Salazaro tema

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Fransiskas Salazaras
Schwalbe 1968
Chess zhor 22.png
Chess zver 22.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 22.png
Chess zhor 22.png
#2 Tiesioginis matas dviem ėjimais. Salazaro tema.

Klaidinantis pėdsakas

1.Ke5? (A)

1…Rxe6 2. Kf3#

1…Rxd3 (a) 2.Vg2# (B),

paneigimas 1…Re4!

Sprendinys

1.Vg2! (B) grėsmė 2. Va2#

1…Rxe6 2. Vg5#

1…Rxd3 (a)2. Ke5# (A)

Salazaro tema –tai šachmatų uždavinių ėjimų funkcijų kaitos tarp dviejų uždavinių fazių tema. Jai būdinga pirmųjų ir mato baltųjų ėjimų kaita dviejose šachmatų uždavinio idėjinėse fazėse, atsakant į tą patį juodųjų gynybinį ėjimą.[1]

Esminė Salazaro temos ypatybė yra ta, kad klaidinančiame pėdsake ir sprendinyje turi būti sudaromos baterijos, o kai jų nėra, o kompozicijos turinį sudaro tik pirmų ir mato ėjimų kaita, nėra ir Salazaro temos.

Baterijos sudaromos, kai toliašaudė baltųjų figūra vienoje uždavinių fazėje, atsistoja už kitos baltųjų figūros, o kitoje fazėje baltųjų figūra, buvusi baterijos priešakyje, atsistoja į baterijos liniją su toliašaude figūra. Taip baltųjų figūros, pasikeisdamos tarpusavio vaidmenimis, sudaro baterijas.

Tačiau daugelyje kompozicijų šių sąlygų pilnai nesilaikoma - tiesiog pirmų ir mato ėjimų kaita priskiriama Salazaro temai.

Šios temos uždaviniuose dažniausiai sudaroma tik viena baterija.

Salazaro tema uždaviniuose dera ir su kitomis temomis: Zagoruikos, Le Grandų ir kt. Salazaro ir Le Grandų temų derinys vadinamas Lenderio tema. [2]

Tema turi keleta formų: paprastąją, dvigubą bei kitas.

Paprastosios formos ėjimų apsikeitimo schema:

1.A? 1...a 2.B#

1.B! 1...a 2.A#[3]

Dvigubos formos sudarymui reikia 4-ių šachmatų uždavinio fazių. Jos ėjimų apsikeitimo schema yra sekanti:

1. A ? ~ 1. ... a 2. B #, 1. ... !

1. B ? ~ 1. ... a 2. A #, 1. ... !

1. C ? ~ 1. ... b 2. D #, 1. ... !

1. D ! ~ 1. ... b 2. C #

Istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Tema pavadinta ispanų šachmatų kompozitoriaus, Fransisko Salazaro, ( Francisco Salazar López; 1924-2000)[4], paskelbusio 1968 m. žurnale Schwalbe šia tema uždavinį.[5]

Uždaviniai šia tema tebekuriami iki šiol.[6]

Iki 2018 m. kai kurios šachmatų uždavinių bazės šia tema turėjo sukaupusios bendrai (paprastąja plius dviguba forma) apie 1060 uždavinių[7].

Uždavinių pavyzdžiai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Salazaro tema šachmatų kompozitorių naudojama, kuriant: tiesioginius[8], atvirkščio mato[9] ir pasakiškus[10] šachmatų uždavinius.

A. Slesarenka, V. Pilčenka,
V. Šanšinas
The Problemist 1993
Chess zhor 22.png
Chess zver 22.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 22.png
Chess zhor 22.png
#2 Tiesioginis matas 2 ėj. Zagoruikos ir Salazaro temos.

Klaidinantys pėdsakai

1.Ve2? - grėsmė 2.Vxg2#

1...Bxc2[a] 2.Bed8#

1...Be7[b] 2.Rc4#, pan. 1...Rh1!

1.Vg4? - gr. 2.Že3#[A]/Žb4#[B]

1...Bxc2[a]2.Vd7#,pan.1...Be7[b]!

1.Rf5?[C]-gr.2.Že3#[A] (2.Žb4?)

1...Bxc2[a] 2.Žxc2#

1...Be7[b] 2.Žf3#[D]

1...Bc3 2.Žb4#[B],pan.1...Rg1!

Sprendinys

1.Žf3[D]! - gr. 2.Žb4#[B] (2.Že3?)

