Lietuvos moksleivių sąjunga

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Lietuvos Moksleivių Sąjunga
Lms-LOGO
Tipas Moksleivių organizacija / Nevyriausybinė organizacija
Trumpinys LMS
Įkurta 1996 m.
Vadovas Sara Aškinytė
Būstinė Konstitucijos pr. 25, LT-08105 Vilnius
Interneto svetainė moksleiviai.lt

Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) – visuomeninė, savanoriška, pelno nesiekianti, vienintelė Lietuvos moksleivių interesams atstovaujanti bei Lietuvos mokinių savivaldas vienijanti organizacija.

LMS yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą.

Istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Lietuvos moksleivių sąjungos pavasario forumas

1996 m., I-osios Lietuvos moksleivių konferencijos metu, buvo įsteigta Respublikinė moksleivių taryba. Tai buvo Lietuvos moksleivių sąjungos užuomazga. Ši organizacija gyvavo neilgai ir jau 1998 metais gruodžio 13-14 dienomis Vilniuje vykusioje II-oje Lietuvos moksleivių konferencijoje buvo nuspręsta organizaciją įregistruoti Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje, o pavadinimą pakeisti į “Lietuvos moksleivių sąjungą“. 1999 metais, gegužės 18 dieną Lietuvos moksleivių sąjunga gavo oficialų nevyriausybinės organizacijos statusą.

Svarbesni įvykiai Lietuvos moksleivių sąjungai:

 • 2000 metais tapo tikraisiais Šiaurės Europos moksleivių sąjungos (NSSO) nariais;
 • 2000 metais tapo tikraisiais Europos moksleivių sąjungų organizacinio biuro (OBESSU) nariais;
 • 2003 metais tapo nare-stebėtoja Tarptautinėje moksleivių ir studentų sąjungoje (IUS);
 • 2003 metais organizacijos narė buvo išrinkta į Europos moksleivių sąjungų organizacinio biuro (OBESSU) tarybą;
 • 2004 metais organizacijos narys buvo išrinktas į Šiaurės Europos moksleivių sąjungos (NSSO) tarybą.
 • 2006 metais organizacija tapo Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) nare;
 • 2018 metais organizacijos biuro narys buvo išrinktas į Europos moksleivių sąjungų organizacinio biuro (OBESSU) valdybą;

Tikslai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Lietuvos moksleivių sąjungos susirinkimas

Lietuvos moksleivių sąjunga siekia savo veiklos metu kuo efektyviau atstovauti visiems Lietuvos mokiniams bei ginti jų interesus. Kai kurie organizacijos tikslai, kurių siekiama veiklos metu, nesikeičia jau ilgą laiką, o kiti suformuluojami atsižvelgiant į naujus moksleivių poreikius bei problemas. Vykdydama savo veiklą Lietuvos moksleivių sąjunga:

 • Skatina mokinių iniciatyvą, tarpusavio supratimą ir bendradarbiavimą;
 • Atstovauja mokiniams formuodama įtaką jaunimo ir švietimo politikose bei bendraudama su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis;
 • Vienija Lietuvos mokinius bendroms problemoms spręsti;
 • Renka, analizuoja ir propaguoja mokinių savivaldų veiklos gaires Lietuvoje ir užsienyje;
 • Skatina konstruktyvią mokinių savivaldų veiklą, naudingą valstybei ir visuomenei;
 • Plėtoja tarptautinius Lietuvos ir užsienio mokinių ryšius;
 • Organizuoja susirinkimus, diskusijas bei konferencijas moksleiviams aktualiomis temomis.

