Ruchlio tema

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Jefimas Ruchlis
Sverdlovsko konkursas 1946
Chess zhor 22.png
Chess zver 22.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 22.png
Chess zhor 22.png
#2
Tiesioginis matas dviem ėjimais. Grimšo ir Ruchlio temos.

Iliuzinis žaidimas

1...Rd4 2.Ve4#

1...Bd4 2.Žc3#

Klaidinantis pėdsakas

1.Rf2? - grėsmė 2.Žb6#

1...Bd4 2.Žc3#, paneigimas 1...Be3!

Sprendinys

1.d4! - grėsmė 2.Žb6#

Teminiai variantai 1...Bd3 2.Vxe4#

1...Rd3 2.Žc3#

1...Rxd4 2.Žf6#

1...Bxd4 2.Žb4#

Neteminis var. 1...Žxd7 2.Ve6#[1]

Ruchlio tema – tai šachmatų uždavinių žaidimo kaitos tema. Nors būna ir trijų, sutinkama dažniausiai dviejų ėjimų šachmatų uždaviniuose.

Pradinėje padėtyje, ar klaidinančiuose pėdsakuose, ne mažiau, kaip dviem juodųjų ėjimams yra paruošti matai.

Sprendinyje įvyksta žaidimo kaita: nors išlieka tie patys matai iš iliuzinio žaidimo, ar klaidinančio pėdsako, bet jie seka po kitų gynybinių ėjimų, o į buvusius gynybinius ėjimus, jei jie tokiais liko, skelbiami kiti matai.[2]

Kitimų schema:

1.? 1…a/b 2.A#/B#

1.! 1…a/b 2.C#/D#

1…c/d 2.A#/B#[3]

Žaidimo kaita gali vykti keliose žaidimo fazėse: iliuziniame žaidime, klaidinančiame pėdsake, arba dviejuose klaidinančiuose pėdsakuose ir sprendinyje.

Ši tema gali būti įgyvendinta paprasta, pilna, ar idealia forma.[4]


Istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

1946 m. Sverdlovske surengtam šachmatų konkursui Jefimas Ruchlis ( Efim Naumovich Rukhlis; 19252006)[5] pateikė žaidimo kaitos tema sukurtą šachmatų uždavinį. Vėliau šiame uždavinyje panaudotoji tema buvo pavadinta jo vardu[6], nors panašių uždavinių būta ir anksčiau.

Juos publikavo šachmatų kompozitoriai: iš Australijos – Artūras Mozelis (Arthur James Mosely; 18671930)[7] – 1914 m. Good Companions, Didžiosios Britanijos – Henris Bernardas (Henry D’Oyly Bernard; 18781954)[8] – 1918 m. Chess Amateur ir Italijos – Albertas Mari ( Alberto Mari; 18921953)[9]1928 m. L’Echiquier leidiniuose.

Ši tema paskatino šiuolaikinio dviejų ėjimų uždavinio plėtrą, tapo viena iš populiariausių įdėjų ir užėmė kompozitorių kūriniuose svarbią vietą. Jie tebekuriami ir dabar.[10] Iki 2018 m. kai kurios šachmatų uždavinių bazės turėjo sukaupusios apie 1,5 tūkstančio šia tema sukurtų uždavinių.

Uždavinių pavyzdžiai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Britų šachmatų kompozitoriaus Džono Raiso ( John Michael Rice; g. 1937)[11] uždavinyje turime apjungtas Ruchlio ir Grimšo temas. Iliuziniame žaidime po pirmųjų juodųjų ėjimų, atliktų pagal Grimšo temą dviejuose variantuose: 1…Rd4 ir 1…Bd4, seka matai atitinkamai: 2.Žf4# ir 2.Žxe3#.

Sprendime po 1.d4! ėjimo įvyksta žaidimo kaita: matai išlieka tie patys, bet po kitų gynybinių ėjimų. O po ankstesniųjų ėjimų pagal Grimšo temą: 1…Rxd4 ir 1…Bdx4, seka kiti matai, atitinkamai: 2.Bc5# ir 2.Rc4#.

Tokia Ruchlio temos išraiška, kai ji išreikšta dviem teminiais variantais dviejose šachmatų uždavinio fazėse vadinama pilnąja Ruchlio tema.

Serbų šachmatų kompozitoriaus Marjano Kovačevičiaus (Marjan Kovačević; gim. 1957)[12] uždavinyje panaudota idealioji Ruchlio tema. Gynybinių ėjimų kaita tiems patiems matams panaudota keturiuose teminiuose variantuose.