1...Bxc2[a] 2.Rxc2#

1...Be7[b] 2.Rf5#[C]

1...Bc4 2.Že3#[A]

1..Kc6 2.Re4# 1..Rxf3 2.Vxf3#[11]

Jurijus Gordianas
МК Л.Куббель 1991
Chess zhor 22.png
Chess zver 22.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 22.png
Chess zhor 22.png
S#2 Atvirkščias matas dviem ėjimais. Salazaro tema.

Klaidinantis pėdsakas

1.Vg4-g1? cugcvangas.

1...Kd1xe2 2.Vg1-g4 + Bg7xg4#

1...c4xb3 2'.Že1-f3+ Bg7xg1#, paneigimas 1...b4xc3 !'

Sprendinys

1.Že1-f3! cugcvangas.

1...c4xb3 2.Vg4-g1 Bg7xg1#

1...Kd1xe2 2.Žf3-e1 + Bg7xg4#

1...b4xc3 Žb3xc1 2...Bg7~#[12]


Georgas Leu
Wola Gulowska 1992
Chess zhor 22.png
Chess zver 22.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 22.png
Chess zhor 22.png
#2 Tiesioginis matas dviem ėjimais. Svirplys. Salazaro tema.

Klaidinantis pėdsakas

1. Gh8? - grėsmė 2. Gb8#

1... Gxd6 2. Gf6#,

paneigimas 1... f2!

Sprendinys

1. Gf6! - grėsmė 2. d4#

1... Gxd6 2. Gh8#

1... Ga4 2. Gxa5#

1... c2 2. Gd4#[13]

Slovakų šachmatų kompozitoriaus Zoltano Labajaus (Zoltan Labai; gim. 1942)[14] uždavinyje fazės keturios: trys klaidinančio pėdsako ir viena sprendinio fazė. Jame sudaromos baterijos: klaidinančiame pėdsake – (Bg2-Rh1), sprendinyje (Bd5-Va8).

Salazaro temos panaudojimą rodo tai, kad klaidinančio pėdsako pirmasis ėjimas (1. Bdx6) prie to paties gynybos ėjimo sprendinyje tampa matuojančiu (1…e3 2,. Bxd6#), o matuojantis - pirmuoju sprendinio ėjimu.

Uždavinyje Dombrovskio temos buvimą, rodo klaidinančio pėdsako paneigimo ėjimo naudojimas gynyboje, O Zagoruikos temos - tai, kad į tuos pačius gynybinius ėjimus (1…e3 ir 1…Ke3) baltieji trijose uždavinio fazėse atsako skirtingais ėjimais.


Šachmatų kompozitoriausIndonezijosBvė Tou Hiano ( Bwee, Touw Hian; gim. 1943)[15] dviejų ėjimų tiesioginiame uždavinyje panaudota dviguba Salazaro tema.

Jame sudaromos rikio bokšto ir valdovės bokšto baltųjų baterijos: klaidinančiame pėdsake – (Bb4 - Rc3) ir sprendinyje (Bb4 - Ve1). Uždavinyje yra keturios - trys klaidinančių pėdsakų ir viena sprendinio fazės.

Ėjimų funkcijos kinta, pereinant iš vieno klaidinančio pėdsako į kitą: pirmasis ėjimas iš A pėdsako, prie to paties gynybinio ėjimo, tampa matuojančiu B pėdsake, o matuojantis iš B pėdsako - pirmuoju ėjimu A pėdsake

Sprendinyje naudojami C klaidinančio pėdsako ėjimai: 1.Bc4? ėjimas, esant tam pačiam gynybos ėjimui (1...Va8), tampa matuojančiu (1…Va8 2. Bc4#), o matuojantis - pirmuoju sprendinio ėjimu (1.Ve1!).


Šachmatų kompozitoriausRusijosAnatolijaus Slesarenkos (Anatoly Vasilevich Slesarenko; gim. 1957)[16] uždavinyje laikomasi Salazaro temos sąlygų dėl baterijų sudarymo. Jame baltųjų figūrų pora – valdovė ir bokštas klaidinančio pėdsako ir sprendinio fazių įstrižainėse ėjimais : 1. Bf4? (A) ir 1. Vh8! (C) sudaro atskiras (B-V) tipo baterijas.

