Vytautas Nekrošius: Skirtumas tarp puslapio versijų

Jump to navigation Jump to search
6 794 pridėti baitai ,  prieš 12 metų
'''Vytautas Nekrošius''' (g. [[1970]] m. [[birželio 10]] d.) - teisininkas, [[teisėtyrininkas]] [[procesualistika|procesualistas]] bei civilistas [[romėnų teisė|romanistas]], LR civilinio proceso kodekso rengėjas bei tobulintojas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto (VU TF) profesorius, habilituotas teisės daktaras (2004 m. Varšuvos universitete), Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus narys ekspertas (nuo 2007 m. kovo 16 d.), jauniausias LMALietuvos narysaukštųjų mokyklų dekanas (tapo būdamas 3634 m.);, darbojauniausias teisėsLMA profesoriausnarys [[Ipolitas(tapo Nekrošius|I.būdamas Nekrošiaus]]36 sūnusm.).
 
Vytauto Nekrošiaus tėvas - [[Ipolitas Nekrošius]] (g. 1936 m.), VU profesorius, advokatas.
Vytautas Nekrošius 1994 m. baigė teisės studijas [[VU TF]] ir įgijo teisininko kvalifikaciją, stažavosi Vokietijoje, baigė podiplomines teisės magistro (LL.M.) studijas Frankfurto universiteto Teisės fakultete. Grįžęs į Lietuvą, 1996 m. apgynė teisės disertaciją iš procesualistikos. Nuo 2003 m. VU TF dekanas, nuo 2005 m. VU TF profesorius.
 
== Išsilavinimas, stažuotės, mokslinė kvalifikacija ==
 
1993 m. Vytautas Nekrošius baigė teisės studijas VU [[VU Teisės fakultetas|Teisės fakultete]] ir įgijo teisininko kvalifikaciją, tęsė studijas bei stažavosi Vokietijoje nuo 1993 m. rudens iki 1994 m. Baigė podiplomines teisės magistro ([[LL.M.]]) studijas [[Frankfurto universitetas|Frankfurto universiteto]] Teisės fakultete. 1996 m. gruodžio 6 d. Vilniaus universitete apgynė teisės disertaciją iš [[procesualistika|procesualistikos]] („Teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolė [[civilinis procesas|civiliniame procese]]: klasikinė sistema ir reforma Lietuvos Respublikoje“), socialinių mokslų (teisės krypties) daktaras.
 
Nuo 1997 m. spalio iki 1997 gruodžio mėnesio stažavosi Makso Planko institute Hamburge. 1998 m. gruodžio 10 d. (būdamas tuometiniu VU TF prodekanu) Rytų (Europos) teisės paskaitos ({{de|Ostrechtsvorlesung}}) metu, skaitomos profesoriaus Alexander Trunk, skaitė pranešimą apie justicijos sistemos reformą Lietuvoje ({{de|Justizreformen in Litauen}}), kadangi pats buvo gerai susipažinęs su atitinkamasi darbais, dalyvaudamas įgyvendinant reformą<ref>[http://www.uni-kiel.de/eastlaw/cgi-bin/cms/front_content.php?idcat=74 Kylio universiteto Rytų Europos teisės institutas, 1998 m.]</ref>. Nuo 1999 m. kovo iki 1999 m. gegužės mėn. stažavosi Munsterio universitete. Laimėjęs [[DAAD]] docentūrą ({{de|DAAD-Gastdozentur}}), nuo 2001 m. balandžio iki 2001 liepos mėnesio Kylio universiteto Rytų Europos teisės instituto kviestinis docentas (2001 m. Kylio universiteto vasaros semestro metu)<ref>[http://www.uni-kiel.de/eastlaw/cgi-bin/cms/front_content.php?idcat=12 CAU universitetas, ''Das Institut für Osteuropäisches Recht'' //
''Geschichte und Perspektiven des Instituts'']</ref>.
 