Sprendinyje iš iliuzinio žaidimo variantų panaudoti net 6 ėjimai: dviejų variantų matai išlieka nepakitę, panaudojus kitų dviejų variantų ėjimus, ir tik po likusių ėjimų seka nauji matai.

Ukrainiečių šachmatų kompozitoriaus Valentino Rudenkos (Valentin Rudenko; 19382016 m.)[13] kompozicijoje turime paprastąją Ruchlio temą. Uždavinio sprendinyje išlieka tie patys matuojantys ėjimai prie kitų gynybinių ėjimų.

Džonas Raisas
he Problemist 1967
Chess zhor 22.png
Chess zver 22.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 22.png
Chess zhor 22.png
#2
Tiesioginis matas dviem ėjimais. Pilnoji Ruchlio ir Grimšo temos.

Iliuzinis žaidimas

1...Rd4[b] 2.Žf4#[B]

1...Bd4[d] 2.Žxe3#[C]

Sprendinys

1.d4! - grėsmė 2.Vf3#

Teminiai variantai

1...Bh3[e] 2.Žf4#[B]

1...Bh4[f] 2.Že3#[C]

1...Rxd4[b] 2.Bc5#[A]

1...Bxd4[d] 2.Rc4#[D]

Neteminiai variantai

1...Bxg2+ 2.Rxg2#

1...Vxe7/Vf5/Vg4/Vh3 2.Vc6#

1...Ve6 2.Vxe6#

1...Žxg5/Že5/Žd6 2.Ve5#[14]

Marjanas Kovačevičius
The Problemist 1993
Chess zhor 22.png
Chess zver 22.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 22.png
Chess zhor 22.png
#2
Tiesioginis matas dviem ėjimais. Idealioji Ruchlio tema.

Iliuzinis žaidimas

1...Vh2[a] 2.Žxh2#[A]

1...Vd2+[b] 2.Žxd2#[B]

1...Žb5[c] 2.Že5#[C]

1...Rb6[d] 2.Žd4#[D]

1...Vc1 2.Žh2#[A]/Žh4#/Že1#/Žd2#[B]

1...Rb4/Rc3/Rd2/Re1 2.Bxc7#

Sprendinys

1.Vb2! - grėsmė 2.Vb7#

1...Žb5[c] 2.Vxb5#[E]

1...Rb6[d] 2.Vxb6#[F]

1...Vd2[b] 2.Že5#[C]

1...Vh2[a] 2.Žd4#[D]

1...Rb4 2.Bxc7#

1...Bh2 2.Bc5#[15]

Valentinas Rudenka
Problemnomer 1958-1959
Chess zhor 22.png
Chess zver 22.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 22.png
Chess zhor 22.png
#2
Tiesioginis matas dviem ėjimais. Paprastoji Ruchlio tema.

Iliuzinis_žaidimas

1… Bxe3 2 Žf2#

1… Rxe3 2. Žxc3#

1… f5 2. Vxh1#

Sprendinys

1. Žc4! – grėsmė 2. Vf5#

1… Kd3 2. Žf2#

1… Kxd5 2. Žxc3#

1… Kf3 2. Vxh1#[16]

Ruchlio tema kuriami ne tik dviejų, bet ir trijų ėjimų šachmatų šachmatų uždaviniai. Ji naudojama, kuriant: tiesioginius[17][18], atvirkščio mato[19], pasakiškus[20] ir retro[21] šachmatų uždavinius.

Alfredas Dombrovskis
Latvijos čempionatas 1951
Chess zhor 22.png
Chess zver 22.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 22.png
Chess zhor 22.png
#3
Tiesioginis matas trimis ėjimais. Ruchlio tema.

Klaidinantis pėdsakas 1. Vg4? – grėsmė 2. Žxc2+ Rxc2 3. Vb4#

1... Rf4 2. Rd6+ Rxd6 3. Bxe3#

1... Vf4 2. Bxe3+ Vxe3 3. Rd6#, paneigimas 1... a1~!

Sprendinys

1. Žf4! – grėsmė 2. Bb3+ axb3 3. Vxb3#

Teminiai variantai

1... Bee6 2. Rd6+ Bxd6 3. Bxe3#

1... Bfe6 2. Bxe3+ Bxe3 3. Rd6#

Neteminiai variantai

1... a1~ 2. Žb5+ Kb2/b4 3. Žd3#[22]

Svenas Tromleris
24 Wola Gulowska 1996
Chess zhor 22.png
Chess zver 22.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 22.png
Chess zhor 22.png
S#2
Atvirkščias matas dviem ėjimais. Ruchlio tema trijose fazėse.

