Pereiti prie turinio

Rusijos Pietūs

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Юг России
Rusijos Pietūs

 

 

 

1919 – 1920
 

 

Flag of

Vėliava

Sostinė Jekaterinodaras
Sevastopolis (nuo 1920 m. kovo)
Valdymo forma Diktatūra
Rusijos Pietų Ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas
 1919-01-08 – 1920-04-04 Antonas Denikinas
 1920-04-04 – 1920-05-11 Piotras Vrangelis
Era Rusijos pilietinis karas
 - susijungė Dono armija ir Savanorių armija 1919 m. sausio 8 d.
 - Krymą užėmė Raudonoji armija 1920 m. gegužės 11 d.

Rusijos Pietūs (rus. Юг России) – valstybinis darinys Rusijos pietinėje dalyje, kuri pilietinio karo metais buvo valdoma baltagvardiečių Savanorių armijos, o vėliau – Rusijos Pietų ginkluotųjų pajėgų.

Valdžia Rusijos Pietuose priklausė kariškiams, buvo paremta Rusijos Pietų ginkluotosiomis pajėgomis (RPGP). Valstybės galva buvo RPGP vyriausiasis vadas.

Rusijos Pietūs turėjo savo valiutą – Rusijos Pietų ginkluotųjų pajėgų rublį. Veikė valstybinės institucijos, pvz.:

 • įstatymų leidybos – Ypatingasis pasitarimas prie RPGP Vyriausiojo vado (rus. Особое совещание при Главкоме ВСЮР),
 • vykdomosios valdžios – vyriausieji viršininkai (rus. главноначальствующий), vadovavę karinėms sritims.

Veikė valstybinės ir kultūrinės įstaigos.

Rusijos Pietų ginkluotųjų pajėgų vadovybė pretendavo į visą buvusios Rusijos imperijos teritoriją, todėl savo valstybinių sienų nebuvo apibrėžusi. Rusijos Pietų valdyta teritorija nebuvo stabili, ji visą laiką keitėsi priklausomai nuo karinių veiksmų sėkmingumo. Įvairiu metu į Rusijos Pietų teritoriją įėjo Kubanės sritis, Krymo pusiasalis, Rytų, Centrinė ir dalis Vakarų Ukrainos, Novorosija, Juodžemio zona, Žemutinis Pavolgis, Šiaurės Kaukazas ir kitos buvusios Rusijos imperijos teritorijos.[1]

Tarybinėje istoriografijoje kartais buvo vartojamas terminas Denikija (Деникия), kaip kad buvo vartojamas ir terminas Kolčiakija (Колчакия). Tarybų Sąjungos maršalas Aleksandras Jegorovas (Александр Ильич Егоров) savo veikale „Разгром Деникина 1919 г.“ ('Denikino sutriuškinimas 1919 m.') ne kartą vartojo terminą Dobrovolija (Доброволия), nors nenurodė ką juo vadino – ar teritoriją, kurią kontroliavo Savanorių armija (rus. Добровольческая армия), ar teritorijas, kurias kontroliavo visos RPGP.[2]

Rašytojai Michailas Veleris (Михаил Иосифович Веллер) ir Andrejus Burovskis (Андрей Михайлович Буровский) knygoje „Гражданская история безумной войны“ ('Beprotiško karo pilietinė istorija') Rusijos pietus vadino „Denikino valstybe“.[3]

Valstybės sąranga[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Plečiantis Savanorių armijos kontroliuojamai zonai teko organizuoti kontroliuojamų teritorijų valstybinį valdymą. 1918 m. spalio 3 d. buvo priimtos „Savanorių armijos užimtų sričių valdymo nuostatos“ (Положение об управлении областями, занимаемыми Добровольческой армией), kurias parašė Sankt Peterburgo universiteto teisės profesorius Konstantinas Sokolovas (Константин Николаевич Соколов)[4]. Pagal šias nuostatas visa valdžia užimtose teritorijose priklauso armijos vyriausiajam vadui. Jam valdyti padeda patariamasis organas Ypatingasis pasitarimas prie RPGP Vyriausiojo vado (rus. Особое совещание при Главкоме ВСЮР), kurio pirmininkas yra vyriausiasis vadas. Užimtose teritorijose buvo atstatytas visų įstatymų, galiojusių iki Spalio revoliucijos, veikimas.

