Operacija Osen

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Operacija „Osen“ (rus. Операция «Осень», liet. „Ruduo“) – Lietuvos TSR 1951 m. rudenį įvykdyta trėmimo operacija, per kurią į atokius TSRS rajonus ištremtos 5139 šeimos (20357 žmonės).

Pasiruošimas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Okupacinė sovietų valdžia, siekdama greičiau pabaigti priverstinę kolektyvizaciją LTSR, 1951 m. rudenį pradėjo organizuoti kolektyvizacijai nepasiduodančių ūkininkų trėmimo operaciją. 1951 m. rugsėjo 5 d. TSRS Ministrų Taryba priėmė nutarimą „Dėl buožių su šeimomis iškeldinimo iš Lietuvos teritorijos“. Potvarkį pasirašė TSRS Ministrų Tarybos Pirmininkas Josifas Stalinas ir Ministrų Tarybos reikalų valdytojas Michailas Pomaznevas. Potvarkiu nutarta „visiems laikams iškeldinti į Krasnojarsko kraštą ir Tomsko sritį apie 4000 priešiškai prieš kolūkius veikiančių buožių su šeimomis“. Rugsėjo 6 d. įvyko LTSR MGB vadovybės posėdis ir instruktažas. Tremiamųjų sąrašus pavesta sudaryti vietinei administracijai ir partijos komitetams. Iki rugsėjo 28 d. MGB sričių valdybos parengė sąrašus, kuriuose 4215 šeimų (14950 žmonių) surašyti kaip buožės, nors į kolūkius įstoję buvo daugiau nei pusė jų. Sudaryti pagrindiniai (4007 ūkininkai su šeimomis) bei rezerviniai (998 ūkininkai su šeimomis) tremiamųjų sąrašai. Sąrašus patvirtino LTSR Ministrų Taryba. Rugsėjo 29 d. LKP(b) CK sekretorius Antanas Sniečkus pasirašė nutarimą „Dėl buožių ir jų šeimų iškeldinimo iš Lietuvos SSR teritorijos“: „iškeldinti už Lietuvos SSRS ribų maždaug 4000 buožių su šeimomis, kenkiančių kolūkiams“. MGB pavesta atlikti trėmimų operaciją, sričių komitetų sekretorius – Daniilą Šupikovą, Eduardą Ozarskį, Kazimierą Liaudį ir Motiejų Šumauską – organizuoti propagandinę kampaniją.

Kadangi nuo sąrašų patvirtinimo rugsėjo 29 d. iki trėmimo pradžios spalio 2 d. tepraėjo kelios dienos trėmimai pradėti nesudarius formalių trėmimo bylų. Trėmimo bylos sudarytos jau po ištrėmimo.

Trėmimai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Deportacija 1951 m. rudenį vyko keliais etapais:

Data Ištremta šeimų Ištremta žmonių Tremties vieta Pastabos
1951 m. rugsėjo 2021 d. 814 2987 Irkutsko sritis tremti partizanų giminaičiai, rėmėjai ir ryšininkai
1951 m. spalio 23 d. 4018 15537 Tomsko sritis ir Krasnojarsko kraštas tarp tremiamųjų – 5278 vaikai, 39 mirė perkėlimo metu
1951 m. lapkričio 30 d. <100 Altajaus kraštas, Bijsko rajonas tremti ūkininkai

Operacijai vadovavo LTSR valstybės saugumo ministras Piotras Kapralovas ir TSRS MGB įgaliotinis Jakovas Jedunovas. Vykdė 3818 MGB pareigūnų, 11270 MGB vidaus kariuomenės kariškių, stribų, milicininkų bei 8000 sovietų partinių aktyvistų. Vykdytojai buvo suskirstyti į per 3000 operatyvinių grupių (MGB operatyvinis darbuotojas, du stribai, du MGB kariai bei partiniai aktyvistai), tiesiogiai vykdžiusių trėmimus. Operatyvinė grupė buvo atsakinga už 1-3 šeimų trėmimą: pakelti šeimą (trėmimai vyko naktį), surašyti asmenis, patikrinti jų duomenis, neleisti pabėgti, pristatyti į geležinkelio stotyse įrengtus surinkimo taškus bei perduoti ešelono viršininkui, atsakingam už tremiamųjų pristatymą į paskirties vietą. Partiniai aktyvistai likdavo ūkiuose ir surašinėjo ištremtųjų paliktą turtą, kuris tapdavo kolūkine nuosavybe.[1][2]

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]