Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
 Broom icon.svg  Šį puslapį ar jo dalį reikia sutvarkyti pagal Vikipedijos standartus.
Jei galite, sutvarkykite.
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
Formamokslo įstaiga
Pramonėtaikomieji moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra žemės ūkio, miškininkystės bei su jomis susijusiose srityse
Centrinė būstinėInstituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.
Svarbiausi darbuotojaiGintaras Brazauskas (direktorius)
Tinklalapishttp://www.lammc.lt

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (LAMMC, angl.: Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry) – valstybinis mokslinių tyrimų institutas, vykdantis valstybei, visuomenei bei ūkio subjektams svarbius

mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Čia ne tik vystomas aukšto lygio mokslas, bet ir teikiama informacija visuomenei, bendradarbiaujama su verslu. Centro tikslas – konsoliduoti Lietuvos agrarinį ir miškų mokslą, kompleksiškai spręsti iškilusias problemas vykdydama fundamentinius bei taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą žemės ūkio, miškininkystės bei su jomis susijusiose srityse.

Misija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Kurti, kaupti ir skleisti naujas mokslo žinias tvarių žemės, miškų ir aplinkos išteklių pažinimui, jų konkurencingam vystymui ir naudojimui, inovatyvių technologijų ir produktų kūrimui bei visuomenės reikmių tenkinimui.

Organizacinė sandara ir valdymas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Centro valdymo organai yra kolegialus valdymo organas – Centro mokslo taryba ir vienasmenis valdymo organas – Centro direktorius.

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras.jpg

Mokslo taryba yra Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro kolegialus valdymo organas. Tarybą sudaro 15 narių. Tarybos kadencija – 5 metai. Mokslo taryba nustato pagrindines mokslinės veiklos kryptis, svarsto direktoriaus pateiktą Centro veiklos planą, metines ataskaitas, atlieka jo veiklos kvalifikacinę analizę, nustato mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų kvalifikacinius reikalavimus, jų atestacijos ir konkursų pareigoms užimti organizavimo tvarką. Taip pat tvirtina įvairius dokumentus, susijusius su moksline veikla, atlieka kitas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro įstatuose numatytas funkcijas. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius veikia Centro vardu ir jam atstovauja. Centro direktorius atlieka Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro įstatuose ir teisės aktuose nustatytas įstaigos vadovo funkcijas. Centro direktorius viešo konkurso būdu skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. Centro direktoriaus kadencijos trukmė – 5 metai.

Struktūtra[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Kamieniniai filialai

Regioniniai filialai

 • Agrocheminių tyrimų laboratorija
 • Vėžaičių filialas
 • Vokės filialas
 • Joniškėlio bandymų stotis
 • Rumokų bandymų stotis

Centre dirba beveik 600 darbuotojų, iš kurių maždaug 40 procentų sudaro mokslininkai, kiti mokslo darbuotojai ir doktorantai.

Istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

LR Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1798 pradėjo veiklą Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, kuris kuris pagal bendras tyrimų kryptis sujungė tris žemdirbiškos krypties mokslo institucijas:

 • Lietuvos žemdirbystės institutą (dabar Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas)
 • Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutą (dabar Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas)
 • Lietuvos miškų institutą (dabar Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutas)

Mokslinė veikla[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pagrindinės veiklos kryptys

 • Dirvožemio fizikinių, cheminių, biologinių savybių ir augalų mitybos procesų tyrimai, jų dėsningumų atskleidimas
 • Žemės ūkio ir miško augalų selekcijos, genetikos, biotechnologijos mokslinių pagrindų plėtojimas, naujų augalų veislių kūrimas, Lietuvos Respublikos augalų genofondo tyrimai ir plėtra
 • Žemės ūkio ir miško augalų biologijos dėsningumų tyrimai, kokybę ir produktyvumą lemiančių agrobiologinių sistemų modeliavimas
 • Žemės ūkio ir miško augalų mikrobiologijos, patologijos, patogenezės kontrolės, augalinių žaliavų ir produktų toksiškumo tyrimai
 • Žemės ūkio ir miško augalų produktų perdirbimo procesų ir saugojimo būdų modeliavimas bei optimizavimas, augalinių maisto produktų sauga ir kontrolė, sodo bei daržo augalų biologiškai aktyvių medžiagų natūralioje ir perdirbtoje produkcijoje tyrimai
 • Žemės ūkio ir miško ekosistemų tvarumo tyrimai kintančio klimato sąlygomis
 • Žemdirbystės, sodininkystės bei miškininkystės sistemų tyrimai, socialinių bei ekonominių problemų tyrimai siekiant formuot žemės ir miškų ūkio politiką

Leidiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

LAMMC leidžia mokslinius žurnalus:

Kasmet mokslinių tyrimų rezultatai pristatomi leidinyje „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“. Lietuvoje ir užsienyje Centro mokslininkai ir tyrėjai publikuoja mokslinius straipsnius ir konferencijų pranešimus, dalyvauja konferencijose, pristato aktualiausius mokslinių tyrimų rezultatus, skleidžia mokslo žinias. Naujos augalų auginimo technologijos ar jų sudėtinių dalių taikymas, naujų veislių aprašymai ir kita žemės ir miškų ūkiui vertinga informacija pateikiama mokslo populiarinimo straipsniuose (mokslo darbuotojai kiekvienais metais jų parašo per 100), rekomendacijose, kituose leidiniuose ar virtualioje erdvėje.

Nuorodos, šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro tinklalapis