1918 m. spalio 7 d., mirus generolui Michailui Aleksejevui, vyriausiuoju vadu tapo generolas Antonas Denikinas. 1919 m. pavasarį jis toliau formavo Savanorių armijos valstybinio aparatą. Kovo mėnesį buvo patvirtinti įstatymų projektai:

 • „Laikinosios civilinės valdžios vietovėse, valdomose Rusijos Pietų ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado, nuostatos“ (Временное положение о гражданском управлении в местностях, находящихся под управлением Главнокомандующего вооруженными силами Юга России),
 • „Laikinosios visuomeninio miestų valdymo nuostatos“ (Временное положение об общественном управлении городов),
 • „Laikinosios miestų viešųjų atstovų rinkimų nuostatos“ (Временное положение о выборах городских гласных),
 • „Laikinosios Valstybinės sargos nuostatos“ (Временное положение о Государственной страже).[5]

RPGP kariuomenei užėmus plačias teritorijas 1919 m. birželio 16 d. buvo išleistas įsakymas Nr. 69, kuris pabrėžė, kad Ypatingasis pasitarimas, valdymo organai ir teismai, visos žinybos Denikino valdomose teritorijose, „kol negaus nurodymų, kaip įgyvendinti valstybinę valdžią“, privalo „tęsti savo darbą remdamiesi veikiančiais įstatymais, atsižvelgdami tik į Rusijos valstybės labą ir vadovaudamiesi Vyriausiojo vado nurodymais“.[6].

Rusijos Pietų vyriausybė — Ypatingasis pasitarimas prie RPGP Vyriausiojo vado (1919 m., Taganrogas). Iš kairės į dešinę: sėdi Ivanas Romanovskis, Antonas Denikinas, Konstantinas Sokolovas; stovi Nikoljaus Astrovas, Nikanoras Savičius

1919 m. pirmą pusę RP teritorijos buvo padalintos į karines sritis (rus. военные области), kiekvienai tokiai sričiai buvo paskirtas vyriausiasis viršininkas (главноначальствующий ). Šias pareigas užimdavo generolas, vadovavęs kariuomenei tame regione. Vyriausiojo viršininko pareigos atitiko ikirevoliucinio generalgubernatoriaus ir apygardos kariuomenės vado pareigas. Prie vyriausiojo viršininko civiliniams klausimams, ypač ūkiniams, spręsti buvo sudarytos ekonominių žinybų atstovų tarybos ir padėjėjai civiliniams reikalams.[7]

Vyriausiojo viršininko pareigybės buvo įvestos kaip laikina priemonė karinių veiksmų metu. Pagal „Laikinosios civilinės valdžios vietovėse, valdomose RPGP vyriausiojo vado, nuostatas“ buvo numatyta, kad gubernija, kai tik jos teritorijoje baigiasi pilietinis karas, „išimama iš karo veiksmų teatro“, o visa civilinė valdžia joje perduodama gubernatoriui. Realybėje Rusijos Pietuose nė viena gubernija nebuvo „išbraukta iš karo teatro“.[8]

1919 m. kovo 25 d. vyriausiojo vado A. Denikino iniciatyva, remiantis „Laikinosiomis Valstybinės sargos nuostatomis“[9], buvo įsteigta RPGP Valstybinė sarga (Государственная стража). Tai buvo sukarintoji civilinės valdžios organizacija, kuri vykdė politinės, kriminalinės ir teritorinės policijos funkcijas. Ši institucija derino Vidaus reikalų ministerijos, žandarnerijos ir teritorinės kariuomenės funkcijas.

Valdymo centras[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Skirtingai nei Kolčiakija (Rusijos valstybės dalis su centru Omske), Rusijos Pietūs taip ir neturėjo vieningo valdymo centro. RPGP vyriausiojo vado būstinė „Žygio į Maskvą“ metu buvo Taganroge (1919 m. rudenį planuota būstinę ir Ypatingąjį pasitarimą perkelti į Kijevą arba Charkovą, o Ypatingasis pasitarimas ir kitos valdymo struktūros buvo Rostove prie Dono. Didžiosios Dono kariuomenės (Всевеликое Войско Донское) centras buvo Novočerkaske, Kubanės liaudies respublikos centras – Jekaterinodare, o Tereko kazokų centras – Vladikaukaze.[10]

Administracinis skirstymas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

RPGP kariuomenei užimant vis naujas teritorijas jos pagal karinius strateginius sumetimus buvo jungiamos į karines sritis (rus. военные области). Kiekviena karinė sritis paprastai apėmė kelias ikirevoliucinės Rusijos gubernijas. Gubernijų gubernatoriai buvo pavaldūs karinių sričių vyriausiesiems viršininkams.

Buvo sudarytos 4 karinės sritys:

 • Šiaurės Kaukazo sritis – vyriausiasis viršininkas generolas leitenantas Ivanas Erdelis (Иван Георгиевич Эрдели),
 • Charkovo sritis – vyriausiasis viršininkas generolas leitenantas Vladimiras Maj-Majevskis (Владимир Зенонович Май-Маевский), paskutinėmis dienomis – generolas leitenantas Piotras Vrangelis (Пётр Николаевич Врангель),
 • Kijevo sritis – vyriausiasis viršininkas generolas adjutantas Abramas Dragomirovas (Абрам Михайлович Драгомиров),
 • Novorosijos sritis – vyriausiasis viršininkas generolas leitenantas Nikolajus Šilingas (Николай Николаевич Шиллинг).

