Baltijos-Amerikos biotaksonomijos institutas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

VšĮ Baltijos-Amerikos biotaksonomijos institutas (angl. Baltic-American Biotaxonomy Institute, B.A.B.I.) – pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

B.A.B.I. logotipas
B.A.B.I. vėliava

Misija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Instituto misija yra ryšių tarp Baltijos šalių ir Jungtinių Amerikos Valstijų, taip pat kitų Amerikos šalių stiprinimas per mokslinius tyrimus ir edukacines programas, daugiausiai susietas su neotropinės, nearktinės ir globalios biologinės įvairovės inventorizacija ir taksonomija. Vienas esminių tikslų yra Baltijos ir JAV ryšių stiprinimas.

Veiklos tikslai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

  1. Skatinti Baltijos šalių ir JAV bei kitų Amerikos šalių mokslinį bendradarbiavimą, inicijuojant, organizuojant ir atliekant mokslinius tyrimus, daugiausiai susietus su neotropinės ir nearktinės biotų bei globalios biologinės įvairovės inventorizacija ir organizmų ekologija bei geografija.
  2. Skatinti Baltijos šalių ir JAV bei kitų Amerikos šalių mokslininkų ir švietimo sistemos darbuotojų bei kitų žmonių bendradarbiavimą, inicijuojant, organizuojant ir vykdant įvairaus pobūdžio tarptautines ir nacionalines edukacines programas bei visuomenės švietimo edukacinius projektus, paremtus žiniomis apie globalią biologinę įvairovę, organizmų funkcionavimą ir paplitimą.
  3. Įvairiomis sklaidos formomis (konferencijomis, paskaitomis, įvairiais kitais renginiais bei publikacijomis ar kitomis priemonėmis) šviesti visuomenę ir informuoti apie mokslo naujoves, daugiausia dėmesio skiriant globalios biologinės įvairovės inventorizacijos aktualijoms ir biotaksonominių tyrimų rezultatams, organizmų ekologijos ir geografinio paplitimo duomenims bei ypač globalioms grėsmėms visuomenei: pasaulio biologinės įvairovės krizei, globaliai klimato kaitai ir žmogaus destruktyviam poveikiui gamtai.
  4. Bendradarbiauti su juridiniais ir fiziniais asmenimis JAV, Kanadoje ir kitose Amerikos šalyse, taip pat Baltijos šalyse ir visame pasaulyje, įskaitant mokslo, verslo, valdžios ir kitų sričių atstovus, organizacijas, įmones, įstaigas, fondus, galinčius intelektualiai, materialiai ar kitais būdais prisidėti prie Įstaigos misijos įgyvendinimo.

Įstaigos organai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Kolegialus Įstaigos valdymo organas yra Direktorių valdybą, kurią sudaro 8–9 direktoriai. Ne mažiau kaip pusė Direktorių valdybos narių turi būti iš Amerikos šalių, tarp jų – iš JAV. Direktorių valdybos nariais gali būti tarptautiniu mastu pripažinti, iškilūs mokslininkai; taip pat į Valdybos sudėtį gali įeiti iškilūs visuomenės, verslo, politikos veikėjai, tačiau jie neturi sudaryti daugumos. Vienasmenis valdymo organas yra vykdantysis direktorius.

Narystė[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Įvairios asocijuotos narystės ar kitos bendradarbiavimo formos institute yra apibrėžiamos Direktorių valdybos patvirtintu reglamentu.

Atributika ir kita[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Įstaiga turi savo atributiką (logotipą, vėliavą), elektroninio pašto adresą (info@balticamerican.org), interneto svetainę (www.balticamerican.org).

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]