2003 m. [[gruodžio 12]] d. Lodzės universitete apgynė habilituoto teisės daktaro disertaciją “Civilinis procesas: koncentruotumo principas ir jo realizavimo galimybės“, habilituotas teisės daktaras (diplomas įteiktas 2007 m. gegužės 23 d. Darbą gynė net 3 etapais. Monografiją vertino 35 profesorių komisija. Baigiamasis pokalbis vyko daugiau nei 2 valandas. Po slapto balsavimo habilitacijai pritarta vienbalsiai.Vytautas Nekrošius (2005 m. duomenimis) yra vienintelis užsienietis, Lodzės universitete tapęs habilituotu daktaru. Taip pat tik antrasis teisininkas Lietuvoje, kuriam užsienio universitetas suteikė tokį mokslinį laipsnį (2005 m. duomenimis, habilituoto daktaro vardą Lenkijoje (Varšuvos universitete) apgynė tik VU Teisės fakulteto profesorius [[Vilenas Vadapalas]] (g. 1954 m.)<ref>[http://209.85.129.132/search?q=cache:N0SN-5kE8X8J:www.tf.vu.lt/Naujienos/dsp_newsr.php%3FTitle%3D%26From%3D%26To%3D%26Page%3D89%26list%3D10+var%C5%A1uvoje+%22Vytautas+Nekro%C5%A1ius%22&hl=lt&ct=clnk&cd=2&gl=lt&client=firefox-a 2005.05.26 "Dekanui V. Nekrošiui įteiktas habilituoto daktaro vardą patvirtinantis diplomas"; 2005.05.30 VU TF "Teisės fakulteto dekanui – garbingas mokslinis titulas"]</ref>.
 
== Pedagoginė, mokslinė, praktinė veikla ==
Nuo 1993 m. iki 1996 m. VU Teisės fakulteto asistentas, nuo 1996 m. iki 1998 m. vyresnysis asistentas, nuo 1998 m. docentas, nuo 1998 m. iki 2002 m. gegužės 3 d. VU TF prodekanas neakivaizdinėms studijoms, nuo 2002 m. birželio mėn. 1 d. VU Teisės fakulteto dekanas<ref>[http://www.tf.vu.lt/index.php?fuseaction=displayHTML&file=File_283.php&langparam=LT&type=v2&pagetype=&OldFile= VU TF informacija]</ref> (tapo jauniausiu Lietuvos dekanu, būdamas vos 34 m.), nuo 2005 m. profesorius.
 
Mokslinių interesų kryptys - [[romėnų teisė]] (civilinė teisė), [[civilinis procesas]], [[notariatas]]. Dėstomi dalykai - Civilinis procesas (vedami seminarai), Romėnų civilinė teisė (paskaitos), Notariatas (paskaitos).
 
Paskelbė mokslo darbų lietuvių, lenkų, vokiečių kalbomis, yra monografijos, mokymo priemonių autorius, 2 vadovėlių („Romėnų teisė“ , „Teisėsaugos institucijos“), vadovėlio “Įvadas į [[lyginamoji teisė|lyginamąją teisę]]” vertimo bendraautorius, LR civilinio proceso kodekso komentaro bendraautorius.
 
Skaitė pranešimus nacionalinėse bei tarptautinėse konferencijose Lietuvoje bei užsienyje (pvz., Vokietijoje, Kylio universitete<ref>[http://ecolu-info.unige.ch/archives/cerro98/0050.html 2.-4. Juli 1998, „Dingliche Mobiliarsicherheiten in Osteuropa“ (Tagung)]</ref>). Įvairių darbo grupių, rengusių bei tobulinusių Lietuvos teisės aktų, narys. Nuo 1996 m. buvo naujojo LR Civilinio proceso kodekso projekto rengimo grupės narys, dalyvavo rengiant [[Teismų įstatymas|Teismų įstatymą]], Antstolių, [[Advokatūros įstatymas|Advokatūros]] ir Notariato įstatymus bei jų pataisas.
 
LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) ekspertas, periodiškai kviečiamas į TTK klausymus (civilinio proceso, notariato klausimais); nuo 1995 iki 1996 m. LRS TTK konsultantas. Nuo 1996 m. iki 1998 m. iki [[LR teisingumo ministerija|LR teisingumo ministro]] patarėjas civilinės teisės ir civilinio proceso klausimais, Teisininkų profesinio rengimo ir ugdymo departamento direktorius.
 
