Intelektualusis skaitiklis

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Intelektualusis elektros skaitiklis GAMA300.

Intelektualusis skaitiklis (dar vartojamas terminas "pažangus skaitiklis", angl. smart meter) – tai naujos kartos daugiafunkcinis elektroninis elektros skaitiklis, kuris ne tik registruoja energijos vartojimą, bet matuoja papildomus tiekiamos elektros parametrus (pvz.: srovės stiprumą, įtampą, galios faktorių), atlieka savo paties darbingumo diagnostika, fiksuoja ypatingus įvykius (pvz., elektros tiekimo nutrūkimus, išorinius poveikius, gedimus) ir gali dvipusiu ryšiu perduoti visą sukauptą informaciją. Siekiant pilnai išnaudoti intelektualiojo skaitiklio privalumus, jis turi būti integruotas į intelektualiuosius tinklus. Intelektualieji elektroniniai skaitikliai leidžia sukurti nuotolinio energijos paskirstymo sistemą ir optimaliai valdyti tinklo apkrovimą. Vartotojai skatinami protingiau naudoti išteklius.

Europos Sąjungos direktyvose dėl energijos tiekimo paslaugų ir energijos tiekimo saugumo elektroniniai intelektualūs skaitikliai buvo pripažinti priemone, padedančia užtikrinti energijos efektyvumą.

Pirmaujantys pasaulyje intelektualiųjų skaitiklių gamintojai: Itron (buvusi Actaris), Landis+Gyr, Elster, Iskraemeco, GE (General Electric). Lietuvoje intelektualiuosius skaitiklius gamina UAB „Elgama-Elektronika“.

Susiję Europos Sąjungos normatyviniai aktai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

2006 m. balandžio mėn. 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų[1] rašoma, kad:

  • bendrijos tikslas siekti Kioto protokolo užbrėžtų tikslų. Tam reikia skatinti ekonomiškai efektyviai didinti energijos galutinio vartojimo efektyvumą;
  • valstybės narės turėtų užtikrinti, kad, kai tinkama, galutiniai vartotojai pakankamai dažnai gautų sąskaitas pagal faktinį energijos suvartojimą, tam, kad galėtų jį reguliuoti;
  • pažangios matavimo sistemos – vieną iš orientacinių tinkamų energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių;
  • nacionaliniai energijos taupymo rezultatai turėjo būti matuojami nuo 2008 m. sausio 1 d.

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių[2] nurodoma, kad vietovėse, kuriose pažangių skatiklių diegimas vertinamas palankiai, ne vėliau kaip 2020 m. bent 80 proc. vartotojų turi būti įdiegtos pažangios matavimo sistemos. Vertinimas atliekamas ne vėliau kaip iki 2012 m. rugsėjo 3 d. Remdamosi tuo vertinimu, valstybės narės arba bet kuri jų paskirta kompetentinga institucija parengia pažangių matavimo sistemų įdiegimo darbotvarkę (iki 10 metų laikotarpiui).

2009 m. kovo mėn. 12 d. Europos Komisija išleido dokumentą „Standardization mandate to CEN, CENELEC and ETSI in the field of measuring instruments for the development of an open architecture for utility meters involving communication protocols enabling interoperability[3]. Dokumente keliamas tikslas sukurti Europos standartus, kurie užtikrintų skaitiklių (vandens, šilumos, dujų, elektros) tarpusavio suderinamumą, ir tobulinti priemones, kurios leistų padidinti vartotojų informavimo lygį apie faktinį energijos suvartojimą, taip suteikiant jiems galimybę laiku koreguoti savo poreikius. Dokumente vartojamas terminas „smart metering“. CEN, CENELEC ir ETSI turi pateikti pirmus rezultatus iki 2010 m. lapkričio.

Išnašos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]