Pereiti prie turinio

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija (LSSA) – juridinio asmens teises turinti ne pelno organizacija, siekianti spręsti savo narių bendrąsias problemas, atstovauti narių bendriesiems interesams, koordinuoti narių kryptingą veiklą patirties dalijimuisi, kvalifikacijos kėlimui bei teisėtai gynybai, stiprinti vietos savivaldą. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija užregistruota 2001 m. birželio 22 d.

Lietuvoje yra 60 savivaldybių (8 miestų), kuriose yra 536 seniūnijos – savivaldybių administracijų struktūriniai teritoriniai padaliniai arba filialai. Didžiausia savivaldybė yra sostinės Vilniaus miesto (542287 gyventojai ir 21 seniūnija), o mažiausia – Neringos savivaldybė (2700 gyventojų, 2 seniūnijos). Seniūnas yra seniūnijos vadovas. Asociacijos nariais yra 295 seniūnai.

Aukščiausioji asociacijos atstovaujamoji institucija yra asociacijos narių suvažiavimas. Suvažiavime seniūnams atstovauja delegatai pagal turimas kvotas. Suvažiavimas tvirtina ir keičia asociacijos įstatus, 2 metų laikotarpiui renka Tarybą, tarybos pirmininką, vicepirmininkus – apskrities koordinatorius ir revizorių. Suvažiavimas nustato ir keičia asociacijos narių įnašų ir mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką.

Tarp suvažiavimų asociacijai vadovauja Taryba. Tarybą sudaro po vieną nuo savivaldybes deleguotą asociacijos narį, tarybos pirmininkas, vicepirmininkai. Tarybos pirmininkas koordinuoja asociacijos veiklą, atstovauja asociacijai Lietuvos savivaldybių asociacijoje, LR Seime, Vyriausybėje, Prezidentūroje, Nevyriausybinėse organizacijose bei užsienio valstybių savivaldybių ir tarptautinėse vietos savivaldos organizacijose.

Asociacijos veikla grindžiama narių savarankiškumo, valdžios decentralizavimo, kolegialumo, teisėtumo, demokratiškumo, skaidrumo ir atsakomybės principais.

Asociacija, koordinuoja ir skatina bendradarbiavimą tarp Lietuvos seniūnijų, teikia seniūnams konsultacijas, jiems atstovauja ir gina; stiprina vietos valdžios, verslo sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų savitarpio supratimą ir partnerystę, skatina aktyvų piliečių dalyvavimą vietos valdžios institucijoms priimant sprendimus, stiprina bendruomeninio judėjimo plėtrą; teisės aktų nustatyta tvarka teikia pasiūlymus ir dalyvauja rengiant bei svarstant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus susijusius su seniūnijų, bendruomenių veikla; organizuoja seniūnų mokymą. Asociacija bendradarbiauja su organizacijomis, atstovaujančiomis kitų subjektų bendriems interesams.

Asociacija bendradarbiauja su Lietuvos savivaldybių asociacija/LSA/, Kaimo bendruomenių sąjunga, Labdaros fondu „Lietuvos – JAV iniciatyvos“ /LUSI/ ir užsienio kolegomis – Latvijos vietos ir regionų vykdomųjų direktorių asociacija, Lenkijos kaimiškųjų savivaldybių sajunga.

2006 m. Algirdas Strelčiūnas

  • 2016 m. Kęstutis Vilkauskas
  • 2020 m. Rolandas Bružas[1]