Pereiti prie turinio

Sąrašas:Vytauto Didžiojo universiteto Atkuriamojo senato nariai

Puslapis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
   Šį puslapį ar jo dalį reikia suformatuoti pagal Vikipedijoje taikomus reikalavimus.
Jei galite, sutvarkykite.

Vytauto Didžiojo universiteto Atkuriamasis senatas pagal statutą buvo „aukščiausioji sprendžiančioji Universiteto institucija“.[1] Jį sudarė:[1]

 • 30 narių, 1989 m. kovo 30 d. Kauno mokslininkų išrinktų į Atkūrimo tarybą
 • 14 narių, 1989 m. balandžio 28 d. išrinktų į Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centro valdybą
 • 41 narių, 1989 m. lapkričio 22–26 d. išrinktų VI (Čikagos) lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume
 • 14 narių, 1989 m. gruodžio 27 d. išrinktų jungtiniame Atkūrimo tarybos, Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centro valdybos ir Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdyje

Nariai, 1989 m. kovo 30 d. Kauno mokslininkų išrinkti į Atkūrimo tarybą (pirmininku buvo Jurgis Vilemas):[2][3]

Narys Institucija Mokslo kryptis
Vaidotas Antanaitis Lietuvos žemės ūkio akademija žemės ūkis
Romualdas Baltrušis Kauno politechnikos institutas chemija
Juozas Blužas Kardiologijos institutas
Jurgis Brėdikis Kauno medicinos institutas medicina
Feliksas Bukauskas Kauno medicinos institutas biologija
Alvydas Butkus Vilniaus universitetas (Kauno fakultetas) filologija
Vladas Gronskas Vilniaus universitetas (Kauno fakultetas) ekonomika
Aronas Gutmanas Kauno medicinos institutas biologija
Leonas Kairiūkštis Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo institutas žemės ūkis
Antanas Karoblis Kauno politechnikos institutas fizika ir matematika
Leonas Klumbys Kauno medicinos institutas medicina
Gediminas Kostkevičius Kauno politechnikos institutas technikos mokslai
Rimantas Marčėnas Vilniaus universitetas (Kauno fakultetas) istorija
Stanislovas Masiokas Kauno politechnikos institutas technikos mokslai
Algis Mickis Kauno medicinos institutas medicina
Joana Misevičienė Vilniaus universitetas (Kauno fakultetas) filologija
Jurgis Oksas Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo komisija prie Kauno miesto savivaldybės
Vytautas Paliūnas Kauno politechnikos institutas technikos mokslai
Simas Ramutis Petrikis Kauno radijo matavimų technikos mokslinio tyrimo institutas technikos mokslai
Simonas Pileckis Lietuvos žemės ūkio akademija biologija
Liudvikas Pranevičius Kauno politechnikos institutas fizika
Algimantas Radzevičius Vilniaus universitetas (Kauno fakultetas) filologija
Kazimieras Ragulskis Kauno politechnikos institutas technikos mokslai
Alfredas Smailys Kardiologijos institutas medicina
Vladas Stauskas Lietuvos statybos ir architektūros institutas architektūra
Rimantas Šeinauskas Kauno politechnikos institutas technikos mokslai
Vytautas Vaičiuvėnas Kauno medicinos institutas medicina
Mindaugas Venslauskas Kauno medicinos institutas biologija
Jurgis Vilemas Fizikinių-techninių energetikos problemų institutas technikos mokslai
Povilas Zakarevičius Liaudies ūkio specialistų tobulinimosi institutas ekonomika

Iš jų J. Blužas, J. Oksas ir S. Pileckis atsisakė. Vėliau vietoje atsisakiusių buvo išrinkti Raimondas Bentkus, Algirdas Patackas.

Nariai, 1989 m. balandžio 28 d. išrinkti į Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centro valdybą:[4][3]

Narys Institucija Valstybė Mokslo kryptis
Valdas Adamkus EPA JAV
Algirdas Avižienis University of California JAV informatika
Liucija Baškauskaitė California State University JAV antropologija
Rimas Kalvaitis University of New Hampshire JAV verslas
Bronius Vaškelis University of Illinois at Chicago JAV lituanistika
Dalia Katiliūtė-Boydstun St. Xavier College JAV psichologija
Romas Vaštokas Trent University Kanada antropologija
Vaidotas Antanaitis Lietuvos žemės ūkio akademija Lietuva žemės ūkis
Kazimieras Antanavičius Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos institutas Lietuva ekonomika
Vitas Areška Lietuva
Antanas Buračas Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos institutas Lietuva ekonomika
Gediminas Kostkevičius Kauno politechnikos institutas Lietuva technikos mokslai
Vytautas Statulevičius Lietuvos mokslų akademija Lietuva fizika-matematika
Krescencijus Stoškus Vilniaus universitetas Lietuva filosofija
Jurgis Vilemas Fizikinių-techninių energetikos problemų institutas Lietuva technikos mokslai

Iš jų K. Antanavičius, A. Buračas, V. Statulevičius, K. Stoškus atsisakė. Vėliau vietoje atsisakiusių buvo išrinkti Gintautas Kamuntavičius, Edmundas Kuokštis.

