Rasa Bieliauskaitė

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
 Broom icon.svg  Šį puslapį ar jo dalį reikia sutvarkyti pagal Vikipedijos standartus.
Jei galite, sutvarkykite.


 NoFonti.svg  Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į šaltinius.
Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais.
Rasa Bieliauskaitė
Rasa Bieliauskaitė

Rasa Bieliauskaitė (gim. 1954 m. liepos 2 d.) – psichologė, individualiosios psichologijos analitikė, vaikų psichoterapeutė; viena iš individualiosios psichologijos pradininkių Lietuvoje (Lietuvos Individualiosios psichologijos draugijos steigėja, Individualiosios psichologijos instituto steigėja, A. Adlerio Individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacijos steigėja); šeimos ir asmens saviugdos centro „Bendrakeleiviai“ steigėja.

Išsilavinimas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

R. Bieliauskaitė nuo pat savo mokslinio kelio pradžios gilinosi į sutrikimų turinčių vaikų psichologiją bei psichologinę pagalbą jiems.

1978 m. Maskvos valstybiniame Lomonosovo universitete apgynusi diplominį darbą „Sunkių vaikų kai kurių asmenybės ypatumų tyrinėjimui“, įgijo psichologo ir psichologijos dėstytojo kvalifikaciją.

1985 m. už psichologijos mokslo disertaciją „Vaikų, sergančių juveniliniu reumatoidiniu artritu, psichologinės ypatybės ir psichologinė korekcija“, apgintą Leningrado V. Bechterevo Psichoneurologijos mokslo tyrimų institute, suteiktas socialinių mokslų daktarės laipsnis.

1995 m. Vilniaus universitete suteiktas docentės vardas.

2014 m. Miuncheno individualiosios psichologijos institute jai suteiktas individualiosios psichologijos analitikės, vaikų psichoterapeutės vardas.

Profesinė veikla[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

R. Bieliauskaitė yra dirbusi moksline bendradarbe, lektore Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institute, Vaiko ir motinos sveikatos apsaugos mokslinių tyrimų institute bei Vilniaus universitete, vėliau – docente Vilniaus universitete bei Rygos universitete. Universitetuose skaitė kursus: Raidos psichopatologija, Individualiosios psichologijos metodai klinikoje ir mokykloje, Vaikų konsultavimas, Individualaus psichologinio konsultavimo praktika, Bendravimo psichologija, Psichodinaminės raidos teorijos. Moksliniuose tyrimuose nagrinėjo įvairias psichologijos temas: įvairių somatinių ir psichikos sutrikimų turinčių vaikų ir paauglių diagnostiką, psichologinius ypatumus, patirtis, auklėjimą ir prisitaikymą, prievartą patyrusių vaikų psichologines traumas, dėl emigracijos nuo tėvų atskirtų vaikų psichologinius sunkumus, ikimokyklinukų miego ir jų psichologinio funkcionavimo sąsajas, vaikų psichologinį atsparumą, neįgalius vaikus auginančių tėvų gyvenimo uždavinių vykdymo sėkmingumą, nėščiųjų nerimą, vyrų suicidiškumą, kultūrinių traumų psichologinius aspektus ir kt. Vadovėliuose ir mokslo populiarinimo knygose aprašė asmenybės psichologiją, A. Adlerio terapiją, vaikų konsultavimo teorines paradigmas, individualiosios psichologijos metodų taikymą vaikų ir šeimos konsultavimui, žaidimo terapiją, žaidybinę choreoterapiją. Su bendraautoriais parengė psichologijos universitetinių studijų profesinės priežiūros modelį. Šiuo metu dėsto Vilniaus universitete neformaliosiose studijose „Psichodinaminės vaikų ir paauglių psichoterapijos programa“, rengiančiose vaikų ir paauglių psichoterapeutus.

R. Bieliauskaitė kaip ekspertė dalyvavo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Socialinių mokslų ekspertų komisijos, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo tarybos, Nepriklausomų ekspertų grupės prie Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos veiklose.

R. Bieliauskaitė yra viena iš individualiosios psichologijos pradininkių Lietuvoje, dalyvavusi organizuojant pirmuosius individualiosios psichologijos mokymus Lietuvoje nuo nepriklausomybės atkūrimo. Viena iš  Lietuvos individualiosios psichologijos draugijos (LIPD) steigėjų, buvusi  prezidentė. Viena iš Individualiosios psichologijos instituto (IPI) steigėjų, dalininkių ir dėstytojų, dirbusi IPI direktore; IPI – tai neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstaiga, organizuojanti įvairias studijų programas: nuo asmeninio patyrimo kursų suaugusiems, tėvų konsultavimo programų įvairiems specialistams iki individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės studijų. Dr. Rasa Bieliauskaitė su kolegomis įsteigė A. Adlerio Individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociaciją (AIPPAA), šiuo metu yra AIPPAA tarybos narė; asociacija vienija moksline, edukacine bei praktine veikla užsiimančius individualiosios psichologijos analitikus, psichoterapeutus bei kitus specialistus,  gilinančius A. Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos bei analizės žinias.

R. Bieliauskaitė yra viena iš šeimos ir asmens saviugdos centro „Bendrakeleiviai“ steigėjų ir valdybos narių; centras teikia specializuotą kompleksinę pagalbą skyrybas išgyvenantiems bei kitiems šios patirties paliestiems asmenims, užsiima šeimos krizių prevencija bei postvencija, asmens saviugda.

Leidiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Straipsniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

1. Barkauskienė R., Bieliauskaitė R. Specifinių mokymosi sutrikimų turintys paaugliai: patirtis mokykloje ir emociniai bei elgesio sunkumai. Kn.: Vaikų ir paauglių psichikos sveikata: mokyklos ir mokymosi kontekstas“. Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 19-32.

