Pereiti prie turinio

Leidimas nuolat gyventi

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Leidimas nuolat gyventi – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę neterminuotai gyventi valstybėje.

Leidimas nuolat gyventi suteikia užsieniečiui teisę neterminuotai gyventi Lietuvos Respublikoje, pasirinkti gyvenamąją vietą, ją keisti, išvykti iš Lietuvos Respublikos ir grįžti į ją leidimo galiojimo laikotarpiu.

Leidimas nuolat gyventi išduodamas užsieniečiui, jei jis:

 1. išsaugojo teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę Pilietybės įstatymo nustatyta tvarka;
 2. yra lietuvių kilmės asmuo;
 3. atvyko gyventi į Lietuvos Respubliką kartu su Lietuvos Respublikos piliečiu kaip jo šeimos narys;
 4. neteko Lietuvos Respublikos pilietybės, tačiau gyvena Lietuvos Respublikoje;
 5. yra vaikas iki 18 metų, gimęs Lietuvos Respublikoje, ir jo tėvai ar vienas iš jų turi leidimą nuolat gyventi;
 6. yra vaikas iki 18 metų, gyvenantis Lietuvos Respublikoje, ir jo tėvai arba vienas iš jų turi leidimą nuolat gyventi;
 7. gavo pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje;
 8. pragyveno Lietuvos Respublikoje be pertraukos pastaruosius 5 metus ir turėjo leidimą laikinai gyventi;
 9. įgyvendino Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ numatytus atvejus.

Reikalavimai nuolatinio gyvenimo leidimui gauti

[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
 • užsienietis turi turėti teisėtą pragyvenimo šaltinį Lietuvos Respublikoje;
 • turi įrodyti, jog moka pajamų ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus mokesčius ar įmokas;
 • įrodyti, kad turi gyvenamąją patalpą Lietuvos Respublikoje.

Reikalingi dokumentai

[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Užsienietis dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo migracijos tarnybai, pateikia šiuos dokumentus:

 • laisvos formos prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi;

galiojantį kelionės dokumentą;

 • dokumentus, patvirtinančius, kad užsienietis turi galiojantį sveikatos draudimą;
 • dokumentus, patvirtinančius užsieniečio teisę gauti leidimą nuolat gyventi;
 • dokumentus, patvirtinančius, kad užsienietis turi pakankamai lėšų ir (ar) gauna reguliarių pajamų, kurių pakanka pragyventi Lietuvos Respublikoje;
 • sumokėtos 150 litų valstybės rinkliavos kvitą už dokumentų tvarkymą bei 20 litų rinkliavos kvitą už leidimo nuolat gyventi išdavimą.

Leidimas užsieniečiui nuolat gyventi išduodamas 5 metams, o praėjus šiam terminui turi būti pakeistas. Užsienietis norintis gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje turi dokumentus pateikti vidaus reikalų ministro įgaliotai institucijai.

Sprendimą dėl leidimo nuolat gyventi užsieniečiui išdavimo priima Migracijos departamentas prie VRM. Leidimą nuolat gyventi išduoda vidaus reikalų ministro įgaliotos institucijos.

Leidimo negaliojimas

[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Leidimas nuolat gyventi tam tikrais atvejais yra negaliojantis:

1. pasibaigia leidimo galiojimo laikas;
2. užsienietis įgyja gyvenamosios valstybės pilietybę;
3. užsienietis miršta;
4. leidime nuolat gyventi yra klastojimo požymių;
5. leidimas yra panaikintas;
6. leidimas yra prarastas;
7. leidimas yra pakeistas pagal įstatymą „dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatytais pagrindais.

Jei šioje šalyje ketinama pasilikti ilgiau nei 3 mėnesius, dėl gyvenimo leidimo gavimo reikia pateikti prašymą Nacionaliniam imigracijos biurui (National immigration bureau) Dubline arba vietiniam policijos (Garda) poskyriui. Kartu su prašymu pateikiamas vizito tikslą patvirtinantį dokumentas – universiteto pažyma arba pažyma iš darbdavio ir įrodymas, kad turima pakankamai lėšų pragyvenimui, arba savarankiškos veiklos įrodymą (pavyzdžiui, PVM registracijos pažymą). Leidimas gyventi Airijoje paprastai išduodamas 5 metams, vėliau jį galima pratęsti.

