Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
 NoFonti.svg  Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į šaltinius.
Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais.


 Emblem-paragraph.svg  Straipsnio tekstas ar jo dalis yra teisės akto ar jo fragmento kopija, kurią dar reikia pritaikyti Vikipedijai.
Pritaikykite pateiktą medžiagą Vikipedijai – perrašykite enciklopediniu stiliumi, apibendrinkite ar pan. Galite pateikti pasiūlymų diskusijose.

Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija – Lietuvos draudimos rinkos priežiūrą ir kontrolę vykdžiusi institucija, kurios pagrindiniai tikslai buvo: užtikrinti draudimo sistemos patikimumą, veiksmingumą, saugumą ir stabilumą, draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų interesų ir teisių apsaugą.

Pirmininkai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Funkcijos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Draudimo priežiūros komisija atlieka šias funkcijas:

 • rengia, tvirtina, keičia ir pripažįsta negaliojančiais teisės aktus, reglamentuojančius draudimo įmonių, draudimo tarpininkų, Lietuvos Respublikoje įsteigtų užsienio valstybių draudimo įmonių filialų ir nepriklausomų draudimo tarpininkų įmonių filialų veiklą, iš jų ir draudimo įmonių bei užsienio valstybių draudimo įmonių filialų finansinę ir statistinę atskaitomybę;
 • išduoda ir panaikina draudimo veiklos ir draudimo brokerių įmonių veiklos licencijas;
 • išduoda ir atšaukia kitus Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme nustatytus leidimus, taip pat kituose įstatymuose nustatytus leidimus, kurių išdavimas ir atšaukimas priskiriamas Priežiūros komisijos kompetencijai;
 • stebi, analizuoja, tikrina ir kitaip prižiūri, kaip draudimo įmonės, draudimo brokerių įmonės, Lietuvos Respublikoje įsteigti kitų užsienio valstybių draudimo įmonių filialai ir nepriklausomų draudimo tarpininkų įmonių filialai vykdo veiklą, laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų;
 • taiko Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytas poveikio priemones;
 • organizuoja draudimo brokerių kvalifikacinius egzaminus ir peratestavimą;
 • nustato draudimo liudijimų (polisų) registravimo ir apskaitos tvarką;
 • bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis, finansų ir kapitalo rinkos priežiūros, konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo institucijomis, kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis;
 • kreipiasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nemokioms draudimo įmonėms;
 • tvirtina Priežiūros komisijos išlaidų sąmatą, prieš tai suderintą su Lietuvos Respublikos Vyriausybe;
 • informuoja visuomenę apie Priežiūros komisijos funkcijų atlikimą, reikšmingus pasikeitimus draudimo sistemoje;
 • skelbia Priežiūros komisijos teisės norminių aktų projektus Priežiūros komisijos interneto tinklalapyje;
 • užtikrina, kad visuomenei būtų prieinama informacija (išskyrus informaciją, kuri yra Priežiūros komisijos tarnybos paslaptis) apie Priežiūros komisijos bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių bei užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis, finansų ir kapitalo rinkos priežiūros, konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo institucijomis, kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis;
 • teikia rekomendacijas Draudimo brokerių rūmams, Aktuarijų profesinei asociacijai, draudimo įmonėms ir užsienio valstybių draudimo įmonių filialams, kontroliuojantiems priklausomų draudimo tarpininkų veiklą, siekdama, kad šių asociacijų funkcijos ir draudimo įmonės ar užsienio valstybės draudimo įmonės filialo funkcijos, susijusios su priklausomų draudimo tarpininkų kontrole, būtų visuomenei atskleidžiamos ir suprantamos;
 • pagal savo kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;
 • tvirtina gyvybės draudimo šakos ir ne gyvybės draudimo šakos draudimo grupių aprašymą;
 • tvirtina gyvybės draudimo veiklos ir Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų ne gyvybės draudimo grupių veiklos atskiro administravimo taisykles;
 • tvirtina draudimo veiklos licencijavimo taisykles ir nustato draudimo veiklos licencijos formą;
 • nustato informacijos apie asmenis, kurie pretenduoja eiti Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme nurodytas pareigas ir kuriems reikia Priežiūros komisijos pritarimo, pateikimo formą;
 • nustato draudimo įmonės verslo plano turinį, formą ir jo pateikimo tvarką;
 • nustato draudimo įmonės draudimo techninių atidėjinių padengimo turtu tvarką ir sąlygas, apribojimus ir valiutų suderinamumo taisykles;
 • nustato mokumo atsargos skaičiavimo tvarką;
 • nustato minimalaus garantinio fondo dydžio indeksavimo tvarką;
 • nustato draudimo įmonės finansinės atskaitomybės, kitų finansinių ir statistinių ataskaitų formas, sudarymo ir pateikimo tvarką;
 • nustato draudimo įmonės metinės finansinės atskaitomybės ir auditoriaus išvados paskelbimo tvarką;
 • vykdo papildomą draudimo įmonių, priklausančių įmonių grupei, priežiūrą;
 • nustato koreguotos mokumo atsargos skaičiavimo reikalavimus;
 • tvirtina privalomus nurodymus ar rekomendacijas dėl Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo nuostatų taikymo užsienio valstybių draudimo įmonių filialams;
 • nustato leidimų užsienio valstybės draudimo įmonės filialo draudimo veiklai išdavimo taisykles ir leidimo filialo draudimo veiklai formą;
 • nustato užsienio valstybės draudimo įmonės filialo verslo plano formą ir jo pateikimo tvarką;
 • tvirtina draudimo brokerių įmonės veiklos licencijavimo taisykles ir licencijos formą;
 • tvarko draudimo brokerių sąrašą;
 • nustato draudimo brokerių kvalifikacinių egzaminų tvarką;
 • nagrinėja vartotojų ir draudiko ginčus, kylančius iš draudimo sutarties ar susijusius su ja, ir nustato ginčų nagrinėjimo taisykles;
 • atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų jai nustatytas funkcijas.