Sąrašas:Lietuvos mokslo institutai

Puslapis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
(Nukreipta iš puslapio Lietuvos mokslo institutai)
   Šiame straipsnyje bent dalis informacijos yra pasenusi.
Jeigu galite, atnaujinkite informaciją ir ištrinkite šį pranešimą.

Lietuvoje yrа 17 valstybės mokslo institutų:

Biochemijos institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Internetinis adresas – www.bchi.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • mikroorganizmų genų struktūros ir ekspresijos bei ląstelės metabolinių sistemų reguliavimo tyrimai;
 • eukariotinės ląstelės signalinių sistemų veikimo ir reguliavimo tyrimai;
 • biologinių katalizatorių struktūros, funkcionavimo ir praktinio naudojimo tyrimai;
 • aminorūgščių, angliavandenių ir heterociklų darinių – biologinių procesų moduliatorių sintezės ir savybių tyrimai.

Biotechnologijos institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Internetinis adresas – www.ibt.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • įvairios paskirties rekombinantinių baltymų cheminiai, biologiniai ir technologiniai tyrimai;
 • genų veiklos tyrimai mielėse;
 • restrikcijos ir modifikacijos reiškinio molekuliniai genetiniai tyrimai.

Botanikos institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Plačiau – Botanikos institutas, internetinis adresas – www.botanika.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • Lietuvos botaninė įvairovė: identifikavimas ir apibendrinimas bendrijų lygiu;
 • genetiniai ir fiziologiniai augalų produktyvumo pagrindai: augimą ir produktyvumą lemiančių genetinių ir fiziologinių procesų valdymo galimybių tyrimai;
 • Lietuvos mikobiotos įvairovė: identifikavimas ir apibūdinimas rūšių lygiu; mikroorganizmų bendrijų formavimosi dėsningumai.

Chemijos institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Internetinis adresas – www.chi.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • elektrocheminių, katalizinių ir sorbcinių procesų tirpaluose tyrimas ir jų praktinis naudojimas;
 • medžiagotyra ir metalų korozija;
 • ekologinė chemija;
 • organinių junginių spektroelektrochemija, sintezė ir tyrimas.

Fizikos institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Plačiau – Fizikos institutas. Internetinis adresas – www.fi.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • aplinkos fizika ir chemija: vyksmai atmosferoje ir hidrosferoje, aplinkos taršos dėsningumų tyrimai, foninės ir antropogeninės taršos bei radioekologinis monitoringas;
 • molekulinė biofizika ir cheminė fizika: dinaminiai vyksmai baltymuose, polimeruose ir organizuotose molekulinėse struktūrose;
 • branduolinės spektroskopijos metodų plėtojimas ir naudojimas, aplinkos radionuklidų ir radioekologinio monitoringo tyrimai;
 • netiesinės optikos bei spektroskopijos metodų plėtojimas ir naudojimas, lazerių kūrimas ir taikymas.

Geologijos ir geografijos institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Internetinis adresas – www.geo.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • Žemės gelmių sandaros, savybių, jų raidos ir išteklių susidarymo tyrimai;
 • klimato, hidrosferos ir geologinės aplinkos struktūros, būklės ir kaitos tyrimai, procesų analizė ir prognozė, apsaugos bei tausojančio naudojimo pagrindimas ir geotechnologijos;
 • Baltijos jūros ir kranto zonos geosistemų tyrimai, kaitos prognozavimas;
 • Lietuvos kraštovaizdžio ir visuomeninių geografinių procesų analizė bei prognozė, kartografinis modeliavimas ir teritorijų planavimo mokslinis pagrindimas.

Kultūros, filosofijos ir meno institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Internetinis adresas – www.kfmi.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • Lietuvos kultūros formavimosi ir raidos tyrimai;
 • komparatyvistiniai kultūros ir filosofijos tyrimai;
 • Lietuvos filosofijos istorijos tyrimai;
 • šiuolaikinės filosofijos tyrimai;
 • Lietuvos meno raidos tyrimai.

Lietuvių kalbos institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Internetinis adresas – www.lki.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • lietuvių kalbos leksikologija, leksikografija ir gramatinės sandaros tyrimai;
 • lietuvių kalbos istorijos, tarmių ir sociolingvistiniai tyrimai;
 • lietuvių kalbos funkcionavimo visuomenėje ir terminologijos tyrimai;
 • lietuvių onomastikos tyrimai.

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Internetinis adresas – www.llti.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • Lietuvos literatūros istorijos tyrimai;
 • dabartinio literatūros proceso ir literatūros teorijos tyrimai;
 • lietuvių tautosakos (dainuojamosios, pasakojamosios ir smulkiosios) istorinių ir teorinių problemų, tipologinių sistemų ir varijavimo procesų tyrimai.