Austrijoje yra taikomas bevizis įvažiavimas asmenims iš ES valstybių. Šioje valstybėje leidžiama būti iki 3 mėnesių, be jokių specialių gyvenimo leidimo reikalavimų. Tam reikia turėti pasą arba identifikacijos kortelę.

Atvykę į šalį asmenys turi užsiregistruoti toje vietoje kurioje gyvena ir jeigu planuoja ieškotis darbo ir dirbti ilgiau nei 3 mėnesius, turi užsiregistruoti 3 mėnesių laikotarpyje. Registravimo procedūra vyksta vietinės administracijos ofise (Bezirkshauptmannnschaft), arba miesto savivaldybėje (Magistrat).

Jei kartu atvyksta artimieji (sutuoktinis, vaikai, tėvai, partneriai ir kt.) jie irgi turi registruotis. Jei ketinama Austrijoje likti ilgiau nei 3 mėnesius, tuomet asmuo turi turėti:

 • galiojantį sveikatos draudimą,
 • pakankamai lėšų pragyvenimui sau ir kartu esantiems giminaičiams,
 • įrodyti, kad netrukus pradės dirbti ar jau yra įsidarbinę, turi savo verslą arba dalyvauja oficialiai pripažintos formos mokymuose Austrijoje.

Atvykus į Belgiją ieškotis darbo arba po 3 mėnesių buvimo šalyje nutarus jo ieškotis reikia gauti registracijos sertifikatą (mauve card), kuris galioja tris mėnesius ir kurio galiojimas gali būti pratęstas iki vienerių metų, arba kol gaunamas nuolatinis leidimas gyventi.

Laikinam leidimui gauti reikia pateikti tris paso nuotraukas ir pasą arba asmens tapatybės kortelę, dokumentą įrodantį apie asmens turimas pragyvenimo lėšas, taip pat paimami pirštų antspaudai.

Asmens duomenys įtraukiami į užsieniečių registrą (Registre des Entrangers / Vreemdelingenregister). Gavus pastovų darbą ir nuolatinę gyvenimo vietą reikia kreiptis dėl Mėlynos Kortelės (ES gyvenamos vietos kortelės) išdavimo, kuri galioja nuo vienerių iki penkerių metų ir pratęsiama neribotam laikui. Kol prašymas bus apiforminamas, bus išduota laikina mauve card. Gavus mėlyną kortelę, asmens duomenys įvedami į vietinės bendruomenės gyventojų registrą.

ES ir Europos ekonominės zonos (EEZ) šalių piliečiams nereikia vizos norint įvažiuoti į Čekiją. Iki 90 dienų 6 mėnesių laikotarpyje galima būti Čekijoje be papildomų leidimų gyventi.

ES piliečiai dėl nuolatinio gyvenimo Čekijoje leidimo gavimo gali kreiptis jeigu:

 • be pertraukos šalyje gyveno ir dirbo mažiausiai 3 metus arba šio laikotarpio pabaigoje sulaukė pensijinio amžiaus;
 • prieš kreipiantis dėl nuolatinio leidimo gyventi šalyje gyveno mažiausiai 3 metus ir 12 mėn. dirbo (atitinkamai gali būti įskaitomas ir darbas kitoje šalyje narėje);
 • neteko darbo dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo ir prieš tai gyveno šalyje be pertraukos mažiausiai 2 metus (tai netaikoma tais atvejais, kuomet nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pasekmė yra invalidumas);
 • dirba kitos šalies narės teritorijoje ir į Čekijos Respubliką, kaip gyvenamąją vietą, sugrįžta mažiausiai kartą per savaitę, prieš tai gyvenę ir dirbę šalyje mažiausiai 3 metus;
 • kitais tikslais be pertraukos šalyje gyveno 5 metus (studijų laikas neįskaičiuojamas).

Šalyje laisvai galima būti iki 3 mėnesių, norint gyventi šalyje ilgiau nei 3 mėnesius, arba dirbti, reikia gauti leidimą gyventi šalyje.

Leidimas gyventi gaunamas jei:

 • asmuo susirado visos darbo dienos darbą,
 • įstojo į universitetą Danijoje ir yra finansiškai nepriklausomas,
 • turi savo verslą,
 • gauna nuolatines pajamas, ne mažesnes nei minimalios pajamos Danijoje.