Zoltanas Labajus
Gravure 2011
Chess zhor 22.png
Chess zver 22.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 22.png
Chess zhor 22.png
#2 Tiesioginis matas dviem ėjimais. Salazaro, Dombrovskio ir Zagoruikos temos.

Klaidinantys pėdsakai

1.Ve8?

1... Ke3 2.Bd3#, paneigimas 1...e3!

1.Bxd6?

1... e3 2.Va8#, paneigimas 1...Ke3!

1. Bdd2? laukia

1. ... e3 2. Bg1#

1. ... Ke3 2. Bge2#, paneigimas 1. ... d5!

Sprendinys

1. Va8! – grėsmė 2. Bd3#

1. ... e3 2. Bxd6#

1. ... Ke3 2. Va3#[17]

Tou Hianas Bvė
Schach-Echo (9125) 1977
Chess zhor 22.png
Chess zver 22.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 22.png
Chess zhor 22.png
#2 Tiesioginis matas dviem ėjimais. Dviguba Salazaro tema.

Klaidinantys pėdsakai

1.B×b3?(A) - grėsmė 2.Ž×b8#

1...Va8 2.Rc3#, paneigimas 1...Žc6!

1.Rc3?(B) - grėsmė 2.Ž×b8#

1...Va8 2.B×b3#, paneigimas 1...Bb5!

1.Bc4?(C) - grėsmė 2.Ž×b8#

1...Va8 2.Ve1#, paneigimas 1...Bc5!

Sprendinys

1.Ve1! - grėsmė 2.Ž×b8#

1...Va8 2.Bc4#

1...Vb7+ 2.Ž×b7#

1...Ž×a6 2.B×a6#[18]

Anatolijus Slesarenka
Problemist 1996
Chess zhor 22.png
Chess zver 22.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 22.png
Chess zhor 22.png
#2 Tiesioginis matas dviem ėjimais. Salazaro tema.

Klaidinantis pėdsakas

1.Bf4? (A) - grėsmė 2.d4# (B)

1… Že4(a) 2. Bf5# (D)

1…Rb4 (b) 2. Vh8# (C), paneigimas 1…g1V!

Sprendinys

1.Vh8! (C) – grėsmė 2. Bf5# (D)

1…Že4(a) 2. d4#(B)

1…Rb4(b) 2.Bf4(A)[2]

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 1. Шахматы. Энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 348 – ISBN 5-85270-005-3
 2. 2,0 2,1 Antanas Vilkauskas. Šachmatų kompozicijos pagrindai. Vilnius: Mintis, 2002.— P. 304-305.
 3. „Salazar - Thema“ (vokiečių). Nuoroda tikrinta 2018 Lap. 2 d. 
 4. „Francisco Salazar López (28-02-1924 - 07-06-2000) Spanish composer and International Master“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2018 lap. 2 d. 
 5. П. Зелепукин. Словаръ шахматной композиции. Киев: Здоровье, 1982. С. 85.
 6. „Salazaro temos uždaviniai nuo 2018 m.“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2018 lap. 8 d. 
 7. „2018 m. Salazaro temos uždaviniai“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2018 lap. 8 d. 
 8. „Dviejų ėjimų tiesioginiai uždaviniai Salazaro tema“ (anglų). 
 9. „Atvirkščio mato uždaviniai Salazaro tema“ (vokiečių). Nuoroda tikrinta 2018 lap. 8 d. 
 10. „Pasakiški uždaviniai Salazaro tema“ (vokiečių). Nuoroda tikrinta 2018 lap. 8 d. 
 11. „Слесаренко, Анатолий Васильевич; Пильченко, Вячеслав Карлович; Шаньшин, Валерий Юрьевич“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2018 Lap. 7 d. 
 12. „Гордіан, Юрій Маркович“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2018 lap. 3 d. 
 13. „Gheorghe Leu“ (vokiečių). Nuoroda tikrinta 2018 lap. 5 d. 
 14. „Zoltán Labai (01-10-1942) Slovak composer and International Master“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2018 lap. 8 d. 
 15. „Touw Hian Bwee (18-11-1943) Indonesian composer and Grandmaster“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2018 lap. 18 d. 
 16. „Анатолий Васильевич Слесаренко (19-02-1957) Russian“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2018 spalio 31 d. 
 17. „Labai, Zoltán“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2018 lap. 4 d. 
 18. „Bwee, Touw Hian“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2018 lap 5 d. 

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Salazaro temos šachmatų uždaviniai