Pereiti prie turinio

Chokimas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Chokimas (rus. хоким) − vietinės savivaldos administracijos vadovas Uzbekistane.[1]

Chokimo funkcijos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Uzbekijos srityse, rajonuose ir miestuose (išimtis − rajoninio pavaldumo miestai, miesto rajonai) atstovaujamieji valdžios organai yra Liaudies deputatų tarybos, kurioms vadovauja chokimai. Tarybos ir chokimai sprendžia klausimus, priskirtus jų kompetencijai.

Vietinių valdžios organų funkcijos:

 • teisingumo, viešosios tvarkos ir piliečių saugumo užtikrinimas;
 • teritorijos ekonominis, socialinis ir kultūrinis vystymas;
 • vietinio biudžeto formavimas ir įgyvendinimas, vietinių mokesčių įvedimas, nebiudžetinių fondų formavimas;
 • vadovavimas vietiniams komunaliniams ūkiams;
 • aplinkos apsauga;
 • civilinės būsenos aktų registracijos užtikrinimas;
 • normatyvinių aktų priėmimas ir kiti įpareigojimai, neprieštaraujantys Uzbekijos konstitucijai ir kitiems įstatymams.

Srities, rajono, miesto chokimai:

 • turi ugdyti savivaldą atitinkamoje teritorijoje, nukreipti savivaldos organų veiklą.
 • turi teisę su Karakalpakijos respublikos, kitų Uzbekijos respublikos sričių, miestų ir rajonų valstybinės valdžios ir valdymo organais savo kompetencijos rėmuose sudaryti sutartis bendrai veiklai vykdyti, kurti bendras įmones, ūkines organizacijas, veiklai įvairiose valdymo srityse koordinuoti.
 • priima sprendimus ir leidžia nurodymus.

Srities, rajono, miesto chokimai yra aukščiausi srities, rajono ar miesto pareigūnai, kartu jie vadovauja savo teritorijos atstovaujamajai ir vykdomajai valdžiai. Sričių ir Taškento miesto chokimai yra tiesiogiai atskaitingi Uzbekijos respublikos prezidentui ir atitinkamai Liaudies deputatų tarybai.

Rajono ar miesto chokimas yra atskaitingas aukščiau stovinčiam chokimui ir atitinkamai liaudies deputatų tarybai.

Liaudies deputatų taryba ir chokimas:

 • užtikrina:
  • bendrų srities, rajono ar miesto socialinio ekonominio vystymo, įstatymų vykdymo vietose, Olij Mažliso sprendimų, respublikos prezidento ir ministrų kabineto priimtų teisės aktų užduočių vykdymą,
  • ryšį tarp Uzbekijos respublikos valstybinės valdžios ir valdymo organų bei piliečių savivaldos organų,
 • pritraukia gyventojus į srities, rajono ar miesto valdymą.[2].

Išrinkimo ir paskyrimo tvarka[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Srities ar Taškento miesto chokimą į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Uzbekijos respublikos prezidentas, patvirtina atitinkama srities ar Taškento miesto Liaudies deputatų taryba.

Rajono ar miesto chokimą į pareigas skiria ar iš jų atleidžia srities chokimas, o tai patvirtina atitinkama Liaudies deputatų taryba.

Srities, rajono ar miesto chokimas parenkamas iš atitinkamos Liaudies deputatų tarybos narių. Miesto rajono ar rajoninio pavaldumo miesto chokimus į pareigas skiria ir iš jų atleidžia atitinkamo miesto ar rajono chokimas, o tvirtina miesto ar rajono liaudies deputatų taryba.

Miestuose, kurie yra rajonų centrai, srities chokimas gali miesto chokimą padaryti pavaldžiu rajono chokimui ir sudaryti vieningus valdymo organus. Toks rajono valdžios pertvarkymas turi būti vėliau patvirtinamas srities Liaudies deputatų tarybos.

Liaudies deputatų tarybų ir chokimų kadencijų trukmė − 5 metai.[2].

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 1. Хоким[neveikianti nuoroda] (статья из Большого юридического словаря)
 2. 2,0 2,1 Функции хокимов[neveikianti nuoroda]