Aptarimas:Romos Katalikų Bažnyčia

Straipsnio aptarimas iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Nemanau, kad verta jungti. Katalikybė - tikėjimas, RKB - organizacija. --Nomad 08:22, 2006 Lapkričio 17 (EET)

Tada mažų mažiausiai reiktų surišti nuorodomis, nes dabar gaunasi kaip visiškai dvi atskiros temos ir niekur nepaminėtas ryšys. knutux 08:32, 2006 Lapkričio 17 (EET)
2. Dau­ge­lis ki­tų re­li­gi­nių ter­mi­nų ir pa­va­di­ni­mų ra­šo­mi pa­gal ben­drą­ją pa­va­di­ni­mų ra­šy­mo tai­syk­lę: di­dži­ą­ja rai­de ra­šo­mas tik pir­ma­sis pa­va­di­ni­mo žo­dis (taip pat pa­va­di­ni­mą sudarantys tik­ri­niai var­dai). Didžiąja raide rašomas sutrumpinto pavadinimo pirmasis žodis, išskyrus tuos atvejus, kai trumpinama iki nomenklatūrinio žodžio. Nomenklatūrinis žodis gali būti rašomas didžiąja arba mažąja raide autoriaus nuožiūra.
2.1. Religinių bendrijų pavadinimai, pvz.: Šven­to­ji Ro­mos baž­ny­čia, Ro­mos ka­ta­li­kų baž­ny­čia, Ka­ta­li­kų baž­ny­čia, Baž­ny­čia (su­trum­pin­tas pa­va­di­ni­mas); Ru­sų sta­čia­ti­kių baž­ny­čia, Sta­čia­ti­kių baž­ny­čia; Evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čia; Me­to­dis­tų baž­ny­čia; Anglijos bažnyčia; JAV episkopalinė bažnyčia; Ka­ta­li­kų ir Evangelikų liu­te­ro­nų baž­ny­čios.

Pastabos. 1) Sti­lis­ti­niais su­me­ti­mais, ypač religiniuose raštuose, žo­dis baž­ny­čia ga­li bū­ti ra­šo­mas ir di­dži­ą­ja rai­de, pvz.: Ka­ta­li­kų Baž­ny­čia, Sta­čia­ti­kių Baž­ny­čia, Bažnyčia. tomasdd 09:31, 2007 rugpjūčio 20 (EEST)