Lotynų kalbos linksniavimas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
   Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į patikimus šaltinius.
Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais.

Lotynų kalbos linksniavimas – tai lotynų kalbos linksniuojamųjų kalbos dalių kaitymas linksniais. Kaip ir lietuvių kalboje, linksniuojama kaitant fleksijas žodžių galūnėse. Linksniuojami žodžiai yra daiktavardžiai, būdvardžiai ir dalyviai, skaitvardžiai, įvardžiai.

Lotynų kalboje yra penkios daiktavardžių linksniuotės, nustatomos iš vienaskaitos kilminko (gen. sg.) galūnės. Būdvardžiai linksniuojami pagal pirmas tris. Kaip ir daiktavardžiai, pirmos linksniuotės būdvardžiai yra moteriškos giminės, antros – vyriškos ir bevardės, o trečios – visų giminių.

Linksniuotė Nōm. sg. Gen. sg. Žodyninis modelis
I
II
III
IV
V
-ae

-is
-ūs
-ēī
  
lingua
hortus
nūbēs
frūctus  
diēs
lingu-ae
hort-ī
nūb-is
frūct-ūs  
di-ēī
lingua, ae f kalba
hortus, ī m daržas
nūbēs, is f debesis  
frūctus, ūs m vaisius
diēī, ēī f diena

Linksniuotės[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

I links. II linksniuotė
mot. g. vyriškos giminės daiktavardžiai bevard. g.
Nōminātīvus
Genetīvus
Datīvus
Accūsātīvus
Ablātīvus
Vocātīvus¹
lingua
linguae
linguae
linguam
linguā
lingua
populus
populī
populō
populum
populō
popule
puer
puerī
puerō
puerum
puerō
puer
ager
agrī
agrō
agrum
agrō
ager
vir²
virī
virō
virum
virō
vire
verbum³
verbī
verbō
verbum³
verbō
verbum
Nōminātīvus
Genetīvus
Datīvus
Accūsātīvus
Ablātīvus
Vocātīvus
linguae
linguārum  
linguīs
linguās
linguīs
linguae
populī
populōrum  
populīs
populōs
populīs
populī
puerī
puerōrum  
puerīs
puerōs
puerīs
puerī
agrī
agrōrum  
agrīs
agrōs
agrīs
agrī
virī
virōrum  
virīs
virōs
virīs
virī
verba³
verbōrum  
verbīs
verba³
verbīs
verba
  1. Išskyrus pirmos linksniuotės vyriškos giminės daiktavardžius, kurie baigiasi – us (taip žodį vir 'vyras'), šauksmininkas yra toks pats kaip vardininkas. Vardų, kurie baigiasi – ius ir žodžio fīlius 'sūnus' šauksmininko forma yra -ī: mī fīlī 'mano sūnau'.
  2. Žodis vir 'vyras' yra vienintelis kuris baigiasi – ir.
  3. Bevardės giminės vardininkas ir galininkas visada, abiejuose skaičiuose ir visose linksniuotėse, yra tapatūs. Toks pats ir šauksmininkas, nes sutampa su vardininku.
III linksniuotė
priebalsinio kamiengalio linksniuojamieji žodžiai balsinio kamiengalio linksniuojamieji žodžiai
vyriškos ir moteriškos giminių bevardės g. bevardės g. mot. g.
Nōminātīvus
Genetīvus
Datīvus
Accūsātīvus
Ablātīvus
Vocātīvus
homō
hominis
hominī
hominem
homine
homō
ōrātor
ōrātōris
ōrātōrī
ōrātōrem
ōrātōre
ōrātor
vōx
vōcis
vōcī
vōcem
vōce
vōx
nōmen
nōminis
nōminī
nōmen
nōmine
nōmen
corpus
corporis
corporī
corpus
corpore
corpus
exemplar
exemplāris
exemplārī
exemplar
exemplārī
exemplar
mare
maris
marī
mare
marī
mare
secūris
secūris
secūrī
secūrim
secūrī
secūris
vīs¹