Karinės sritys buvo dalinamos į gubernijas, gubernijos į apskritis (rus. уезды), apskritys – į valsčius (rus. волости). Miestuose veikė miestų dūmos, kaimuose – kaimų sueigos.

Piniginis vienetas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

1000 rublių (1919 m.)

Rusijos Pietų piniginio vieneto klausimą 1919 m. pradžioje RPGP atstovų posėdyje iškėlė A. Denikinas. Posėdyje nutarta atkurti valstybės iždą, kuris imsis leisti savus banknotus. Atsakingu už finansus tapo Michailas Bernackis (Михаил Владимирович Бернацкий), buvęs Rusijos Laikinosios vyriausybės finansų ministras.

Nuo 1919 m. rugpjūčio 30 d. pradėta masinė RPGP pinigų emisija. Pinigus vadino Denikino „varpeliais“ (rus. колокольчики). Banknotus spausdino Rostove prie Dono, buvusioje Valstybinio banko kontoroje. Metų pabaigoje varpeliai jau buvo gana nuvertėję dėl sparčios infliacijos, kuri kilo dėl per didelės pinigų emisijos. Tada kursas buvo 150 Denikino rublių už 1 Prancūzijos franką.[11]. Kai kurios parduotuvės, įmonės ir įstaigos ėmė pačios spausdinti savus pinigų surogatus.[12]

1919 m. rudenį, kai RPGP kovos veiksmai buvo ypatingai sėkmingi, baltagvardiečiai susidūrė su problema: raudonųjų paliktose gyvenvietėse liko daug Tarybų Rusijos pinigų, kuriuos pašalinti iš apyvartos buvo neįmanoma. Todėl RPGP vadovybė nutarė keisti Tarybų Rusijos pinigus į RPGP banknotus, bet ne daugiau kaip 500 rublių žmogui. Tuo tarpu raudonieji su RPGP pinigais elgėsi priešingai – visiškai nepripažino Denikino rublių vertės, todėl baltagvardiečių pinigai ėmė prarasti savo vertę. RPGP evakuojantis iš Novorosijsko Denikino rubliai buvo praktiškai visiškai beverčiai.

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 1. Цветков В. Ж. Белое дело в России. 1919 г. (формирование и эволюция политических структур Белого движения в России). — 1-е. — Москва: Посев, 2009. — 636 с. — 250 экз. — ISBN 978-5-85824-184-3
 2. А. И. Егоров // Октябрьский контрудар красных армий Южного фронта
 3. Михаил Веллер, Андрей Буровский Гражданская история безумной войны. — М.: АСТ, 2007. — 640 с. — ISBN 978-5-17-45470-9
 4. Соколов К. Н. Правление генерала Деникина //Белое дело: Избранные произведения в 16 книгах. Кубань и Добровольческая армия. — М. , 1992. — С. 27—33.
 5. Кинк В. В. Правовые основы организации и деятельности донской советской милиции, 1918—1934 гг. //Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 12.00.01 — Теория и история права и государства ; История учений о праве и государстве. Ростов-на-Дону, 2008. — С. 26 — 27
 6. ГАРФ, ф. 439, оп. 1, д. 110, л. 77.
 7. Рябуха Ю. В. Вооруженные Силы Юга России на территории Украины в 1919 г. — Рукопись. Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02. — Всемирная история. — Харьковский Национальный Университет имени В. Н. Каразина. — Харьков, 2008. — c. 79.
 8. Цветков В. Ж. Белое дело в России. 1919 г. (формирование и эволюция политических структур Белого движения в России). — 1-е. — Москва: Посев, 2009. — 636 с. — 250 экз. — ISBN 978-5-85824-184-3
 9. Слободин В. П. Белое движение в годы гражданской войны в России (1917—1922 гг.). — М.: МЮИ МВД России, 1996. — C.18
 10. Цветков В. Ж. Белое дело в России. 1919 г. (формирование и эволюция политических структур Белого движения в России). — 1-е. — Москва: Посев, 2009. — 636 с. — 250 экз. — ISBN 978-5-85824-184-3
 11. Рябуха Ю. В. Вооруженные Силы Юга России на территории Украины в 1919 г. — Рукопись. Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02. — Всемирная история. — Харьковский Национальный Университет имени В. Н. Каразина. — Харьков, 2008. — с. 88.
 12. Ходяков М. Орёл с опущенными крыльями. Денежное обращение Белого Юга // Родина. № 3. — 2008 — С. 50-52.