Lietuvos energetikos institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Internetinis adresas – www.lei.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • energetikos ūkio planavimo metodų kūrimas, energetikos objektų saugumo, patikimumo, poveikio aplinkai, efektyvaus energijos vartojimo ir atsinaujinančiųjų energijos šaltinių tyrimai;
 • tyrimai šiluminės fizikos, skysčių ir dujų mechanikos ir metrologijos srityse;
 • sudėtingų sistemų modeliavimas, jų valdymo metodikų ir kontrolės techninių priemonių kūrimas;
 • energetikos sistemų konstrukcinių elementų ilgaamžiškumo ir naujų daugiafunkcinių medžiagų technologijų tyrimai;
 • degimo ir plazminių procesų tyrimai kuro taupymo, aplinkos taršos mažinimo ir medžiagų terminio nukenksminimo srityse.

Lietuvos istorijos institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Internetinis adresas – www.istorija.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI amžiaus pradžios (istorija ir istoriografija, pagalbiniai istorijos mokslai ir t.t.);
 • Lietuvos archeologija, proistorės tyrimai;
 • etnologija: kultūrinis, socialinis ir teritorinis tapatumas;
 • Lietuvos Metrikos ir kitų Lietuvos istorijos šaltinių tyrimas ir publikavimas;
 • Lietuvos miestų atsiradimas, raida ir visuomeninė reikšmė.

Lietuvos miškų institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Internetinis adresas – www.mi.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • miško ekosistemų biologinės įvairovės ir tvarumo tyrimai;
 • miškų atkūrimo, produktyvumo didinimo, apsaugos ir naudojimo technologijos;
 • miškų genetinių išteklių išsaugojimo, miško medžių selekcijos, miškų turtinimo ir miško atkūrimo technologijų tyrimai;
 • miškų politika, socialinės ir ekonominės problemos nuosavybės rūšių kaitos sąlygomis.

Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Internetinis adresas – http://www.lsdi.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • augalų biologijos ir biotechnologijos pagrindų plėtojimas, sodo ir daržo augalų veislių išvedimas, jų genofondo tyrimas, saugojimas ir turtinimas;
 • sodo ir daržo augalų agrobiologiniai ir ekologiniai tyrimai, dauginimo ir auginimo technologijų kūrimas;
 • vaisių, uogų ir daržovių kokybės tyrimai, jų laikymo ir perdirbimo būdų optimizavimas, biologiškai vertingų produktų kūrimas naudojant sodo ir daržo augalų bioįvairovę.

Lietuvos žemdirbystės institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Internetinis adresas – www.lzi.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • dirvožemio fizikinių, cheminių, biologinių savybių ir augalų mitybos procesų tyrimai, jų dėsningumų atskleidimas;
 • augalų genetikos, biotechnologijos, fiziologijos, biochemijos ir selekcijos tyrimai, genetinių išteklių įvairovės išsaugojimas ir plėtra;
 • kultūrinių augalų derliaus formavimosi ypatumų, agroekologijos ir regioninių žemdirbystės sistemų tyrimai.

Matematikos ir informatikos institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Plačiau – Matematikos ir informatikos institutas, internetinis adresas – www.mii.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • tikimybių teorijos ir matematinės statistikos, finansų ir draudos matematikos, diferencialinių lygčių ir jų skaitmeninių sprendimo metodų bei matematinės logikos ir algoritmų teorijos problemų tyrimai;
 • atpažinimo procesų ir duomenų analizės, daugiaekstremalių optimizavimo uždavinių bei multimedijos technologijų ir interaktyvių sistemų tyrimai;
 • informatikos teorinių ir metodinių pagrindų, mokyklinės informatikos problemų, kompiuterizuotų sistemų ir kompiuterių tinklų inžinerijos metodų tyrimai ir taikymas naujoms informacinėms technologijoms kurti.

Puslaidininkių fizikos institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Plačiau – Puslaidininkių fizikos institutas. Internetinis adresas – www.pfi.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • naujų medžiagų tyrimas ir nanotechnologijų kūrimas;
 • medžiagos ir elektromagnetinės spinduliuotės sąveikos, fliuktuacijų ir chaoso tyrimai;
 • kietakūnių jutiklių ir energiją tausojančių technologijų kūrimas;
 • informacinių technologijų, matavimo vienetų valstybinių etalonų ir pirminių matavimo metodų kūrimas.

Socialinių tyrimų institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Plačiau – Socialinių tyrimų institutas. Internetinis adresas – www.sti.lt

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • socialinių ekonominių procesų tyrimų teorija ir metodologija;
 • makroekonominių procesų tyrimai;
 • socialinės gerovės tyrimai;
 • stratifikacinių procesų tyrimai;
 • sociodemografinių procesų tyrimai;
 • etnosocialinių procesų tyrimai.

Teisės institutas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Internetinis adresas – www.teise.org

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • teisinės sistemos tyrimai;
 • kriminologiniai tyrimai;
 • vaikų ir jaunimo teisės tyrimai;
 • baudžiamosios justicijos tyrimai.