Pereiti prie turinio

Lietuvos jaunųjų advokatų asociacija

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Lietuvos jaunųjų advokatų asociacija (LJAA) - Lietuvos teisinė organizacija, vienijanti jaunuosius advokatus, Lietuvos advokatūros sistemos dalis, Europos jaunųjų advokatų asociacijos (EYBA) bei International Young Lawyers Association (AIJA) narė.

1994 m. kovo 17 d. buvo įregistruoti LJAA įstatai (Lietuvos advokatų tarybos protokolu Nr. 18). LJAA buvo įsteigta atsižvelgiant į Europos šalių praktiką steigti jaunųjų advokatų asociacijas. Tais pačiais metais LJAA buvo priimta EYBA nare. LJAA tampriai bendradarbiavo su Londono jaunųjų advokatų grupe (London Young Solicitors Group) pagal „EYBA twinning“ (liet. Dvynių) programą. Šios programos pagrindu 1994–1995 m. buvo organizuojami susitikimai, seminarai Londone bei Vilniuje, apsikeičiant jaunųjų advokatų delegacijomis iš Lietuvos bei Londono.

2000 m. kovo 31 d. LJAA narių visuotiniame susirinkime buvo nuspręsta įregistruoti Visuomeninę organizaciją Lietuvos jaunųjų advokatų asociaciją. 2000 m. liepos 28 d. Klaipėdoje įvyko Visuomeninės organizacijos Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos steigiamasis susirinkimas. 2000 m. rugpjūčio 23 d. įregistruota Visuomeninė organizacija Lietuvos jaunųjų advokatų asociacija[1]. Ji yra LJAA teisių perėmėja ir veiklos tęsėja.

2005 m. pradžioje Juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja LJAA įstatų redakcija. Tuo baigėsi LJAA statuso pakeitimo iš visuomeninės organizacijos į asociaciją procesas, kuris buvo reikalingas dėl pasikeitusių įstatymų reikalavimų.

Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos tikslai yra skatinti teisinį išsilavinimą, ypač ilgalaikes organizacijos narių studijas, padėti ugdyti organizacijos narių praktinius įgūdžius, kelti kvalifikaciją, atstovauti organizacijos narių interesams įvairiose institucijose, platinti informaciją organizacijos narių tarpe apie įvairius Europos jaunųjų advokatų asociacijų rengiamus susitikimus, konferencijas, seminarus.

Lietuvos jaunųjų advokatų asociacija rengia teisinio pobūdžio paskaitas, seminarus, diskusijas bei kursus, leidžia laikraščius ir kitus informacinius leidinius teisine tematika, remia ir plečia teisininkų ryšius, supažindinant su kitomis teisinėmis sistemomis ir kitų šalių teisine praktika, atstovauja organizacijos nariams Lietuvos advokatų taryboje ir kituose teisininkų bei kitų profesijų organizacijose ir institucijose, teikia pasiūlymus Seimui, LR Vyriausybei ir kitoms valstybės valdžios ir valdymo institucijoms dėl teisės aktų, tiesiogiai ar netiesiogiai reglamentuojančių LJAA narių veiklą.

LJAA valdymo organai yra Visuotinis narių susirinkimas, Valdyba ir Prezidentas. Valdybą sudaro 7 nariai (įskaitant Prezidentą); renkami Visuotiniame narių susirinkime 2 metų kadencijai iš LJAA narių. Valdyba savo kadencijos laikotarpiui iš savo narių renka viceprezidentą, generalinį sekretorių ir iždininką.

2019 m. birželio 6 d. LJAA visuotinio narių susirinkimo metu išrinkta nauja valdyba (2019-2021 m. kadencijai)[2]: dr. Edvinas Meškys (Prezidentas ir valdybos pirmininkas), Giedrius Abromavičius (LJAA valdybos narys), Antanas Jonikaitis (LJAA valdybos narys), Vincentas Zabulis (LJAA valdybos narys) ir Artūras Ždanovičius (LJAA valdybos narys), Greta Kūbiliūnaitė (valdybos narė) ir Marta Matiukevič (valdybos narė).

  1. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr.117-V
  2. Išrinktas naujas Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos prezidentas ir valdyba (Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos informacija, 2019 m. birželio 7 d.) [1] Archyvuota kopija 2018-10-10 iš Wayback Machine projekto.