Vytautas Nekrošius inicijavo užsienio teisės mokyklų VU Teisės fakultete steigimą, nuo 2000 m. tyrė užsienio teisės paskaitų skaitymo ir centrų steigimo idėjų įgyvendinimo galimybes, organizavo studentų apklausas, mezgė ryšius su užsienio universitetais, ieškojo finansavimo šaltinių, rūpinosi užsienio fondų parama (pvz., IRZ e.V.). Jo pastangomis buvo įkurtas [[Vokietijos teisės centras]] (2001 m.), [[Lenkijos teisės centras]] ir kiti padaliniai, nuo 2004 m. kasmet organizuojama trikalbė (vokiečių, prancūzų ir anglų k.) savaitinė [[Vasaros teisės mokykla]] Vilniaus universitete.
 
==Narystė asociacijose==
*Lietuvos teisininkų draugija, valdybos narys, valdybos vicepirmininkas (iki 2004 m.).
 
== Monografijos, publikacijos ==
*V.Vytautas Nekrošius. Civilinis procesas: koncentruotumo principas ir jo įgyvendinimo galimybės Lietuvoje. Vilnius: Justitia, 2002.
*Vytautas Nekrošius. Apeliacja w procesie cywilnym Litwy. Prawo administracja kosciol – 2/3 (6/7)/2001.
*Vytautas Nekrošius. Sumarinis procesas Lietuvos civiliniame procese.// Teisė, t. 47, 2003.
*Vytautas Nekrošius. Kai kurie bendrieji teoriniai civilinio proceso teisės klausimai. //Teisė, t. 43, 2002.
*Vytautas Nekrošius. [[Ypatingoji teisena]] civiliniame procese – prigimtis, esmė, santykis su ieškinine teisena ir reforma (lyginamoji analizė) //Teisė, t. 33 (3), 1999.
*V. Nekrošius. Lietuvos aukščiausiojo teismo senato nutarimo "Dėl civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje" // Teisė 2006, t. 58, p. 113-124.
*V. Nekrošius. Grundzuge der Reform des Zivilrechts in der Republik Litauen (unter besonderer Berucksichtigung des Sachenrechts) // Zivilrechtsreform im Baltikum / herausgegeben von Helmut Heiss. Tuebingen: Mohr Siebeck, 2006. p. 83-98.
*V. Nekrošius. Droga Litwy ku nowemu kodeksowi postępowania cywilnego - co dalej? // Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego: zjazd katedr postępowania cywilnego w Zakopanem (7-9. 10, 2005). Krakow : Zakamycze, 2006, p. 279-293.
*V. Nekrošius. Notariat v Litve i aspekty meždunarodnogo sotrudničestva // Meždunarodnoje sotrudničestvo v notarialjnoj i sudebnoj sfere. Sankt-Peterburg, 2006. p. 65-76.
*V. Nekrošius. Reforma sudebnoj vlasti v Litovskoj Reslublike: osnovnye rezultaty i perspektivy // Meždunarodnoje sotrudničestvo v notarialjnoj i sudebnoj sfere. Sankt-Peterburg, 2006. p. 141-149.
== Šaltiniai ==
{{ref}}
 
==Nuorodos==
*[http://www.infolex.lt/portal/start.asp?act=org&org=45&id=1069&asmID=3769 Infolex„Infolex“ duomenysinformacija, fotonuotrauka]
*[http://www.tf.vu.lt/index.php?fuseaction=displayHTML&file=File_283.php&langparam=LT&type=v2&pagetype=&OldFile= VU TF informacija]
 
{{teisė-stub}}
 
{{DEFAULTSORT:Nekrošius, Vytautas}}
[[Kategorija:Lietuvos procesualistai]]
[[Kategorija:lietuvosLietuvos civilistai]]
 
[[de:Vytautas Nekrošius]]
24 705

pakeitimai

Naršymo meniu