Leidimą gyventi išduoda Danijos imigracijos tarnyba. Tiek leidimas dirbti tiek ir leidimas gyventi galioja tik tam konkrečiam darbui. Keičiant darbą reikia gauti naują leidimą. Nustojus dirbti leidimas nebegalioja.

Leidimas gyventi paprastai išduodamas ne ilgesniam nei 1 metų laikotarpiui ir galioja tol, kol trunka darbo sutartis. Dėl leidimo gyventi išdavimo kreipiamasi į apskrities administraciją ir užpildomos dvi prašymo formos: prašymo leidimui gyventi forma (pildo atvykęs asmuo) ir darbdavio deklaracijos (pildo darbdavys).

Apskrities administracija leidimą gyventi išduos per 2 savaites, tačiau leidimas gyventi išduodamas tik tokiu atveju, jei asmens minimalios pajamos bus 7 647 00 Danijos kronų per mėnesį, jei asmuo yra vyresnis nei 25 metai ir 4 905 00 Danijos kronų asmuo yra jaunesnis nei 25 metai.

Jei asmuo planuoja Graikijoje būti ilgiau nei 3 mėnesius, rekomenduojama pasidaryti leidimą gyventi. Leidimus išduoda policijos poskyriai. Leidimo išdavimui reikalingi šie dokumentai:

 • galiojančio paso kopija,
 • dokumentai įrodantys apie turimas lėšas pragyvenimui,
 • galiojanti sveikatos draudimas.

Leidimas gyventi išduodamas per 7 darbo dienas, jo kaina (30 euro centų). Šis leidimas galioja visoje valstybės teritorijoje 5 metus nuo išdavimo. Leidimas gyventi gali būti pratęsiamas.

Leidimas laikinai gyventi Ispanijoje išduodamas nuo 3 mėnesių iki 1 metų laikotarpiui. Nuolatinis leidimas gyventi išduodamas 5 metų laikotarpiui ir šiam laikotarpiui pasibaigus gali būti pratęstas. Nuolatinis leidimas gyventi šalyje išduodamas tuo atveju, jeigu asmuo gali įrodyti, kad šalyje legaliai gyveno ne mažiau kaip 5 metus ir be ilgesnių išvykų iš šalies. Dėl leidimo gyventi išdavimo kreipiamasi į artimiausią užsieniečių registracijos biurą (Oficina de Extranjeros).

Norint gauti šį leidimą reikia pateikti:

 • darbo sutartį arba universiteto pažymą, kad studijuojama Ispanijoje,
 • įrodymą, kad turima pakankamai lėšų pragyventi, arba įrodymą, kad ketinama dirbti savarankiškai,
 • santuokos liudijimą, kuris taip pat suteikia teisę į leidimą gyventi.

Ketinant gyventi Italijoje ilgiau nei tris mėnesius, ne ES piliečiams reikia prašyti leidimo gyventi (permesso di soggiorno).

Prašymas pateikiamas vietinei policijos įstaigai (la Questura), tiesiogiai arba paštu. Asmuo, gyvenantis Italijos Respublikos teritorijoje ilgiau nei tris mėnesius ir nepateikęs prašymo leidimui gyventi, negali legaliai dirbti, neturi teisės į įvairias privilegijas, pvz., į socialinę apsaugą ir sveikatos priežiūrą.

ES piliečiams nuo 2007 m. balandžio 1 d. nebereikia leidimo gyventi. Norėdami gyventi Italijoje ilgiau nei tris mėnesius, jie turi užsiregistruoti registracijos biure (ufficio anagrafe).

Registravimui reikia pateikti:

 • dokumentus, patvirtinančius galiojantį sveikatos draudimą,
 • dokumentus, patvirtinančius pakankamai lėšų pragyvenimui sau ir kartu esantiems giminaičiams.

ES ir EEE piliečiai norėdami pasilikti Latvijoje ilgiau kaip 90 dienų (ar 6 mėn. laikotarpyje praleisti 90 d.) turi registruotis (The Office of Citizenship and Migration Affairs- pilietybės ir migracijos tarnyba) ir gauti leidimą gyventi.

