Regioninė saugumo sistema

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Regioninė saugumo sistema (RSS) – Rytų Karibų regiono tarptautinis susitarimas dėl kolektyvinės gynybos ir saugumo. RSS buvo sukurta iškilus poreikiui kolektyviai reaguoti į saugumui gresiančius pavojus, kurie turėjo neigiamos įtakos regiono stabilumui XX a. 8-ojo dešimtmečio pabaigoje ir 9-ojo dešimtmečio pradžioje. 1982 m. spalį keturios Rytų Karibų valstybių organizacijos narės Antigva ir Barbuda, Dominika, Sent Lusija ir Sent Vincentas ir Grenadinai pasirašė su Barbadosu Supratimo memorandumą „paprašius teikti abipusę pagalbą“. 1983 m. rugsėjį, gavęs nepriklausomybę, prie sistemos prisijungė Sent Kitsas ir Nevis, o 1985 m. sausį – Grenada. 1992 m. Supratimo memorandumas buvo atnaujintas, o 1996 m. kovą, Sent Džordže, Grenadoje, pasirašius sutartį, sistema įgijo teisinį statusą.

RSS yra „hibridinė“ organizacija: jos saugumo pajėgas sudaro kariuomenės ir policijos pareigūnai, kuriems vadovauja atitinkamos tarnybos.

Šiuo metu Regioninės saugumo sistemos narės yra:

Tikslai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

RSS buvo sukurta siekiant kolektyviai gintis nuo saugumui grėsmių, kurie neigiamai įtakojo regiono stabilumą XX a. 8-ojo dešimtmečio pabaigoje ir 9-ojo dešimtmečio pradžioje, bet pasibaigus Šaltajam karui ir sumažėjus išorinių grėsmių šalims narėms, RSS vaidmuo pasikeitė ir pastaruoju metu yra labiau sutelktas į kovą su narkotikais, terorizmu, nusikalstamumu ir šių reiškinių įtaka pilietinei visuomenei. Sistemos veikla šiuo metu taip pat apima mokymus, susijusius su bendromis sausumo ir jūrų operacijomis, nelaimių pasekmių šalinimo, ieškojimo ir gelbėjimo, kovos su narkotikais operacijomis, o pastaruoju metu ir kovos su terorizmu bei žvalgybos duomenų rinkimo ir dalijimosi jais veikla. RSS padėjo visose šalyse narėse įkurti Bendrus nacionalinius štabus, kurių vaidmuo yra stiprinti agentūrų koordinavimą ir informacijos sklaidą, siekiant paremti jūrų ir teisėsaugos agentūrų darbą, ypač kovos su narkotikais srityje. Nacionaliniai štabai taip pat koordinuoja bendras policijos, muitinės, imigracijos, pakrančių apsaugos ir krašto apsaugos pajėgų operacijas.

Pradiniame Supratimo memorandume buvo numatyta judri, nebiurokratiška organizacija, gebanti prireikus reaguoti į šalių narių saugumo poreikius. RSS funkcija yra bendradarbiaujant užtikrinti Rytų Karibų regiono stabilumą ir gerovę siekiant socialinio bei ekonominio vystimosi ir puoselėti demokratijos, asmens laisvės ir teisinės valstybės principus. Sistemos tikslai ir funkcijos yra skatinti šalių narių bendradarbiavimą šiose srityse:

 • Kova su prekyba nelegaliomis narkotinėmis medžiagomis ir jos prevencija,
 • Nacionalinio masto kritinės situacijos,
 • Paieška ir gelbėjimas,
 • Imigracijos kontrolė,
 • Žvejybos plotų apsauga,
 • Muitinės ir akcizo kontrolė,
 • Jūrų apsauga,
 • Gamtos ir kitos nelaimės,
 • Taršos kontrolė,
 • Kova su pavojais nacionaliniam saugumui,
 • Kontrabandos prevencija,
 • Atviros jūros įrenginių ir išskirtinių ekonominių zonų apsauga.

Struktūra[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Vadovybė[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Ministrų Taryba, kurią sudaro šalių narių ministrai, atsakingi už jų saugumą, yra aukščiausias sistemos politinė organizacija. Tarybos pirmininkas keičiasi kasmet ir yra skiriamas iš Tarybos narių šalių narių abėcėline tvarka.

Ministrų Taryba skiria regioninio saugumo koordinatorių, kurio pareiga yra vadovauti sistemos veiklai ir administravimui. Jis yra generalinis direktorius ir Centrinės ryšių tarnybos, kuri taip pat atlieka sistemos sekretoriato funkciją, vadovas.

Taip pat yra 10 saugumo vadovų: 7 policijos komisarai ir 3 šalių narių krašto apsaugos pajėgų karo vadai. Regioninio saugumo koordinatorius taip pat yra Saugumo vadovų komiteto pirmininkas.

Centrinė ryšių tarnyba yra RSS sekretoriatas. Jį sudaro šalių narių policijos ir krašto apsaugos pajėgų pareigūnai bei civiliai darbuotojai. Tarnyba atlieka sistemos operatyvinio štabo funkcijas. Svarbiausias jos tikslas yra koordinuoti RSS sutartyje išdėstytus nurodymus, siekiant užtikrinti šalių narių saugumą. Kiti tarnybos tikslai yra RSS vyriausybių vardu derėtis su regioninėmis agentūromis, administruoti Centrinį fondą, taip pat šalių narių vardu planuoti ir koordinuoti bendrus mokymus bei pratybas.

Daliniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pagrindiniai RSS elementai yra pakrančių apsaugos tarnybos ir specialiųjų pajėgų daliniai. Pakrančių apsaugos tarnybas sudaro policijos pajėgos, išskyrus Barbadosą, Antigvą ir Barbudą ir Sent Kitsą ir Nevį, kur jos yra pavaldžios krašto apsaugos pajėgoms.

Visos policijos pajėgos turi specialiųjų pajėgų dalinius. Barbadose jis vadinamas Specialiosios paskirties būriu, o Antigvoje ir Barbudoje – Specialiąja patruliavimo grupe. Šių dalinių sukarintus mokymus koordinuoja Centrinė ryšių tarnyba. Jų užduotis yra spręsti krizes, kurių negali suvaldyti policija.

Veikla[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Data RSS operacijos pavadinimas Šalis Priežastis
1983 Intervencija į Grenadą Grenada Atkurti valdžią Grenadoje
1989 Hugo Antigva, Montseratas ir Sent Kitsas ir Nevis Pagalba šalinant uragano Hugo pasekmes
1990 Perversmas Trinidadas ir Tobagas Nepavykusio karinio perversmo Trinidade ir Tobage pasekmės
1994 Vidaus saugumas Sent Kitsas ir Nevis Riaušės kalėjime
1995 Luisas, Merilin Antigva ir Sent Kitsas ir Nevis Pagalba šalinant uraganų Luisas ir Merilin pasekmes
1998 Džordžas Sent Kitsas ir Nevis Pagalba šalinant uragano Džordžas pasekmes
1998 Piktžolių graužikas Sent Vinsentas ir Grenadinai Kanapių naikinimas
2003 Bordelė Sent Lusija Kalinių perkėlimas į naują kalėjimą
2004 Ivano padarinių šalinimas Grenada Pagalba šalinant uragano Ivanas pasekmes
2006 Glenderis Barbadosas Sukilimas kalėjime
2010 Haitis Haitis Pagalba šalinant 2010 m. žemės drebėjimo Haityje pasekmes

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]