Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinis sporto centras

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
(Nukreipta iš puslapio Lietuvos olimpinis sporto centras)
Jump to navigation Jump to search
 Revision.svg  Manoma, kad šis straipsnis yra beviltiškas.
Jo turinys, struktūra, stilius ar kitos savybės yra tokios, kad jo neįmanoma pritaikyti enciklopedijai.
Priežastis atskirai nesukonkretinta, bet jei ji neakivaizdi, tai gali būti nurodyta istorijoje ar aptarime.
Jei galite parašyti šį straipsnį iš naujo, tegul ir kelis kartus mažesnį, taip ir padarykite!

Koordinatės: 54°42′31″š. pl. 25°14′36″r. ilg. / 54.708537°š. pl. 25.243382°r. ilg. / 54.708537; 25.243382

Lietuvos olimpinis sporto centras

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinis sporto centras (LOSC) – biudžetinė įstaiga, vykdanti neformaliojo švietimo programas, rengianti perspektyvinės ir olimpinės pamainos sportininkus bei olimpinės rinktinės kandidatus olimpinėms žaidynėms, pasaulio ir Europos čempionatams bei kitoms tarptautinėms varžyboms.

LOSC steigėjas – Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

 Emblem-paragraph.svg  Straipsnio tekstas ar jo dalis yra teisės akto ar jo fragmento kopija, kurią dar reikia pritaikyti Vikipedijai.
Pritaikykite pateiktą medžiagą Vikipedijai – perrašykite enciklopediniu stiliumi, apibendrinkite ar pan. Galite pateikti pasiūlymų diskusijose.

Veikla[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Svarbiausi LOSC uždaviniai:

 • Rengti olimpinių rinktinių sportininkus ir koordinuoti jų rengimo vyksmą olimpinėms žaidynėms, pasaulio, Europos čempionatams, kitoms tarptautinėms varžyboms;
 • Rengti perspektyvius, talentingus sportininkus – pamainą olimpinėms rinktinėms;
 • Bendradarbiauti su vietos savivaldos sporto organizacijomis, sporto šakų federacijomis rengiant sportininkus pagrindinėms varžyboms;
 • Teikti metodinę pagalbą sporto mokymo įstaigoms, kad jos sportinio rengimo darbą vykdytų pagal šiuolaikinės treniruotės organizavimo principus ir metodikas.

LOSC, organizuodamas sportininkų rengimą olimpinėms žaidynėms, pasaulio, Europos čempionatams ir kitoms tarptautinėms varžyboms, bendradarbiauja su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldos institucijomis, sporto mokymo įstaigomis, klubais ir užsienio sporto organizacijomis.

Funkcijos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

LOSC vykdo šias funkcijas:

 • Pagal Departamento patvirtintus geriausių sportininkų atrankos kriterijus iš miestų ir rajonų sporto padalinių bei šalies sporto šakų federacijų pateiktų sportininkų sąrašų atrenka sportininkus rengtis vasaros ir žiemos olimpinėms žaidynėms; tuo tikslu:
  • organizuoja visų atrinktų sportininkų pedagoginius, mokslinius, medicininius tyrimus, kad būtų nustatyta jų sveikatos būklė ir galimybės toliau tobulėti (ypač didinti treniruotės krūvių apimtį ir intensyvumą) rengiantis svarbiausioms varžyboms,
  • teikia tvirtinti Departamentui olimpinių rinktinių sportininkų sąrašus,
  • pasitelkęs trenerius, sporto medikus ir kitus sporto specialistus rengia daugiametęs sportininkų rengimo tikslines programas ir metinius rengimo planus;
 • Lietuvos olimpinių rinktinių sportininkams, pagal patvirtintas metines tikslines rengimo programas:
  • kartu su suinteresuotomis šalies sporto organizacijomis sudaro sportinio rengimo darbo, jo kontrolės, dalyvavimo sporto varžybose metinį organizacinį planą-grafiką, numato jo finansavimo poreikį ir šaltinius,
  • atitinkamais sportinio rengimo mezociklais (įvadiniu, baziniu, kontroliniu, parengiamuoju, priešvaržybiniu, varžybų) organizuoja sporto stovyklas,
  • užtikrina sportinio rengimo darbo, varžybinės veiklos metodinį, mokslinį, medicininį, informacinį aprūpinimą,
  • organizuoja atsigavimą, gydymą ir reabilitaciją po didelių treniruotės krūvių, ligų ir traumų,
  • užtikrina teorinį ir psichologinį rengimą, jų moralės ir valios savybių ugdymą, patriotinį auklėjimą;
 • Su olimpinių rinktinių sportininkais sudaro sutartis, kuriose numatomi tarpusavio įsipareigojimai;
 • Koordinuoja Lietuvos olimpinių rinktinių sportininkų, kurie sportuoja užsienio sporto klubuose rengimo vyksmą:
   • palaiko nuolatinius ryšius su Lietuvos olimpinių rinktinių sportininkų sporto organizacijų vadovais, sportininkų treneriais,
   • koordinuoja sporto organizacijų, kuriose sportuoja kandidatai, tikslinių metinių pasirengimo planų suderinimą su šalies svarbiausiais metiniais tikslais,
   • teikia Lietuvos olimpinės rinktinės sportininkui, jei yra poreikis, jo treneriui ar organizacijai, kurioje treniruojasi sportininkas, paslaugas ar pasiūlymus organizaciniais, metodiniais klausimais,
   • atvykus sportininkui į Lietuvą, organizuoja pedagoginius, mokslinius, medicininius tyrimus, kad būtų nustatytos sportininko galimybės ir sveikatos būklė, prireikus siūlo atsigavimo, gydymo priemones, reabilitaciją po traumų,
   • tarptautinių ir Lietuvos įstatymų nustatyta tvarka gina sportininkų teises, rūpinasi socialinėmis reikmėmis;
 • Rengia Lietuvos olimpinės pamainos sportininkus kitoms (po artimiausiųjų) olimpinėms žaidynėms ar organizuoja jų rengimo vyksmą; tuo tikslu LOSC atlieka šias funkcijas:
  • pagal Departamento patvirtintus kriterijus kartu su miestų, rajonų sporto organizacijomis ir šalies sporto šakų federacijomis atrenka olimpinės pamainos sportininkus, galinčius rengtis kitoms vasaros ir žiemos olimpinėms žaidynėms,
  • organizuoja visų atrinktų olimpinės pamainos sportininkų pedagoginius, mokslinius, medicininius tyrimus, kad būtų nustatyta jų sveikatos būklė ir tolesnio tobulėjimo galimybės,
  • teikia tvirtinti Departamentui olimpinės pamainos rinktinių, sportininkų sąrašus,
  • pasitelkęs trenerius, sporto medikus ir kitus sporto specialistus rengia daugiametes olimpinės pamainos sportininkų rengimo tikslines programas ir metinius rengimo planus,
  • olimpinės pamainos sportininkams užtikrina gyvenimo (jeigu to reikia), maitinimosi, mokymosi (pagrindinio mokslo) ir treniravimosi sąlygas,
  • organizuoja olimpinės pamainos sportininkų sportinio rengimo mokslinį valdymą;
 • užtikrina optimalias gyvenimo, mokymosi, maitinimosi, treniravimosi sąlygas talentingiems ir perspektyviems sportininkams, kurie po dviejų olimpinių keturmečių galės ginti šalies sportinę garbę olimpinėse žaidynėse; tam LOSC:
  • kartu su sporto mokslininkais, medikais, treneriais pagal LOSC patvirtintus kriterijus, atrenka geriausius jaunuosius sportininkus į LOSC pastovią sudėtį, kurią sudaro gabūs ir ypač talentingi sportininkai, neturintys tinkamų sąlygų tobulinti sportinį meistriškumą gyvenamojoje vietoje bei kintamą sudėtį, kurią sudaro sportininkai, Lietuvos Respublikos atitinkamo amžiaus sporto šakos rinktinės nariai, atvykę pagal nustatytą grafiką tam tikrą laiką treniruotis ir dalyvauti varžybose, moksliniams-medicininiams tyrimams atlikti, reabilitacijai, gydymui po ligų ar traumų,
  • užtikrina sportininkų išsaugojimą daugiametėje rengimosi sistemoje, nuoseklią treniruotės krūvio apimties ir intensyvumo proporcijų kaitą bazinės specializacijos, pirminių laimėjimų, didžiausiųjų laimėjimų, rezultatų stabilizacijos amžiaus zonose,
  • racionaliai planuoja ir vykdo sportinio rengimo darbą, jo atlikimą, papildomas priemones (specialų maitinimą, atsigavimą ir kitas priemones), kad perspektyvinės pamainos sportininkai geriausius rezultatus pasiektų svarbiausiose metų, keturmečio ciklo ir daugiametėje sistemoje numatytose varžybose;
 • ugdo ir lavina rengiamų sportininkų sveiką asmenybę, puoselėja dvasines, psichines ir fizines žmogaus galias, skatina gerai mokytis (perspektyvinės pamainos sportininkus), būti gerais, dorais ir sąžiningais savo šalies patriotais bei piliečiais.

Istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

1986 m. rugsėjo 1 d. pradėjo veikti Respublikinė bendrojo lavinimo Vilniaus sporto mokyklainternatas.

Vėliau – Respublikinė Vilniaus aukštesnioji olimpinio rezervo mokykla, Respublikos rinktinių rengimo centras, Respublikos sportininkų rengimo centras.

Nuo 1997 m. vasario 17 d. – LOSC.

Nuo 2016 m. vidurio Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės siaurino LOSC funkcijas. 2016 m. uždaryta Perspektyvinės pamainos sportininkų rengimo programa, nuo 2017 m. pradžios – Lietuvos olimpinės pamainos sportininkų rengimo programa, nuo 2018 m. pradžios – Lietuvos olimpinės rinktinės sportininkų rengimo programa.

Nuo 2018 m. pradžios LOSC veiklos paskirtis yra  užtikrinti tinkamą valstybės sukurtos ir LOSC perduotos valdyti sporto ir gyvenamosios paskirties infrastruktūros eksploatavimą sportininkų rengimo, kūno kultūros ir sporto renginių organizavimo ir kitos visuomenei naudingos veiklos tikslais.

Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 dienos Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro pavadinimas pakeistas į „Lietuvos sporto centras“ (LSC).

Nuo 2021 m. sausio 1 dienos Lietuvos sporto medicinos centras yra prijungtas prie Lietuvos sporto centro ir tampa Lietuvos sporto centro sporto medicinos departamentu.

Buveinė – Ozo g. 39, LT–07171 Vilnius.

Direktoriai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 • Linas Tubelis

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]