ES/EEE piliečiams, gyvenantiems Latvijoje daugiau nei 90 dienų per 6 mėnesių laikotarpį (skaičiuojant nuo pirmosios įvažiavimo į šalį dienos), gyvenimo leidimo nereikia jei jie turi galiojančius kelionės dokumentus ir jie:

 • dirba sezoninį darbą Latvijoje;
 • yra įdarbinti Latvijoje, tačiau gyvena kitoje ES valstybėje, į kurią sugrįžta bent 1 kartą per savaitę;
 • gyvena Latvijoje iki 6 mėnesių per metus (skaičiuojant nuo pirmosios įvažiavimo į šalį dienos) ir jų gyvenimo šalyje tikslas – darbo vietų kūrimas Latvijoje, darbo sutarčių ar kitokių sutarčių (pagal civilinę teisę) sudarymas.

Leidimas nuolat gyventi išduodamas po penkerių metų nepertraukiamo teisėto gyvenimo šioje šalyje. Leidimas gyventi išduodamas pateikus asmens tapatybės dokumentą ir registracijos dokumentą, įrodantį, kad asmuo užsiregistravo gyvenamosios vietos deklaravimo tarnyboje. Taip pat reikia pateikti dokumentus įrodančius buvimo šalyje priežastį: dokumentą įrodantį, kad asmuo turi darbą, kad čia studijuoja, kad turi pakankamai pragyvenimo pajamų.

Tačiau yra numatoma išimtis, leidimą nuolatos gyventi galima gauti Liuksemburge nepraėjus penkeriems metams, esant šioms sąlygoms:

 • jei asmuo gauna senatvės pensiją ar anksčiau laiko išeina į pensiją, ar gauna neįgalumo pensiją;
 • jei asmuo gyvena Liuksemburge, o dirba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, turi pateikti prašymą imigracijos ministrui.

Prancūzijoje būnant iki 3 mėnesių, leidimas gyventi nereikalingas. Jeigu ketinama Prancūzijoje likti ilgiau nei 3 mėnesius, prašymą dėl leidimo gyventi (carte de sejour) reikia pateikti per 3 mėnesius nuo atvykimo į Prancūziją dienos policijos nuovadoje (prefecture) ar jos padalinyje pagal gyvenamą vietą.

Kreipiantis dėl leidimo gyventi pateikiami šie dokumentai:

 • galiojantį pasą ar identifikavimo kortelę;
 • civilinio statuso dokumentus (santuokos liudijimą, gimimo liudijimą);
 • 3 nuotraukas (dydis 3,5×4,5 cm);
 • gyvenimo Prancūzijoje įrodymą (nuomos kvitą, Europos plėtros fondo pažymą ar pan.);
 • darbdavio pareiškimą apie priėmimą dirbti (4 kopijos).

Pateikus prašymą dėl leidimo gyventi išdavimo, gaunamas laikinas pažymėjimas – leidimas gyventi tris mėnesius. Vėliau išduodamas pastovus leidimas gyventi (ES, EEE šalių piliečiams – 5 m.). Jei darbo laikotarpis ilgesnis nei 3 mėnesiai, bet trumpesnis nei metai – leidimas gyventi išduodamas tik darbo laikotarpiui. Komandiruojamiems į Prancūziją asmenims leidimas gyventi išduodamas 1 metams.

Leidimas gyventi jei šalyje ketinama būti ilgiau nei 3 mėnesius. Leidimui gyventi gauti reikia su savimi turėti galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę bei užpildyti prašymą laikinam leidimui gyventi šalyje (Application of aliens for a residence permit Archyvuota kopija 2012-04-14 iš Wayback Machine projekto.). Prašyme reikia nurodyti buvimo šalyje tikslą:

 • darbas;
 • šeimos susijungimas;
 • noras būti nuolatiniu kitos ES šalies gyventoju;
 • studijos, profesinis tobulinimasis, dalyvavimas tarptautinėse savanorių mainų programose;
 • slovėniška kilmė;
 • kitos įstatymais numatytos priežastys.

Leidimas gyventi negali būti išduotas ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui, tačiau gali būti pratęsiamas. Neterminuotas leidimas gyventi Slovėnijoje išduodamas, jei užsienietis šioje šalyje turėdamas laikiną leidimą gyventi išgyveno ne trumpiau kaip 5 metus.

ES piliečiams nereikia jokio leidimo gyventi, bet jie turi užsiregistruoti gyvenamosios vietos registracijos biure (Einwohnermeldeamt).