2. Barkauskienė R., Dervinytė-Bongarzoni A., Bieliauskaitė R., Jusienė R., Raižienė S. Ankstyvosios vaikų aktyvumo ir dėmesio sutrikimo diagnostikos galimybės. Medicina, 2009, nr. 10(45), p. 764-771.

3. Bieliauskaitė R. Laikas, šeima, atsakomybė. Vertybių nykimas. Dialogo kultūros institutas, 2008.

4. Bieliauskaitė R., Barkauskienė R. Mokymosi negalią turinčių vaikų elgesio ir emocijų sunkumai.  Medicina, 2002, nr. 4(38), p. 439-443.

5. Bieliauskaitė R., Garckija R., Jusienė R. Ikimokyklinio amžiaus bronchine astma sergančių vaikų psichologinio prisitaikymo, tėvų konfliktiškumo bei auklėjimo būdų sąsajos. Psichologija, 2009, nr. 40, p. 37 – 45.

6. Bieliauskaitė R., Grigienė D., Eimontas J., Grigutytė N. Nepriklausomybės pokyčių vertinimas: trys kartos Lietuvoje. – „Gyvenimas po lūžio: kultūrinių traumų psichologiniai aspektai“, sudarytoja D. Gailienė, Vilnius, Eugrimas, 2015, p. 48-85.

7. Bieliauskaitė R., Grigienė D., Eimontas J., Grigutytė N., Gailienė D. Po dviejų dešimtmečių: Gyvenimo nepriklausomoje Lietuvoje subjektyvių vertinimų analizė. „Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis“, 2014, nr. 38, p. 239–255.

8. Bieliauskaitė R., Jusienė R. Fenilketonurija sergančių vaikų emocijų ir elgesio problemos.  Psichologija, 2002, nr. 25, p. 28-42.

9. Bieliauskaitė R., Jusienė R.  The psychological adjustment of children with phenylketonuria. Baltic Journal of Psychology, 2003, nr. 1(3), p. 34-40.

10. Bieliauskaitė R., Kuraitė E. 7-10 metų berniukų, turinčių elgesio sunkumų, vidinės aš ir objektų reprezentacijos. Psichologija, 2011, nr. 44, p. 75-87.

11. Bieliauskaitė R., Pakalniškienė V. Vaikų patirtos prievartos ir jų traumavimo laipsnio ryšys. Psichologija, 2003, nr. 27, p. 19-31.

12. Garckija R., Jusienė R., Bieliauskaitė R., Petraitienė S. Bronchų astma sergančių vaikų elgesio bei emocijų sunkumų ir jų motinų naudojamų auklėjimo būdų sąsajos. Visuomenės sveikata, 2008, nr. 4(43), p. 37-83.

13. Giedraitytė M., Bieliauskaitė R. Psichologinis atsparumas vaikystėje: sampratos problematika. Psichologija, 2006, nr. 34, p. 7-18.

14. Giedraitytė M., Bieliauskaitė R. Vaikų, kurių tėvai išvykę iš Lietuvos, elgesio ir emocijų sunkumai: palyginimas su Lietuvos reprezentacinės imties duomenimis. International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 2010, nr. 7. p. 9-28.

15. Grigienė D., Skruibis P., Dadašev S., Klimaitė V., Geležėlytė O., Bieliauskaitė R. Vyrų suicidiškumo prielaidos. „Gyvenimas po lūžio: kultūrinių traumų psichologiniai aspektai“, sudarytoja D. Gailienė, Vilnius, Eugrimas, 2015, p. 234-248.

16. Jusiene R., Cimbalistiene L., Bieliauskaite R., Kucinskas V. The Psychosocial Effects of Phenylketonuria on Children and their parents, Baltic Journal of Psychology, 2002, vol. 3, No.1, p. 34-41.

17. Jusienė R., Raižienė S., Barkauskienė S., Bieliauskaitė R., Dervinytė-Bongarzoni A. Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinių ir elgesio sunkumų raiška Lietuvoje. Visuomenės sveikata, 2007, nr. 4(39), p. 46-54.

18. Matulaitė Horwood A.,  Bieliauskaitė R. The subjective content of psychological anxiety in the last month of pregnancy.  Acta medica Lituanica, 2005, nr. 2(12), p. 31-36.

Kitos publikacijos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

1. Balaišis M., Bieliauskaitė R., Čekuolienė D., Gailienė D., Gudaitė G., Kazlauskas E., Sargautytė R., Profesinės priežiūros mokymo programa: praktinės užduotys ir metodiniai nurodymai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008.

2. Bieliauskaitė R. Apie autorę.- Kn.: V.Satir. Daugybė tavo veidų. Vaga, Vilnius, 2005, p. 119-127 .

3. Bieliauskaitė R. Individualiosios psichologijos metodų taikymas vaikų ir šeimos konsultavimui. Kn.: Vaikų psichologinis konsultavimas. 2008, p. 84-105.

4. Bieliauskaitė R. Žaidimo terapija. Kn.: Vaikų psichologinis konsultavimas. 2008, p. 186-197.

5. Bieliauskaitė R., Zubienė E. A. Adlerio terapija (individualioji psichologija). Kn.: Psichoterapija: knyga profesionalams ir smalsiesiems / sudarė ir redagavo Eugenijus Laurinaitis, Raimundas Milašiūnas. 2008, p. 145-170.

Apdovanojimai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

2020 m. R. Bieliauskaitei už nuopelnus vaikų klinikinės psichologijos srityje suteiktas prof. A. Gučo vardo apdovanojimas[1].

Išnašos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]