Klaidinantys pėdsakai

1. Rc5? - grėsmė 2. a4+ Kxc5#

1. ... Vxc5 2. Ra4+ Kxa4#

1. ... Rxc5 2. Va5+ Kxa5#, paneigimas 1. ... Ve6!

1. Rd6? - grėsmė 2. a4+ Kxc6#

1. ... Bxc6 2. Ra4+ Kxa4#

1. ... bxc6 2. Va5+ Kxa5#, paneigimas 1. ... dxc6!

Sprendinys

1. Bd6! - grėsmė 2. a4+ Kc5#

1. ... Vc5 2. Ra4+ Kxa4#

1. ... Rc5 2. Va5+ Kxa5#[23]

Venelinas Alaikovas
4. WCCT 1989-1992
Chess zhor 22.png
Chess zver 22.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 22.png
Chess zhor 22.png
S#3
Atvirkščias matas trimis ėjimais. Ruchlio tema.

Klaidinantis pėdsakas

1. Žb2? - grėsmė 2. Žd3+ Kxd6 3. Vxc5+ Žxc5#

1… Kxd6 2. Vf4+ e5 3. Vf6+ Žxf6#

1… exd6 2. Že6+ Kf5 3. Vg5+ Žxg5#. paneigimas 1… e6!

Sprendinys

1. Bf6! - grėsmė 2. Bf5+ Kd6 3. Vxc5+ Žxc5#

Teminiai variantai

1… exf6 2. Vc3+ Kf4,Kd6 3. Vxf6+ Žxf6#

1… Kxf6 2. Že6+ Kf5 3. Vg5+ Žxg5#

Neteminis variantas

1… e6 2. Vf4+ Kd4 3. Vd6+ Žxd6# [24]

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 1. „Рухлис, Ефим Наумович“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2020 spa. 6 d. 
 2. Шахматный словарь / гл. ред. Л. Я. Абрамов. – М.: Физкултура и спорт, 1964. – С. 606–607.
 3. „Ruchlio tema“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2018 spalio 17 d. 
 4. Antanas Vilkauskas. Šachmatų kompozicijos pagrindai. Vilnius: Mintis, 2002.— P. 267–269.
 5. „Ефим Наумович Рухлис (09-04-1925 - 05-02-2006) Ukrainian-Uzbek-Israeli composer (Efim Naumovich Rukhlis)“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2018 rugs. 28 d. 
 6. „Ефим Наумович Рухлис (09-04-1925 - 05-02-2006) Ukrainian-Uzbek-Israeli composer“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2018 spalio 17 d. 
 7. „Arthur James Mosely (11-02-1867 - 15-04-1930) Australian composer“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2018 spalio 24 d. 
 8. „Henry D'Oyly Bernard (02-03-1878 - 23-11-1954) British composer“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2020 spa. 6 d. 
 9. „Alberto Mari (14-06-1892 - 26-08-1953) Italian composer“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2018 rugs. 24 d. 
 10. „2018 m. Ruchlio temos uždaviniai“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2020 spa. 6 d. 
 11. „John Michael Rice (19-07-1937) British composer and Grandmaster“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2018 rugs. 24 d. 
 12. „Marjan Kovačević (08-04-1957) Serbian composer and Grandmaster“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2018 spalio 23 d. 
 13. „Валентин Федорович Руденко (19-02-1938 - 02-04-2016) Ukrainian composer and Grand Master“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2018 spalio 23 d. 
 14. „Rice, John Michael“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2018 spalio 18 d. 
 15. „Ковачевић, Марјан“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2018 spalio 26 d. 
 16. П. Зелепукин. Словаръ шахматной композиции. Киев: Здоровье, 1982. С. 141–142.
 17. „Dviejų ėjimų tiesioginiai uždaviniai Ruchlio tema“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2018 spalio 22 d. 
 18. „Trijų ėjimų tiesioginiai uždaviniai Ruchlio tema“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2018 spalio 22 d. 
 19. „Atvirkščio mato uždaviniai Ruchlio tema“ (vokiečių). Nuoroda tikrinta 2018 spalio 22 d. 
 20. „Pasakiški uždaviniai Ruchlio tema“ (vokiečių). Nuoroda tikrinta 2018 spalio 22 d. 
 21. „Retro uždaviniai Ruchlio tema“ (vokiečių). Nuoroda tikrinta 2018 spalio 22 d. 
 22. „Dombrovskis, Alfreds A.“ (anglų). Nuoroda tikrinta 2018 spalio 21 d. 
 23. „Sven Trommler“ (vokiečių). Nuoroda tikrinta 2018 spalio 22 d. 
 24. „Wenelin Alaikow“ (vokiečių). Nuoroda tikrinta 2018 spalio 20 d. 

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]