncertmeisterių
 
== Direktoriai ==
Anoniminis naudotojas

Naršymo meniu