Algis Šimkus

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Algis Šimkus (g. 1917 m. vasario 20 d. Šenandoa, PA – JAV) – teisininkas, pianistas, dirigentas, kompozitorius. Kompozitoriaus ir dirigento Stasio Šimkaus sūnus.

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Su tėvais grįžęs iš JAV į Lietuvą, 19281935 m. Klaipėdos ir Kauno konservatorijose pas pedagogus Igną Prielgauską, Eleną Laumenskienę, Lidiją Dauguvietytę-Malko ir Vladimirą Ružickį mokėsi skambinti fortepijonu. 19361941 m. dar tobulinosi pas E. Hansen-Herbeck Kaune.

1941 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo teisininko diplomą. 19421944 m. Vilniaus muzikos mokykloje pas Jeronimą Kačinską mokėsi diriguoti. 19371944 m. kaip pianistas koncertavo su Valstybės teatro ir Vilniaus filharmonijos simfoniniais orkestrais, kuriems dirigavo Stasys Šimkus, Jeronimas Kačinskas ir Mykolas Bukša. 1944 m. dirigavo Vilniaus filharmonijos simfoniniam orkestrui miesto Didžiojoje koncertų salėje.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją ir ten 19451947 m. buvo daugelio lietuviškų koncertų akompaniatorius, o emigravęs į JAV, 19471954 m. vargonininkavo ir vadovavo chorui Šv. Pranciškaus lietuvių parapijoje Lawrence, MA. Kartu mokėsi Harvardo universitete, Cambridge, MA, 1951 m. įgijo magistro laipsnį, tapo teisininkas – sociologas.

1954 m. persikėlęs į Čikagą, 19561965 m. kartu su Stepu Sodeika vadovavo „Dainavos" meno ansambliui. Jie parengė nemaža įvairių programų ir su ansambliu dažnai koncertavo. Be muzikinės veiklos, dirbo įvairius darbus teisės ir administracijos srityse. Nuo 1979 m. gyveno ir dirbo Miami, FL, 1987 m. išėjo į pensiją.

A. Šimkus sukūrė giesmę „Garbė Tau, Viešpatie“, „Mylimoji Karalienė“, nedidelę kantatą chorui ir sopranui „Leiski mums“, poemą chorui ir sopranui „Čičinskas“ (1965 m. atliko „Dainavos“ ansamblis) ir kitokių kūrinių. Įvairiais muzikinio gyvenimo klausimais nemažai rašė spaudoje. 1989 m. su Stasiu Santvaru naujai suredagavo S. Šimkaus operą „Pagirėnai“ („Kaimas prie dvaro“). A. Šimkus ne kartą lankėsi Lietuvoje.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.