Nariai, 1989 m. lapkričio 22–26 d. išrinkti VI (Čikagos) lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume (į sąrašą patekę ir kitaip išrinkiti nariai):[3]

Narys Institucija Valstybė Mokslo kryptis
Vytautas Doniela Nevvcastle University New South Wales Australija filosofija
Algis Taškūnas University of Tasmania, Hobart Australija ekonomika
Vytautas Kazlauskas Gregorianum universitetas Italija religinės studijos
Paulius Rabikauskas Gregorianum universitetas Italija istorija
Bronius Makauskas Lenkijos Mokslų akademijos institutas Lenkija istorija
Henris Dauderis Concordia University Kanada apskaita
Ilona Gražytė Maziliauskienė College Ahuntsic Kanada anglistika
Romas Vaštokas Trent University Kanada antropologija
Valdas Adamkus EPA JAV
Kazys Almenas University of Maryland JAV atominė inžinerija
Algirdas Avižienis University of California JAV informatika
Audronė Barūnaitė-Willeke Miami University JAV germanistika
Liucija Baškauskaitė California State University JAV antropologija
Vytautas Bieliauskas Xavier University JAV psichologija
Birutė Ciplijauskaitė University of Wisconsin JAV ispanų literatūra
Vytautas Černius Temple University JAV psichologija
Marija Gimbutienė University of California JAV archeologija
Emanuelis Jarašūnas California State University JAV mechaninė inžinerija
Rimas Kalvaitis University of New Hampshire JAV verslas
Edvardas Kaminskas Harvard University JAV medicina
Romualdas Kašuba Northern Illinois University JAV mechanika
Dalia Katiliūtė-Boydstun St. Xavier College JAV psichologija
Jolita Kisieliūtė-Narutienė University of Illinois at Chicago JAV verslas
Vytautas Klemas University of Delaware JAV ekologija
Antanas Klimas University of Rochester JAV lingvistika
Arvydas Kliorė California Institute of Technology JAV erdvių mokslai
Arūnas Liulevičius University of Chicago JAV matematika
Juozas Navickas Boston College JAV filosofija
Algis Norvilas St. Xavier College JAV psichologija
Feliksas Palubinskas Purdue University JAV ekonomika
Janina Reklaitienė Purdue University JAV lingvistika
Gintaras Reklaitis Purdue University JAV chemijos inžinerija
Antanas Rubšys Manhattan College JAV religinės studijos
Kęstutis Skrupskelis University of South Carolina JAV filosofija
Viktorija Skrupskelytė Oberlin College JAV prancūzų literatūra
Antanas Sužiedėlis Catholic University of America JAV psichologija
Rimvydas Šilbajoris Ohio State University JAV slavistika
Julius Šmulkštys Indiana University JAV politologija
Aleksandras Štromas Hillsdale College JAV politologija
Ina Užgirienė Clark University JAV psichologija
Rimas Vaičaitis Columbia University JAV aeronautikos inžinerija
Rimas Vaišnys Yale University JAV fizika
Vytautas Vardys University of Oklahoma JAV politologija
Bronius Vaškelis University of Illinois at Chicago JAV lituanistika
Tomas Venclova Yale University JAV slavistika
Romualdas Viskanta Purdue University JAV šilumos mokslai
Pranas Zunde Georgia Institute of Technology JAV informatika
Kęstutis Paulius Žygas University of Arizona JAV architektūra

Nariai, 1989 m. gruodžio 27 d. išrinkti jungtiniame Atkūrimo tarybos, Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centro valdybos ir Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdyje:[5][3]

Narys Institucija Mokslo kryptis
Juozas Krikštopaitis Lietuvos mokslų akademijos Filosofijos institutas filosofija
Vytautas Kubilius Lietuvos mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros institutas filologija
Aleksandras Vanagas Lietuvos mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros institutas filologija
Antanas Tyla Lietuvos mokslų akademijos Lietuvos istorijos institutas istorija
Albertas Zalatorius Lietuvos mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros institutas filologija
Zigmas Zinkevičius Vilniaus universitetas filologija
Norbertas Vėlius Lietuvos mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros institutas filologija
Arvydas Žygas University of Illinois biologija
Juozas Šatas Kauno politechnikos institutas teisė
Vytautas Kaminskas Fizikinių-techninių energetikos problemų institutas technikos mokslai
Adolfas Laimutis Telksnys Matematikos-kibernetikos institutas matematika
Vytautas Kontrimavičius Lietuvos mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos institutas biologija
Juozas Kulys Lietuvos mokslų akademijos Biologijos institutas biologija
Eugenijus Janulaitis Lietuvos mokslų akademijos Biologijos institutas biologija

Atkuriamojo senato pirmininkais buvo:[5]

 1. Jurgis Vilemas (1989–1993)
 2. Aleksandras Vanagas (1993–1995)
 3. Simas Ramutis Petrikis (1995–1996)
 1. 1,0 1,1 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Vytauto Didžiojo universiteto statuto“ 1994 m. birželio 7 d. Nr. I-494 [1]
 2. „Atkūrimo taryba“ [2] (žiūrėta 2018-08-22)
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 „Vytauto Didžiojo universiteto Steigiamojo senato rinkimai“ // „Draugas“, 1989 m. gruodžio 23 d., antroji dalis „Mokslas, menas, literatūra“, Nr. 250(46), 4 psl. [3]
 4. Sudarytojai Valdas Kubilius ir Janina Masalskienė „Profesorius Algirdas Antanas Avižienis“, Kaunas, 2012, ISBN 978-9986-418-81-8 [4]
 5. 5,0 5,1 Atkuriamasis senatas 1989–1996 m. [5]