Ksaveras Strumskis

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Ksaveras Strumskis (1884 m. lapkričio 20 d. Zybolių k., Rokiškio valsčius1954 m. lapkričio 9 d. Brooklyne, NY – JAV) – vargonininkas, chorvedys ir kultūros veikėjas.

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Baigęs Rokiškio pradžios mokyklą, 18971903 m. mokėsi Rokiškio R. Lymano (Liehmann) vargonininkų mokykloje, vėliau kurį laiką vargonininkavo. 1906 m. atvykęs į JAV, iš pradžių vargonininkavo Čikagoje, IL, vadovavo „Birutės“ ir „Pirmyn" chorams, įkūrė Operetės draugiją. 1909 m. užėmė vargonininko ir chorvedžio vietą Šv. Jurgio lietuvių parapijoje Brooklyne. 19131915 m. New York Music College studijavo kompoziciją ir fortepijoną, 1915 m. su P. Bukšnaičiu iš seniau veikusių chorų dainininkų Brooklyne suorganizavo Operetės chorą ir pastatė 34 užsienio ir lietuvių kompozitorių operetes. Iki 1936 m. vadovaudamas chorui, surengė daug koncertų Niujorke, tarptautiniuose renginiuose atstovaudamas lietuviams.

Visuomeninė veikla[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

K. Strumskis iš pradžių įstojo į JAV Lenkų – lietuvių vargonininkų draugiją, paskui prisidėjo prie ALRK Vargonininkų sąjungos organizavimo ir 1911 m. pirmajame šios sąjungos seime buvo išrinktas Centro valdybos pirmininku. Šias pareigas ėjo iki 1916 m. Taip pat buvo Vargonininkų sąjungos provincijos narys. 1913 m. Vargonininkų sąjungos seime su M. Marijos Apsireiškimo parapijos choru iš Brooklyno atliko giesmių programą. Vėliau buvo išrinktas Centro valdybos knygininku. Pasirūpino, kad Vargonininkų sąjungos susivienijimo raštinė būtų perkelta į Brooklyną. Vienai kadencijai buvo išrinktas generaliniu sekretoriumi ir įsteigė garso įrašų studiją. Valstybės laikraščio leidyklai persiorganizavus į akcinę bendrovę, buvo jos pirmininkas, reikalų vedėjas, iždininkas ir rėmėjas. 1923 m. vienas iš New Yorko Lietuvių prekybos rūmų organizatorių – pirmininkas ir valdybos narys. Atvykus kompozitoriui S. Šimkui, buvo 1916 m. Filadelfijoje, PA, leisto žurnalo „Muzika" administratorius ir sekretorius. 1917 m. su S. Šimkum įkūrė natų leidybos bendrovę ir iki 1933 m. išleido apie 200 įvairių kūrinių. Į leidybą įdėjo apie 7000 dolerių ir išleido 20 tūkstančių dolerių vertės muzikos leidinių. Tai buvo viena didžiausių lietuvių natų leidykla Amerikoje. 19151935 m. dirbo Brooklyne vedybinių leidimų skyriuje, vėliau vertėsi prekyba. Nemažai rašė spaudoje muzikos klausimais. Jo žmona Marija Strumskienė-Jokubaitienė-Sidabraitė (19031973) buvo žinoma dainininkė ir operečių statytoja, dukra Aldona Strumskytė-Norkienė (g. 1924) pianistė.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

  • Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.