LMS misija, vizija ir vertybės[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 • LMS misija: atstovauti moksleiviams, formuojant įtaką švietimo ir jaunimo politikai, šviečiant moksleivius jiems aktualiais klausimais, vienijant juos bendrai veiklai, bendradarbiaujant su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, kuriant tobulą moksleivių bendruomenę.
 • LMS vizija: pripažįstama svarbiausia ir ekspertine moksleivių švietimo ir jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo platforma, bendradarbiaujanti su visuomenės, valdžios, verslo ir mokslo sektoriais.
 • LMS vertybės:
  • demokratiškumas – veikla, paremta demokratijos ir žodžio laisvės principais; nešališkas ir skaidrus Lietuvos moksleivių nuomonės atstovavimas;
  • pilietiškumas – veikla, prisidedanti prie visapusiškai išsilavinusių, savo teises ir pareigas išmanančių Lietuvos piliečių ugdymo;
  • atvirumas – veikla, kurianti atvirą ir skaidrią organizaciją, turinčią visų su Lietuvos moksleiviais susijusių institucijų pasitikėjimą bei visuotinį pripažinimą.

LMS veiklos kryptys 2018 - 2020 metais[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 • Skėtiškosios Lietuvos moksleivių savivaldų, miestų/rajonų mokinių tarybų, mokinių savivaldų informavimo centrų struktūros kūrimas;
 • Atstovavimas regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis:
  • atstovauti moksleivių interesams regioniniu, nacionaliniu bei tarptautiniu lygmenimis, kuriant atvirą ir kiekvienam moksleiviui prieinamą organizaciją;
  • užtikrinti LMS atvirumą ir pasiekiamumą ne tik mokinių savivaldų nariams, bet ir pavieniams moksleiviams. Siekti didesnio organizacijos žinomumo viešumoje ir visuomenės supažindinimo su LMS pozicijomis bei aktualiausiais sprendimais;
  • užtikrinti demokratinių vertybių įgyvendinimą plečiant mokinių savivaldų tinklą Lietuvos mokyklose;
 • LMS veiklos vystymas užtikrinant LMS veiklos vystymą remiantis strateginiu planavimu:
  • siekti nuolatinio darbo tradicijų tobulinimo, remiantis atnaujinama kokybine ir kiekybine analize;
  • užtikrinti struktūrinių organizacijos vienetų kompetenciją ir tarpusavio bendradarbiavimą;
  • pasirūpinti informacijos perdavimu ir veiklos tęstinumu.
 • Organizacijos stiprinimas ir plėtra gerinant moksleivių interesų atstovavimą regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis:
  • stiprinti Lietuvos mokinių savivaldų informavimo centrus (toliau – MSIC), miestų/rajonų mokinių tarybas (toliau – MMT/RMT):
  • suteikti mokinių interesams atstovaujančioms struktūroms galimybes bendradarbiauti ir dalintis informacija. Įtraukti funkcionuojančias, moksleivių interesams atstovaujančias, struktūras į LMS veiklą.
  • visapusiškai stiprinti Lietuvos mokinių savivaldas;

LMS sudėtis[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Lietuvos moksleivių sąjunga - dinamiška organizacija, gebanti greitai reaguoti į besikeičiančios visuomenės poreikius ir teisines situacijas. Jos struktūra jau keitėsi ne vieną kartą.

Šiuo metu LMS sudaro Asamblėja, Prezidentas, Valdyba, Revizijos komisija, Biuras, LMS padaliniai ir mokinių savivaldos, sąjunga vienija tiek mokinių savivaldas kaip nares, tiek savanorius kaip fizinius asmenis.

LMS Asamblėja - LMS organas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises.

LMS Prezidentas - kas dvejus metus Asamblėjos renkamas organizacijos vadovas.

LMS Valdyba - kolegialus LMS valdymo organas. Valdybą sudaro Prezidentas ir miestų ir / ar rajonų mokinių savivaldų forumų metu išrinkti miestų pirmininkai.

LMS Revizijos komisija - Asamblėjos metu renkama 3 - 5 asmenų komisija, kuri prižiūri ir stebi organizacijos veiklą.

LMS Biuras - LMS prezidento komanda, dirbanti nacionaliniu lygmeniu.

LMS padaliniai - 36 savivaldybėse esantys mokinių savivaldų informavimo centrai arba miesto/rajono mokinių tarybos, dirbančios regioniniu lygmeniu.

Mokinių savivaldos - ugdymo įstaigoje esanti neformali arba juridinį asmenį turinti moksleivių grupė, atstovaujanti savo mokyklos mokinių interesams.

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]