Birutė Prašmutaitė

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Birutė Prašmutaitė (g. 1956 m. sausio 29 d. Melburne, Australija) – pianistė, vargonininkė, dainininkė, chorvedė.

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Nuo septynerių metų privačiai mokėsi skambinti fortepijonu pas pedagogę Verą Porter, vėliau ketverius metus mokėsi dainuoti Smith Melba konservatorijoje pas pedagogą Dougą Ashtoną. Lankė Švč. Marijos pradžios mokyklą ir Švč. Jėzaus Širdies mergaičių gimnaziją. 1982 m. baigė Latrobe universitetą Melburne, kur įgijo matematikos ir psichologijos mokslų bakalauro laipsnį.

Nuo 1980 m. dirbo įvairiose Viktorijos valstijos įstaigose. Kadangi iš mažens mėgo muziką, nuo 13 metų pradėjo giedoti parapijos chore, dainavo dviejuose gimnazijos choruose ir universiteto chore. Apie dešimt metų dainavo mergaičių ansamblyje „Dainava“, nuo 1989 m. dainuoja lietuvių folkloro ansamblyje „Melburno kaimo dainininkai".

Nuo 1977 m. kaip dirigentė ir vargonininkė pavaduodavo Melburno parapijos choro vadovą.

Nuo 1974 m. pradėjo dainuoti Melburno „Dainos sambūrio“ chore ir jam akompanuoti, o nuo 1978 m. ir diriguoti. 19801990 m. buvo šio choro dirigentų padėjėja, nuo 1991 m. meno vadovė ir dirigentė. Choras gieda Švč. Mergelės Jūrų Žvaigždės bažnyčioje, koncertuoja Australijos lietuvių kolonijose, rengia metinius ir jungtinius koncertus su lietuvių, latvių ir estų meno mėgėjų kolektyvais bei solistais. Tuose koncertuose choras pasirodo kaip mišrusis (40 dalyvių) ir su atskiromis vyrų bei moterų chorų grupėmis. Dalyvauja tradicinėse Australijos lietuvių dainų šventėse. 1978 m. dalyvavo JAV ir Kanados lietuvių 5-ojoje dainų šventėje Toronte, 1994 m. I ir 1998 m. II Pasaulio lietuvių dainų šventėse Kaune ir Vilniuje, koncertavo Trakuose. „Dainos sambūris" populiarina lietuvių kompozitorių dainas ir stambesnius užsienio klasikų kūrinius bei bažnytinę muziką.

B. Prašmutaitė yra jau dešimties Australijos lietuvių dainų švenčių organizatorė, muzikos vadovė ir dirigentė, 1983 m. VI JAV ir Kanados lietuvių dainų šventės Čikagoje ir 1994 m. I Pasaulio lietuvių dainų šventės Vilniuje dirigentė. Dirba daug visuomeninių darbų, priklauso įvairioms organizacijoms: Australijos LB narė, 19831984 ir 19951996 m. valdybos narė, nuo 1983 m. Jaunimo reikalų vadovė, nuo 1995 m. vicepirmininkė kultūros reikalams. Buvo Australijos Lietuvos jaunimo sąjungos pirmininkė, dalyvavo Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese Pietų ir Siaurės Amerikoje bei Australijoje. Dalyvauja Lietuvių skautų veikloje ir rašo spaudoje, apdovanota Skautų medaliais bei kitokiais atžymėjimo ženklais. [1]

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

  1. Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.