vim
vī
Nōminātīvus
Genetīvus
Datīvus
Accūsātīvus
Ablātīvus
Vocātīvus
hominēs
hominum
hominibus
hominēs
hominibus  
hominēs
ōrātōrēs
ōrātōrum
ōrātōribus
ōrātōrēs
ōrātōribus  
ōrātōrēs
vōcēs
vōcum
vōcibus
vōcēs
vōcibus  
vōcēs
nōmina
nōminum
nōminibus
nōmina
nōminibus  
nōmina
corpora
corporum
corporibus
corpora
corporibus
corpora
exemplāria
exemplārium
exemplāribus
exemplāria
exemplāribus  
exemplāria
maria
marium
maribus
maria
maribus  
maria
secūrēs
secūrium
secūribus
secūrēs
secūribus  
secūrēs
vīrēs
vīrium
vīribus
vīrēs
vīribus  
vīrēs
  1. Žodis neturi visų liksnių.
III linksniuotė IV linksniuotė V linksniuotė
mišriai linksniuojami
visų g. vyr. g. bevard. g. mot. g.
Nōminātīvus
Genetīvus
Datīvus
Accūsātīvus
Ablātīvus
Vocātīvus
fīnis
fīnis
fīnī
fīnem
fīne
fīnis
nox
noctis
noctī
noctem
nocte
nox
cor
cordis
cordī
cor
corde
cor
frūctus
frūctūs
frūctuī
frūctum
frūctū
frūctūs
gelu
gelūs
gelū
gelu
gelū
gelu
s
reī
reī
rem
rē
s
diēs
diēī
diēī
diem
diē
diēs
Nōminātīvus
Genetīvus
Datīvus
Accūsātīvus
Ablātīvus
Vocātīvus
fīnēs
fīnium
fīnibus
fīnēs
fīnibus  
fīnēs
noctēs
noctium
noctibus
noctēs
noctibus  
noctēs
corda
cordium /-um
cordibus
corda
cordibus  
corda
frūctūs
frūctuum  
frūctibus
frūctūs
frūctibus
frūctūs
gelua
geluum  
gelibus
gelua
gelibus
gelua
s
rum  
bus
s
bus
s
diēs
diērum  
diēbus
diēs
diēbus
diēs

Žodžių linksniavimo lentelėse reikšmės: lingua, ae - kalba; liežuvis; populus, ī - tauta; bendruomenė, liaudis; populiacija, romėnų tauta, romėnų liaudis (- populus romanus); puer, erī - vaikas; berniukas; bernas; berniuko jaunametystės metai; ager, agrī - laukas; žemės gabalas; žemės dalis, regionas; paviršiaus kraštovaizdis; žemė, dirva; vir, ī - vyras; žmogus vyras; verbum, ī - žodis, "vardas", pavadinimas; patarlė, posakis; (gramatika) veiksmažodis; žodis, vokabilis; mįslė, alegorija; tipažas; homō, inis - žmogus, asmuo; senioras; ōrātor, is - oratorius, kalbėtojas; vōx, vōcis - balsas; (gramatika) rūšis (veikiamoji, neveikiamoji); garsas, šnekos; nōmen, inis - vardas; vidurinysis trijų dalių laisvojo asmens vardas; titulas; (gramatika) vardažodis (t. y. daiktavardis, būdvardis, įvardis, artikelis ar skaitvardis); corpus, oris - kūnas; žmogaus ar gyvūno kūno minkštieji audiniai; (perkeltinė prasmė) mediena po žieve; (viduramžių) raštų visuma, rinkinys (vieno autoriaus ar temos); exemplar, āris - pavyzdys; mare, maris - jūra; secūris, is - kirvis; vīs - jėga; smurtas; užpuolimas, prievartavimas; fīnis, is - pabaiga, galas; riba; paskirtis; nox, noctis - naktis; sapnas; (perkeltine) sumišimas; frūctus, ūs - pasitenkinimas; vaisius; derlius, produkcija, "gamta", "pagamda"; gelu, ūs - šaltis; šaltis, šalna; rēs, eī - dalykas; reikalas; valstybė, respublika, komunalinis valdymas, komunalinis policinimas; diēs, diēī (vyr., mot. g.) - diena (datos prasme dažnai mot. g.).