Marijonas Sviechovskis

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Marijonas Sviechovskis, lenk. Marian Świechowski (1882 m. gegužės 29 d. Kairiškėje, dab. Raseinių rajonas1934 m. spalio 26 d. Kaune) – Lenkijos valstybės ir visuomenės veikėjas, žurnalistas, masonas.

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Gimė Žemaitijos dvarininkų šeimoje, valdžiusių žemes ŠešuviesŽalpės upių slėniuose ir garsėjusių pasiekimais pienininkystėje. M.Sviechovskis mokėsi Šiaulių gimnazijoje kartu su būsimomis iškiliomis Lietuvos asmenybėmis: Konstantinu Šakeniu, Mykolu Biržiška, Jurgiu Čiurliu. Kartu su Zigmu Žemaičiu studijavo matematiką Odesos universitete, vėliau – Krokuvos universitete. Bandė patraukti lietuvių studentus lenkų tautinio atgimimo idėjomis.

M.Sviechovskio sudarytas Buvusios LDK tautų gyvenamų teritorijų ir politinis žemėlapis, 1921 m.

1918 m. dalyvavo lenkų kariškių kovose dėl Lvovo. Po to apsigyveno Varšuvoje, vadovavo Rytinių žemių generalinio komisariato Tautybių skyriui. 1919 m. Juzefui Pilsudskiui įteikė memorandumą, kuriame teigė, kad reikia nedelsiant pasiųsti lenkų kariuomenę į etnografinę Lietuvą. Generolui Liucijui Želigovskiui užėmus Vilnių, persikėlė į šį miestą ir dirbo Vidurinės Lietuvos kariuomenės vado civilinėje kanceliarijoje. Priklausė Kauno žemės laikinajam politiniam komitetui. Kartu su St.Nekrašu keliomis kalbomis išleido Buvusios LDK tautų gyvenamų teritorijų ir politinį žemėlapį, kuriuo bandė pagrįsti siūlomą bendros Lietuvos–Lenkijos valstybės modelį. Buvo išrinktas į Vidurinės Lietuvos seimą, o 1922 m. ir į Lenkijos Steigiamąjį suvažiavimą. 192327 m. Vilniuje redagavo laikraštį „Głos Wilna“, vadovavo Informacijos biurui WBI.

Nuo 1927 m. vėl gyveno ir dirbo Varšuvoje: Vidaus reikalų ministerijos tautybių skyriuje, po metų – Tautybių reikalų tyrimo instituto direktoriumi, Ministrų Tarybos Prezidiumo referentu tautybių reikalams. Rašė straipsnius į lietuviams nepalankų ketvirtinį žurnalą „Sprawy Narodowościowe“. Jo propaguojama unijinės Lietuvos–Lenkijos valstybės idėja to meto Varšuvoje jau ėmė blėsti. Kartais užtardavo Vilniaus krašto lietuvius, kai į jį buvo kreipiamasi. M.Smiechovskis buvo renkamas ir į Pasaulio lenkų sąjungos vadovaujančius organus.

Gavęs Lietuvos Respublikos vizą, vasaromis lankydavosi gimtosiose vietose Žemaitijoje. 1934 m. prie Žiežmarių pateko į automobilių avariją, sužeistas gydėsi Dr.Zacharino klinikose Kaune, bet įsisenėjusi tuberkuliozė nebeleido pasveikti. Buvo palaidotas gimtinėje, dalyvaujant Vilniaus universiteto rektoriui Vitoldui Stanevičiui, senatoriui Bronislovui Kržižanovskui, „Kurier Wileński“ redaktoriui Kazimierui Okuličiui ir kt. atvykusiems iš Lenkijos aukštiems svečiams.

Bibliografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

  • Żywioł polski na ziemiach litewskich: ze szczególnym uwzględnieniem obszarów okupowanych przez mocarstwa centralne: stosunki ludnościowe i własność ziemska / szkic statystyczny z mapką i tablicami w tekście – Księgarnia Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, apie 1917
  • The Lithuanian problem: Two political maps with observations and tables of statistics – Issued by the Provisory Political Commitee of the Kowno, apie 1920
  • Problem litewski: dwie mapy polityczne z tekstem i tablicą statystyczną – Wydawnictwo Tymczasowego Komitetu Politycznego Ziemi Kowieńskiej, po 1920
  • Le problème Lithuanien: deux cartes politiques avec text et tableau statistique – Edition du Comité Politique Provisoire des terres de Kowno, po 1920
  • Carte etnographique et politique des territoires de l'ancien Grand Duché de Lithuanie avec le tableau statistique – Edition du Comité Politique Provisoire des terres de Kowno, 1921
  • The ethnographical and political card of the territories of the old Great Duchy of Lithuania with a Table of Statistics – Issued by the Provisory Political Commitee of the Kowno lands, 1921
  • Le probleme Lithuanien – Edition du Comité Politique Provisoire des terres de Kowno

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]